Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Toksoplazmoz ve Hamilelik

0 64

Toksoplazmoz, ciddi patolojilere yol açabilecek oldukça tehlikeli bir bulaşıcı hastalıktır. Aynı zamanda, bir kişi bir kişiden enfekte olamaz. Enfeksiyon organ nakli, kan nakli veya rahimde yani anneden çocuğa geçiş sonucu oluşur.

Toksoplazmozun Önlenmesi

Neredeyse her kadın için hamilelik, uzun zamandır beklenen bir bebeğin beklentisidir. Bu bağlamda, her anne adayı, planlama ve hamilelik sırasında bile sağlığından endişe duymaktadır. Sonuçta, henüz doğmamış bir çocuğun sağlığı, genitoüriner sistem de dahil olmak üzere birçok farklı enfeksiyon tarafından tehdit edilmektedir. Toksoplazmoz, hücre içi parazit “Toxoplasma gondii’nin” neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.

Bir kişi için bu hastalığın pratikte tehlikeli olmadığını söyleyebiliriz. Genellikle hasta bu hücre içi patojeni yutarak enfekte olur. İnsanlar için kediler genellikle kontamine çiğ et yiyerek enfekte olan enfeksiyon kaynağıdır. Hayvanlar, patojeni en az bir yıl boyunca bulaşıcı özelliklerini koruyan dışkı ile çevreye salgılar. Ayrıca enfeksiyon, pastörize edilmemiş süt ve zayıf ısıl işlem görmüş et yoluyla insanlara da bulaşabilir. Toksoplazmozlu bir kişi enfeksiyonun taşıyıcısı değildir ve bu nedenle başka bir kişi ondan enfekte olamaz. İstisna organ nakli, kan nakli ve intrauterin enfeksiyondur.

Toksoplazmoz Belirtileri

Genellikle hastalık asemptomatiktir (vakaların %80’i). Toksoplazmozun akut fazı, kural olarak, genelleştirilmiş bir şekilde ilerler, başka bir deyişle, enfekte olmuş organizmanın tüm organlarını ve sistemlerini etkiler. Hastanın ateşi yükselir, halsizlik, uyuşukluk ve titreme meydana gelir, karaciğer ve dalakta artış görülür, vücutta kızarıklık görülür, kas tonusu azalır ve hatta olası şaşılık olur.

Fetüsteki enflamatuar süreçlerin kademeli seyri ile hidrosefali veya beyin damlası gelişir, gözlerde değişiklikler gözlenir. Toksoplazmozun kronik seyri, merkezi sinir sisteminde, süreci geri döndürülemez olan oldukça ciddi değişikliklere neden olur. Bu körlük, çocuğun zihinsel geriliği ve diğer patolojilerdir.

Hamile Toksoplazmoz Enfeksiyonunun Sonuçları

Hamilelik sırasında doktorlar bu hastalığa özellikle dikkat ederler. Bir kadın çocuğu taşırken bu enfeksiyona yakalanırsa, enfeksiyon plasenta yoluyla yayıldığından, fetusun da toksoplazmoz ile enfekte olma olasılığı yüksektir. İlk trimesterde hastalık ile enfeksiyonun üçüncü trimesterden daha ciddi sonuçları olduğunu belirtmekte fayda var. Spontan düşük veya intrauterin ölüm dahil sonuçlar farklıdır. Fetus hayatta kalırsa, çocuğun konjenital toksoplazmoz ile doğma olasılığı yüksektir.

Konjenital toksoplazmoz tanısı konan yenidoğanların %25’inden azında doğumdan kaynaklanan görünür enfeksiyon belirtileri vardır. Bunlar; düşük ağırlık, genişlemiş dalak ve karaciğer, anemi, sarılık ve kasılmalardır.Toksoplazmoz ve Hamilelik

Çocukların geri kalanının doğumda hiçbir semptomu yoktur, ancak zamanla körlük, sağırlık ve zeka geriliğinin olası tezahürüdür. Doğru, hamilelik sırasında toksoplazmoza maruz kalan tüm kadınlar bu doğuştan hastalığa sahip bir çocuk doğurmaz. Enfeksiyonun anne tarafından çocuğa bulaşma olasılığı ortalama %45 ila 50’dir. Neyse ki, hamilelik sırasında toksoplazmoz ile enfeksiyon sıklığı ihmal edilebilir ve 1 ila 5 vakalarında bin kadın kadardır.

Geçmişte (hamilelikten önce) bir kadın toksoplazmoz hastası olsaydı, vücudu bu patojene karşı bağışıklık oluşturan antikorlar adı verilen koruyucu faktörler geliştirdi. Daha sonra hamilelik sırasında anne adayının Toxoplasma gondii ile tekrar karşılaşması durumunda fetüsü konjenital enfeksiyondan korurlar. Hamileliğin başlangıcında toksoplazmoza karşı antikorları olan bir kadının endişelenmesine gerek olmadığını güvenle söyleyebiliriz. Nüfusun yaklaşık %30’unun zaten bu hastalığa karşı bağışıklığa sahip olduğunu vurgulamakta fayda var.

Toksoplazmoz Teşhisi

Yukarıda açıklandığı gibi, hastalığın en şiddetli biçimleri, doğum öncesi gelişim döneminde enfekte olan çocuklarda görülür. Bu nedenle gebelik sırasında bu hastalığın teşhis edilmesi çok önemlidir. Hamile bir kadının kanında “IgG ve IgM” antikorları tespit edilirse, kural olarak doktorlar bir IgG avidite testi önerir. 12 ila 14 haftalık hamilelikte, yüksek IgG aviditesi durumunda, genellikle % 40’ın üzerinde, gebelik döneminde toksoplazmoz ile enfeksiyon ve buna bağlı olarak fetüsün enfeksiyonu olasılığını neredeyse ortadan kaldırır.

Aynı zamanda, düşük avidite, bir kişinin yakın zamanda enfekte olduğunun bir göstergesi değildir. Bu durumda, antikor titresi miktarının artıp artmadığını belirleyen testin iki ila üç hafta sonra tekrarlanması önerilir. Hastalığın kronik formlarının yokluğunun, toksoplazminli intradermal örneklerin ve negatif serolojik reaksiyonların (HIV yokluğunda) varlığı ile de kanıtlandığına dikkat edilmelidir. Toksoplazmozun klinik semptomlarının tezahürü olmadan IgM’nin varlığı, birincil enfeksiyonun bundan önce 13 ay içinde meydana geldiğini düşündürür.

Pozisyonda bir kadın tarafından fetüsün enfeksiyonu gerçeğini belirlemek için, amniyotik sıvı genellikle toksoplazma DNA’sı için analiz edilir. Bu tanı yöntemine polimeraz zincir reaksiyonu denir ve kısaltılmışı PCR’dir. Bu analizin olumsuz olması durumunda, fetüs tamamen sağlıklı olduğu için endişelenmenize gerek yoktur. Bununla birlikte, tanıyı netleştirmek ve doğmamış bir çocuğun enfeksiyon derecesini belirlemek için ek bir muayene yapılması da önerilir. Ve enstrümantal teşhis yöntemleri, Toxoplasma gondii’nin tezahürlerini belirlemenize izin veren birçok farklı yolu içerir.

Bu nedenle, merkezi sinir sisteminin (beynin) etkilendiğine dair semptomlar varsa, bilgisayarlı tomografi veya manyetik nükleer rezonans yapılır. Bu inceleme, toksoplazmozun neden olduğu beyin iltihabı odaklarını tam olarak belirlemeyi mümkün kılar. Başka bir araştırma seçeneği, toksoplazmozdan etkilenen bir doku parçasının alındığı ve mikroskop altında incelendiği biyopsidir. Bu inceleme yönteminin çok nadiren kullanıldığına dikkat edilmelidir. Bir çocuğun planlama döneminde veya gerçek bir hamilelikle ilgili olarak doktora ilk ziyaretinde araştırma yapan bir kadın, patojen Toxoplasma gondii’ye karşı bağışıklığı olmadığını öğrenirse o zaman doğurganlık döneminde enfeksiyondan korunmaya yardımcı olacak bazı önlemler alması önerilir.

Yazar: Bekir Bulut

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.