Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Ürün Satış Fiyatı Belirlenirken Kullanabileceğiniz Yöntemler

0 862

Bir ürünün satış fiyatını belirlerken kullandığınız yöntemler ile hem ürün adına doğru bir fiyatlandırma yapmış olursunuz hem de hedef kitlenizin beklentilerini yerine getirmiş olursunuz. Bu yöntemleri kullanırken de ürünün maliyetini baz alacağınız gibi, indirim veya psikolojik fiyatlandırmadan da yararlanabilirsiniz. Bunun yanında, paket odaklı veya markanızı ön plana çıkartacak olan fiyatlandırma stratejilerinden de faydalanabilirsiniz.

Maliyet-Artı Yöntemiyle Fiyatlandırma

Ürün Satış Fiyatı Belirlenirken Kullanabileceğiniz YöntemlerMaliyeti temel alan türdeki fiyatlandırmalarda en çok kullanılan yöntem maliyet-artı yöntemidir. Perakendecilerin fiyatlandırmaları da maliyet-artı yöntemiyle belirlenerek fiyatlandırılır. Bu fiyatlandırma ise şu şekilde yapılır:

*Öncelikle ürünün kar bırakacağı düşünülen bir pay eklenerek bir fiyat belirlenir.
*Maliyetlerin üzerine eklenecek olan bu pay ise hem bir oran olabilir hem de bir tutar olabilir. Ancak genel olarak bir oran şeklinde belirlenir. Bu oran da maliyetler üzerinden ve satış fiyatları baz alınarak hesaplanır.
*Eğer satış fiyatı üzerinden hesaplanan bir pay varsa, kar marjı belirlenen satış fiyatının yüzdesi; maliyet baz alınarak hesaplanan kar marjı da maliyetin yüzdesi olur.
*Kar marjının katıksız olabilmesi adına perakendecilerin, üreticiden alınan fiyata, diğer giderleri eklemeleri gerekir. Kar marjını ise daha sonra uygulamalıdırlar.

Bir malın perakendecilere mal oluş fiyatının da hesabı büyük önem taşır. Üreticilerin uygulamış oldukları çeşitli indirimler ile mal ucuza alınmış olabilir. Diğer yandan, navlun ve malın taşınması, sigorta gibi harcamalar da alıcı tarafından karşılanabilir. Bu bakımdan maliyetin belirlenmesinde tüm bunların göz önünde bulundurulması gerekir.

Başa Baş Analiziyle Fiyatlama Yöntemi

Bu yöntemde, mağaza hangi fiyatta harcamalarını kurtaracak satış hacmine ulaşacağını, nasıl kara geçeceğini saptayabilir. Başa baş analizi, mağazanın bütün giderlerini karşıladığı fakat hiçbir kar sağlayamadığı satış niceliğini gösterir. Bir mağazanın satışları başa baş aşamasından çok aşağıda ise mağaza oldukça zararlı biçimde çalışıyordur. Ancak bu satış aşaması aşıldığında ise mağaza çok karlı bir şekilde çalışmaya başlar.

Belirli Bir Kar Hedefine Dayanan Fiyatlama Yöntemi

Bu strateji, belirli bir zamanda perakendecinin yapacağı yatırımlardan kar elde etmesini gerçekleştirecek olan fiyatları uygulamasına dayanır. Elde edilen bu kar yatırımların bir yüzdesi şeklinde veya toplam bir nicelik biçiminde belirlenir. Sistemin başlangıç noktası ise, yatırımlardan beklenen karın saptanmasıdır. Bunun için de ulaşılacak olan normal bir satış hacminin tahmin edilmesi gerekir.

Marjinal Maliyetlere Dayanan Fiyatlama Yöntemi

Mağazaların yapmış olduğu işi sürdürebilmesi için yaptığı ek satışlardan kazanacağı gelirin bu iş adına yaptığı harcamaları aşması lazımdır. Bu marjinal analizi ortaya çıkaracaktır. Ürün Satış Fiyatı Belirlenirken Kullanabileceğiniz YöntemlerMağazalar fiyatlandırma ve pazarlama kararlarında bu düşünce çerçevesinde ilerleyebilirler. Marjinal analize göre, perakendeci bir mağazanın satmış olduğu ek birimlerden kazandığı gelirler, o birimlerin maliyetlerini aşıyorsa satışın devam ettirilmesi gerçekleşebilir.

Değişken Maliyetlere Dayanan Fiyatlama Yöntemi

Mağazalar sattığı ürünlere fiyat belirlerken, o ürün için yapmış olduğu bütün giderleri karşılamayı ve kar elde etmeyi hedefler. Fakat değişken maliyetlere dayalı olan fiyatlandırma sisteminde, fiyatlandırma yapılırken, bütün giderler değil sadece o ürün adına katlanan değişken giderler baz alınır. Perakendeci mağazalar ise pazarda rekabet edebilmek, ekonomik zorlukları aşmak ve yüksek değişmez maliyetlerin biraz olsun yükünü hafifletmek için bu yola başvururlar.

Maliyete Dayalı Yöntemlerin Olumlu Yönleri

Maliyete dayalı fiyat stratejilerinin bazı olumlu yönleri vardır. Bu yönleri ise şu şekilde açıklayabiliriz:

*Bu sistem, normal şartlarda güvenle uygulanabilmesi ve kolay bir sistem olması bakımından mağaza yöneticilerinin çoğunluğunun uyguladığı sistemdir.
*Değişimlerden etkilenmez.
*Perakendecinin karlarını kısa dönem içinde normal bir seviyede tutmak en iyi şekilde bu yöntemle gerçekleşir.
*Rekabetin yoğun ve talebin esnek olması durumunda kullanılacak olan en iyi yöntem bu yöntemdir.
*Yeni bir pazara giriş yapacak olan işletmelerin maliyetlere dayalı olarak bir fiyat belirlemesi açısından güvenli bir yoldur.

Tüm bunların dışında maliyete dayalı olan yöntemlerin etik açıdan da daha uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Yöntemi

Perakendeciler genel olarak rekabetçi bir ortamda satışlarını sürdürmek zorundadırlar. Mağazalar pazarın belirlemiş olduğu fiyatın üstünde veya altında fiyat belirleyebilirler. Bu noktada rakiplerin davranışları ön plana çıkar. Rakiplerin davranışlarını baz alarak fiyatların belirlenmesine ise rekabete dayalı olan fiyatlama adı verilir. Bu strateji ise şu biçimlerde gerçekleştirilir:

*Fiyatlar rakipler baz alınarak belli bir tutarın üstünde saptanır.
*Fiyatlar rakipler baz alınarak belli bir tutarın aşağısında saptanır.
*Fiyatlar rakipler baz alınarak belli bir oranın üstünde saptanır.
*Fiyatlar rakipler baz alınarak belli bir oranın aşağısında saptanır.
*Fiyatlar rakipler baz alınarak belli oranlar arasında uygulanır.

Bu strateji pazarda güçlü olan birkaç mağazanın olduğu zaman izleyici işletmelerce uygulanır. Bu tür bir uygulamanın temel üstünlüğü ise kolaylığıdır. Çok yoğun pazar araştırması ya da istatistiksel analiz gerektirmez.

Tüketici Değerine Dayalı Fiyatlama

Ürün Satış Fiyatı Belirlenirken Kullanabileceğiniz YöntemlerBu fiyatlama yöntemi, fiyatlamada maliyetler yerine alıcıların algılamış oldukları değeri temel alır. Bu fiyatlama, maliyetler veya rekabet yerine tüketicide odaklanır. Değere dayalı fiyatlama, maliyete dayalı olan fiyatlamanın tersine işler. Bu fiyatlandırmada mağaza fiyatını, tüketicinin algılaması belirler. İlk önce tüketici algılaması daha sonra da hedeflenen fiyat ve değer oluşturulur. Ardından da ürünün maliyetinin ne olacağı ve ürünün nasıl olacağı kararlaştırılır.

Pazarların farklı bölümleri tüm mal ve hizmetlere göre farklı değer ve görüşler geliştirir. Bu durumda da tüketicilerin algılamasını ölçmek çok kolay olmaz. Bu sebeple fiyatlar bazen algılanan değer ile uyumlu bir şekilde olmaz. Fiyatlar ise algılanmış olan değerle uyumsuz olunca yüksek tutulur ve bunun sonucunda da satışlar büyük oranda düşer. Algılanan değerden düşük olan fiyatlarda ise toplam satış gelirleri azalır. Bu nedenle de perakendeciler bu tür fiyatlama yöntemini uygularlarken, satışa sundukları ürünlerinin sağladığı işlevsel faydaların yanı sıra diğer faydaları da göz önünde bulundururlar.

Yazar: Sevinç Urgenç

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku