Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Ters Zoonotik Hastalığın Bulaşması

0 298

İnsan patojenlerinin yaklaşık % 60’ı zoonotik bir kökene sahip olduğundan, zoonotik hastalıklar dünya çapında bir halk sağlığı sorununu temsil etmektedir. Zoonozu teşhis etmek için çok çeşitli patojenlerin tanımlanmasına izin veren kültüre bağımlı ve immünolojik temelli yöntemler dâhil olmak üzere çeşitli metodolojiler geliştirilmiştir. Ancak bazıları bu yaklaşımlarla kolayca tespit edilememektedir. Ek olarak, moleküler testler geliştirilmiş ve tek bir patojeni veya bunların karışımlarını tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu bağlamda, metagenomik, bir mikrobiyal topluluğu oluşturan farklı mikroorganizmaların genom dizilerini elde etmek için bir alternatif olarak gelir. Metagenomikler, laboratuar koşullarında yetiştirilemeyen mikrobiyomları ve viromları karakterize etmek için kullanılmıştır.

Ters Zoonotik Hastalığın BulaşmasıTers Zoonotik Hastalığı Bulaşması

Zoonotik hastalıklar, enfeksiyonun hayvanlardan insanlara bulaşmasıyla ilişkilendirilmiştir, ancak bazı patojenler insandan hayvanlara bulaşabilir. Zooantroponoz, çift yönlü zoonoz, antroponoz, antropozoonoz, insandan hayvana hastalık geçişi ve ters zoonoz, herhangi bir insan patojeni hayvanları enfekte ettiğinde atıfta bulunulan terimlerdir. İnsan parazitlerinin hayvanlara ilk bulaşması 2000 yılında yayınlanmıştır. Genel olarak, antropozoonoz ve ekolojisi yeterince çalışılmamıştır; ancak dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak tanımlanmaktadır. Mikrobacteri tuberculosis, M. bovis, staphylococcus aureus, metisiline dirençli bakteriler, streptococcus pneumoniae, kampilobakcter sp, salmonella sp, shigella sonnei, s. boydii, s. flexneri, escherichia coli, oxacillin’e dirençli bakteriler ve helikobakter pilori, çiftlik hayvanlarında, vahşi yaşamda ve evcil hayvanlarda ters zoonoza neden olan bazı bakterilerdir.
Virüsler ayrıca insanlardan hayvanlara bulaşan ters zoonotik ajanlar, örneğin hepatit E, kızamık, insan metapnömovirüs, influenza A (H1N1), rotavirüs, insan herpesvirüs 1 ve 4 ve insan adenovirüs AF olarak rapor edilmiştir. Bakteriler (% 38) ters zoonozun yaygın etkenleridir ve diğer virüsler (% 29), parazitler (% 21) ve mantarlar (% 13) da insandan hayvana hastalık bulaşmasında rol oynamaktadır. Bu tür bulaşma Antarktika dışındaki tüm kıtalarda incelenmiş ve yürütülmüştür. Kuzey Amerika en yüksek prevalansa sahip bölgedir. Ana bulaşma yolları fomit, oral temas, aerosoller ve aşılamayı içerir.
Vahşi yaşamdan insanlara bulaşmayı açıklamak için iki bulaşma modeli tanımlanmıştır. Birincisinde, vahşi yaşamdan kaynaklanan viral bir hastalık nadiren insanlara bulaşır ve daha sonra bu insanlardan insanlara yatay olarak bulaşabilir. Bu modelde, virüs insanlarda döngüsünü sürdürür. Simian İmmün Yetmezlik virüsü bu paternin en önemli örneğidir. İkinci model, herhangi bir eklembacaklı aracı olarak iki veya daha fazla hayvan ve insanı içerir. Bu durumda, insandan insana bulaşma çok nadirdir, örneğin, batı nil virüsü. Ters zoonoz üretmek için mevcut olanlar dahil olmak üzere patojen bakteriler, parazitler, virüsler ve mantarlar, hasta hayvanların ve insanların metagenomik profil analizi ile tanımlanabilir. Metagenomik ayrıca patojen popülasyonlarının dinamik ve ekolojisi hakkında yeni ve faydalı bilgiler sağlayabilir. Transkriptomik olarak diğer küresel çalışmalar, farklı konakçılarda patojenlerin farklı transkripsiyonel seviyelerini önerebilir. Bu araştırma, farklı ev sahipleri için özel tedaviler tasarlamak için önemli bilgiler verir.
Virüsler yaklaşık olarak 200 insan patojen türünü içermektedir ve her yıl yeni patojen virüsleri yılda iki oranında keşfedilmektedir. Viral tropizm kapsamlı bir şekilde tartışılmaktadır çünkü bazı virüsler, kuş ve domuz influenza epidemileri gibi türler arasında hızla sıçrayabilir. Bu noktalar, viral ters zoonozu incelemek ve antropozoonozda yer alan mutasyonları ve viral yeni özellikleri belirlemek için çekicidir. Bazı yazarlar, 36 ila 562 viral patojenin keşfedilmeyi beklediğini bildirmektedir. Muhtemelen bazıları hayvan hastalığına neden olabilir.

Ters Zoonotik Hastalığın BulaşmasıMetagenomik ve Gözetim Programları

Bu bölümde bahsedildiği gibi, metagenomik, farklı vahşi, evcil hayvan ve insanlardan viromları ve mikrobiyomları incelemek için güçlü bir yaklaşım sağlar. Bu tür konakçılarda yeni ve yeniden ortaya çıkan bulaşıcı ajanların tespiti, yalnızca bulaşıcı hastalığın ekolojisi ve epidemiyolojisi ile ilgili olarak halk sağlığı ile ilgili bir bilgi kaynağı olmakla kalmamaktadır. Ve aynı zamanda uygun sürveyans programlarının kurulmasına da izin verir. İnsanlarda bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını önlemek başta gelişmekte olan ülkelerde hala dünya çapında bir tehdit olmaya devam etmektedir. Nüfusun artması, zoonotik hastalıkları kolaylaştırmak için büyük bir riski temsil etmektedir. Ayrıca, insan yerleşimlerinin daha önce yerleşim olan bölgelere dağılımı, bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını kolaylaştırarak bulaşıcı ajanların görülme sıklığını, coğrafi dağılımını ve dâhil edilmesini etkiler.
Haagmans ve ekibi, orta soğu solunum sendromu koronavirüs’ün (MERS-CoV) insanlara bulaşmasında develerin rolünü göstermişlerdir. Bu tarihler, zoonotik ajanların rezervuarı olarak kabul edilmeyen hayvan türlerinde metagenomik çalışmaların önemini göstermektedir. Ek olarak, eklembacaklılar, vahşi ve evcil hayvanlar gibi yeni konakçıları içerebilen bulaşıcı hastalıklarda sürveyans programlarını iyileştirebilir.
Epidemiyolojik sürveyans programlarına, özellikle bu hastalıkların insidansının arttığı gelişmekte olan ülkelerde, yeterli ve zamanında müdahaleye izin veren ekonomik kapasite, altyapı, araştırma ve disiplinlerarasılık eşlik etmelidir. Latin Amerika’nın farklı ülkelerindeki sağlık bakanlıklarının katılımını içeren Pan Amerikan Sağlık Örgütü tarafından bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma da ülkelerde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarla ilgili en büyük ihtiyacın, bu tür hastalıklar için tanı ve laboratuvar yeteneklerinde yattığını göstermişlerdir. Kuduz, leptospirosis, bruselloz, batı nil virüsü, sığır süngerimsi ensefalopatisi, ebola virüsü hastalığı ve kuş gribi sürveyansı için koşullardır. Bu bağlamda, metagenomik insan sağlığı için potansiyel olarak tehdit oluşturabilecek yeni türlerin tespiti için potansiyel bir araçtır. Ayrıca ortaya çıkan hastalıkların sürveyansında kullanılmaktadır.
Ters Zoonotik Hastalığın BulaşmasıAnaliz edildiği gibi, metagenomik hayvanlarda ve insanlarda viromlar ile mikrobiyomların incelemek için güçlü ve kullanışlı bir yaklaşım sağlar. Metagenomik çalışmalardan elde edilen ilgili bilgiler, zoonotik hastalıklar ve insanla ilişkileri hakkında yeni vurgular sağlar. Bu nedenle metagenomik, yeni virüslerin ve diğer zoonotik ajanların, hatta insan patojenlerinin varlığını tespit etmek için teşhis faaliyetlerinde kapsamlı olmalıdır. Metagenomik ayrıca mikrobiyal popülasyonların, toplulukların yapısal bileşimi ve farklı zoonoz sırasında bunları nasıl değiştirebileceği hakkında bilgi sağlar. Bu nedenle, kültürden bağımsız yöntemler, zoonotik tanıda yeni fırsatlar açar çünkü bunlar karmaşık örneklerle çalışmaya, ilişkili mikrobiyota ve viromu ayrıntılı olarak tanımlamaya izin verir.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3938448/
healtheuropa.eu/reverse-zoonosis-human-pathogens/89348/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku