Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Yeni Doğan Sefalo Hematom: Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

0 3.218

Yeni doğmuş bir bebekte sefalo hematom, beynin kafatasına en yakın kısmını kaplayan doku katmanları arasında kan birikmesidir. Birçok bebek sefalo hematom vakası herhangi bir müdahale olmadan kendi kendine geçebilirken, bazen doktorların komplikasyonları önlemek için ameliyat yapması gerekebilir.

Yeni doğan Sefalo Hematom Nedir?

Yeni doğmuş bir sefalo hematom, bazen yenidoğan hematomu veya bebek hematomu olarak adlandırılır ve bir bebeğin kafasına travmanın neden olduğu doğum yaralanmasıdır. Buffalo Üniversitesi’nden ve Thomas Jefferson Üniversite Hastanesi’nden uzmanlara göre, “bir sefalohematom kafa derisi altında kan birikmesidir.” Hematomda, kan kafadaki kan damarlarının dışında toplanır. Biriken kan beyin dokusu üzerine baskı yapar. Bu, hemen teşhis ve tedavi edilmezse ölümcül komplikasyonlara veya yaşam boyu sakatlığa yol açar.
Yeni doğan sefalo hematomları nispeten nadirdir ve birçok vaka kendi kendine iyileşir. Bununla birlikte, nadir durumlarda, şiddetli bebek hematomları hemen tedavi edilmezse komplikasyonlara ve ölüme yol açabilir.

Yeni Doğan Sefalo Hematom: Belirtileri, Türleri ve TedavisiYeni doğan Sefalohematomlar Hakkında Kısa Bilgiler

• Buffalo Üniversitesi ve Thomas Jefferson Üniversite Hastanesi uzmanlarına göre, bebek hematomları tüm canlı doğumların % 0,4 ila % 2,5’inde görülür.
• Yeni doğan sefalo hematomlar erkek bebeklerde ve büyük bebeklerde daha sık görülür ve genellikle doğumdan saatler veya günler sonra gelişir.
• Tedavi ile yeni doğan sefalo hematomları yeni doğanda genellikle büyük sorunlara neden olmaz.

Yeni Doğan Sefalo Hematom Çeşitleri

Yeni doğan sefalo hematomlar doğum sırasında meydana gelen ve kanın çocuğun beyninin üzerinde birikmesine ve beyin dokuları üzerinde baskı oluşturmasına neden olan yaralanmalardan kaynaklanır.
Bebek hematomunun iki kategorisi vardır:
• Akut Bebek Hematomu: Akut bebek hematomunda, semptomlar yaralanmadan kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Bebek hemen veya doğum saatleri içinde belirtileri göstermeye başlayacaktır.
• Kronik Bebek Hematomu: Kronik bebek hematomunda, bebek doğumdan sonraki günler veya haftalar boyunca herhangi bir belirti göstermeye başlamayabilir.
Akut bebek hematomu uygun şekilde tedavi edilmezse, kronik bebek hematomuna yol açabilir. Bebek tıbbi kayıtlarının gözden geçirilmesinde, Kaohsiung Tıp Üniversitesi Hastanesi Nöroşirürji Bölümü’nden araştırmacılar, akut hematom tedavisi gören bebeklerin % 60’ından fazlasının iyi sonuçlar verdiğini tespit etmişlerdir. Durumu erken teşhis etmek bebeğin sonucunu iyileştirebilir. Doğru tanı ve tedavi olmadan ciddi hasar ve hatta ölüm meydana gelebilir.

Cephalohematoma ve Caput Succedaneum

Kafa derisi altında kanamayı içeren yeni doğan sefalo hematomunun aksine, caput succedaneum yeni doğmuş bir kafa derisinin şişmesini tanımlamaktadır. Caput succedaneum genellikle ilk önce doğum sırasındaki basınç nedeniyle oluşur. Uzun veya zor teslimatlarda ve vakum ekstraksiyonu gerektiğinde daha yaygındır. Ayrıca sefalo hematomdan farklı olarak, caput succedaneum genellikle tedaviye ihtiyaç duymaz, yaşamın üçüncü gününde kaybolur.

Yenidoğan Sefalohematom Nedenleri

Doğum sırasında meydana gelen kafa yaralanmaları bebek hematomlarına neden olur. Bazen bebek hematomları oluşur, çünkü bebeğin kafası annelerinin pelvisine itilir. Diğer zamanlarda, bebek hematomları doğuma yardımcı olmak için forseps veya vakum kullanımı nedeniyle oluşur.
Zor doğum
Yeni doğan sefalo hematom genellikle zor doğumun bir işaretidir. Bir bebeği doğurmak ne kadar uzun sürerse, bebeğin kafası doğum kanalı tarafından o kadar uzun süre sıkıştırılır.
Bebek boyutu
Yeni Doğan Sefalo Hematom: Belirtileri, Türleri ve TedavisiBir fetus büyükse, bebek sefalo hematomunun ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Uzun bir doğum eyleminde olduğu gibi, bunun nedeni doğum kanalında bebek üzerinde artan stres ve sıkıştırma olabilir. Ek olarak, annenin normal pelvisinden daha küçük olması durumunda ortalama boyutlu fetüsler artan kompresyon yaşayabilir.

Destekli Dağıtım Cihazları

Doktorlar bazen normalden daha uzun veya daha zor doğumlarda yardımcı olmak için forseps veya vakum gibi cihazları kullanmaya karar verirler. Bu araçlar bebeğin kafasına daha fazla baskı yapabilir, bu da bazı durumlarda bebek sefalo hematomuna neden olabilir.

Tıbbi Hatalar

Doktorlar yeni doğan sefalo hematom risklerini tespit edip azaltabilmek için eğitilmiştir. Bir risk tespit edilirse, doktorlar potansiyel yaralanmayı azaltmak için hangi önlemlerin alınacağını bilmeli ve doğumdan sonra bebeğinizi hematom açısından izlemelidir. Doktor bu protokolü takip etmezse ve bebeğe hızlı bir tıbbi müdahale yapılmazsa, tıbbi ihmal olarak kabul edilebilir. Doğum sırasında yanlış bir uygulama veya durumun derhal ele alınmaması sonucunda gelişebilir.

Yeni doğan Sefalo hematom Risk Faktörleri

Yukarıda listelenen nedenlerin hepsinin bebekte sefalo hematom gelişeceği hematom anlamına gelmemektedir. Bebek kemiklerine karşı baskı uygulanabilir veya bebek hematomuna neden olmadan forseps ile doğabilir. Bununla birlikte, risk faktörleri adı verilen spesifik faktörler, bebek hematomu gelişme riskini artırır. Bir bebek hematomu için bildirilen ana risk faktörü, vakum ekstraktörleri veya forseps kullanmaktır. Diğer risk faktörleri arasında uzun süreli doğum ve erken doğum yer almaktadır.
Yeni doğan hematomu risk faktörleri şunları içerir:
• Kullanılan destekli dağıtım cihazları
• Birden fazla bebek taşıma
• Makat veya posterior pozisyonda fetus
• Fetus normalden daha büyük olduğunda
• Uzun doğum sancısı ve zor doğum olduğunda
• Anne çocuğu doğum kanalından itemeyecek kadar zayıf olduğunda
• Erken doğumda
Doktorun forseps veya vakum kullandığı bir yardımla doğum yapıldıysa çocuğunuzun ciddi bir sefalo hematom geçirme olasılığı çok daha yüksektir.

Yeni Doğan Sefalo Hematomda Olası Komplikasyonlar

Yeni doğan sefalo hematomlar her zaman tehlikeli olmasa da, ele alınmazlar ve tedavi edilmezlerse zararlı olabilecek diğer komplikasyonlara yol açabilirler.
Anemi
Anemi, kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinin neden olduğu bir durumdur. Yeni doğan sefalohematom kan birikmesine neden olduğu için kan kaybından anemi oluşabilir.
Sefalo hematom kalsifikasyonu
Bebek sefalohematomu yaklaşık bir ay sonra kaybolmazsa, hematom kalsifiye olabilir. Bu, kemik birikintileri kan havuzunun etrafında oluşur ve sertleşir. Seyrek olmakla birlikte, sefalohematom kalsifikasyonu kafatasında ciddi deformiteye neden olabilir.
Kafatasının kırılması
Yeni doğan sefalo hematomun daha sık görülen bir komplikasyonu kafatası kırığıdır. Olguların yaklaşık % 25’inde kırıklar olmasına rağmen, genellikle çok ciddi değildir.
Enfeksiyon
Yeni doğan sefalo hematomunun daha tehlikeli komplikasyonlarından biri enfeksiyondur. Enfeksiyon toplanmış kanda başlayabilir ve sepsis veya menenjit gibi ciddi sistemik enfeksiyonlara yol açabilir. Bu tür ciddi enfeksiyonlar bebeklerde yüksek ölüm oranına sahip olduğundan, hızlı tanı kritiktir.
Sarılık
Sarılık, kan hücrelerinin geri dönüştürüldüğü kimyasal bir atık olan fazla bilirubin olduğunda ortaya çıkar. Bilirubin normalde karaciğer ve idrara çıkma yoluyla atılır. Sarılık olan bebeklerin ciltlerinde ve gözlerinde genellikle sarımsı bir renk vardır. Tedavi edilmeyen sarılık, beyin hasarına ve hatta ölüme neden olabilecek ciddi bir durum olan kernikterusa neden olabilir.

Yeni Doğan Sefalo Hematom Belirtileri

Yeni doğan sefalo hematomların yaygın belirtileri arasında çocuğunuzun kafasında yumuşak lekeler (şişkin fontaneller), nöbetler, yorgunluk ve kusma bulunur. İzlenmesi gereken diğer belirti ve bulgular şunlardır:
• Beslenme zorlukları
• Yüksek perdeli ağlama
• Artan baş çevresi
• Şişme
• Ağrı
Bebek, yaralanma meydana geldikten hemen sonra hematom belirtileri ve semptomları geliştirebilir veya semptomların ortaya çıkması günler veya haftalar sürebilir. Yaralanma ve semptomların ortaya çıkması arasındaki bu zaman, berrak bir aralık olarak adlandırılır. Ek olarak, bazen morarma ve hematomlar birbiriyle karıştırılabilir. Hematomda kan toplanması bebeğinizin cildinde bir çürük gibi karanlık bir nokta oluşturabilir. Çürükler tipik olarak bir bebeğin hafif bir yaralanmaya maruz kalmasından birkaç saat sonra ortaya çıkarsa da, sefalohematomlar sadece kafa travmasından sonra ortaya çıkar.

Yeni Doğan Sefalo Hematomunun Teşhisi

Yeni Doğan Sefalo Hematom: Belirtileri, Türleri ve TedavisiDoktor bir bebek hematomundan şüphelenirse, bebeğin kafa büyüklüğünü izleyerek gerektiğinden daha hızlı genişleyip genişlemediğini kontrol eder. Ayrıca, olması gerekenden daha düşük olup olmadığını görmek için bebeğin hematokrit seviyesini (kan hacminin geri kalanıyla karşılaştırıldığında kırmızı kan hücresi sayısı) kontrol edecektir. Daha sonra, muhtemelen görüntüleme taramaları yapılmasını steyebilir. Çoğu zaman, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapmayı seçeceklerdir, ancak ayrıca bir X-ışını veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) önerebilirler. Görüntüleme testleri doktorun kanamanın kaynağını ve hematomun boyutunu belirlemesine yardımcı olacaktır.

Yeni Doğan Sefalo Hematom Tedavisi

Bebeğin, bebek hematomu olduğundan şüpheleniyorsa, derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Çünkü bebeğin kanı boşaltmak, büyük bir pıhtıyı çıkarmak veya kanama damarını bağlamak için ameliyata ihtiyacı olabilir. Ameliyatın gerekli olmadığı durumlarda, tedavi çok fazla dinlenme gerektirir. Ek olarak, yeni doğan sefalo hematomlarının neden olduğu komplikasyonların tedavi edilmesi gerekebilir:
• Anemi: Kan nakli, fototerapi veya antibiyotikler
• Kalsifikasyon: Cerrahi
• Kafatası kırığı: Düzgün iyileşmesini sağlamak için dikkatli izleme
• Enfeksiyon: Antibiyotikler
• Sarılık: Bazı durumlarda izleme ve ışık tedavisi

Yeni Doğan Sefalo Hematom Prognozu

Yeni doğmuş bir sefalohematomdan iyileşen çocuklar için bile, daha fazla zorluk yaşama şansı yüksektir. Örneğin, kronik baş ağrısı, dikkat problemleri veya kaygıdan muzdarip olabilirler. Yaralanma erken yakalanır ve tedavi edilirse bu komplikasyonların çoğundan kaçınılabilir veya azaltılabilir. Doktor veya hemşire bebek hematomunun belirtilerini yeterince hızlı bir şekilde çözemezse, tıbbi ihmal olarak kabul edilebilir.
Bebek hematomları doğum yaralanmasının bir sonucu olabileceğinden, aile için maddi tazminat hakkı mevcut olabilir. Bu, bebeğe verilen herhangi bir zararı geri almayacak olsa da, tazminat bebeğin devam eden tedavisi için yardımcı olabilir ve önlenebilir bir tıbbi ihmal eylemi için adalet duygusu sağlayabilir.

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku