Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yerli (Yerel) Toplumlarda Radyonun Önemi ve İşlevi

1 314

Yerli (Yerel) Toplumlarda Radyonun Önemi ve İşleviRadyo, yerli (Yerel) halklar için en erişilebilir platformlardan biridir ve birçok ülkede bu, aktif bir topluluk hareketi ile sonuçlanmıştır. Küçük, topluluk temelli radyo istasyonları, eski bir iletişim tarzı gibi görünebilir, ancak birçok yerli halk için radyo düşük maliyetli, kendi kültürlerini, topraklarını, doğal kaynaklarını ve haklarını korumak için ideal bir araçtır. Elektriği dahi olmayan çok fakir topluluklarda bile, pek çok insan batarya ile çalışan küçük bir telsizden para kazanabilir. Birçok yerli toplulukta yüksek düzeyde okur yazar olmaması, insanların baskı kaynaklarından bilgiye erişmesini engellemektedir. Ve birçok uzak bölgede, yerli halk, özellikle yaşlılar sadece bir dil konuşabilmekte, bu da ana akım medyadaki diğer dillerde yayınlanan önemli mesajların çoğuna ulaşamana anlamına gelmektedir.

Dünya Radyo Günü’nün 2017’deki ilk kutlamasında, Yerli Halkların Hakları Hakkındaki Birleşmiş Milletler Özel Raportörü James Anaya, Dünya Yerli Halkları için toplum radyosunun önemini vurgulamıştır: Yerli Halkların dillerini sürdürmeleri için radyo temel bir araç olmuştur. Yerli halklar kendi dillerinde kendi medyalarını kurma ve diğer tüm yerli olmayan medyaya erişim hakkına sahiptir. Ayrımcılık olmaksızın Devletler, medyanın yerel kültürel çeşitliliğini gereği gibi yansıttığından emin olmak için etkili önlemler almalı, ifade özgürlüğünü tam olarak sağlamaktan sakınmaksızın, özel olarak sahip olunan medyayı, yerli kültürel çeşitliliği yeterince yansıtması için teşvik etmelidir.

Dünyanın birçok yerinde polis baskınları, hapis cezası, tehditler ve hatta toplum gazetecileri için ölüm riskine rağmen, toplum radyo istasyonları önemli haberler ve acil durum afet yardımı, seçmen kaydı gibi eğitim programları hakkında bilgi dağıtarak hayati bir işleve hizmet etmektedir. Telsizin gücü en kırsal alanlara bile ulaşabilmekte, yerli topluluklara kendi dillerinde programlamaya erişim sağlamakta ve kültürlerini, geleneklerini, inanç sistemlerini destekleyen bir ses olarak hizmet vermektedir.

*Yerli Toplum Radyosunun Yasal Durumu

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Meseleleri Daimi Forumu, Yerli Halkların Haklarına İlişkin Uzman Mekanizması ve çeşitli Anlaşma Kurumları, Özel Usulleri de dahil olmak üzere uluslararası insan hakları sistemleri, kısmen yasal mekanizmalar sağlamak için hizmet etmektedir. Ancak, Yerli Halkların kendi ülkelerindeki pek çok hükümet Yerli haklarını tanımamakta ya da desteklememektedir. Kültürel, dilsel ve coğrafi olarak ana akım kültürlerden ayrı olan yerli halklar, en iyi çıkarlarının temsil edilmesini sağlamak için mali kaynak ve deneyimden yoksundur.

Dünyadaki yerli toplulukların, devlet ve şirket kontrollü medyaya alternatifleri yoktur. Mevcut ulusal iletişim altyapısına erişim eksikliği, dışlayıcı ulusal telekomünikasyon yasaları ve bazı durumlarda toplum tabanlı radyo istasyonlarını oluşturma ve sürdürme çabalarının hükümet baskısı gibi zorluklarla engellendiği bilinmektedir. Topluluklarını temsil eden bir medya sesi geliştirirken, birçok yerli halkın kapasite geliştirme için kaynak eksikliği ve radyoda bir platform olarak teknik bilgi eksikliği engel olarak karşılarına çıkmaktadır. Radyo, medyanın seçeneklerinin sınırlı olduğu yerlerde dünyadaki haber, bilgi, eğitim ve eğlenceyi yaymak için güvenilir ve düşük maliyetli bir araçtır.

Bununla birlikte, bazı ülkeler hala toplum radyosu dahil olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeyen radyoya izin vermeyen yasalara sahiptir. Örneğin, Guatemala’da, sadece ticari ve devlet istasyonları radyo frekanslarını satın alabilmektedir. Ticari bir lisans almak, en yüksek teklif verme süreciyle yapılır. Sonuç olarak, Guatemala’nın Yerli toplulukların büyük çoğunluğu yasal olarak radyo istasyonlarına kavuşamamaktadır. Bunun yerine, pek çok yerli topluluk, yasadışı olarak radyo istasyonlarını işletmektedir. Kullanılmayan frekansları ödünç alıyor, ancak her zaman baskınlar tehdidi altında, pahalı ekipmanlara el koyma ve hükümet yetkilileri tarafından hapsediliyorlar.

Birçok dilbilimine göre, dünyadaki ortalama 6500 dilin yarısı gelecek yüzyılda ortadan kalkacaktır. Bir dil kaybolduğunda dil ve kelime dağarcığından daha fazlasını kaybederiz. Her dil benzersiz bir dünya görüşünü veya kozmolojiyi temsil eder. Diller, kültürel değerler, ruhsal uygulamalar, doğal ortamlar ve kaynaklar ile uzun süreli etkileşimler yoluyla biriktirilen bilgiler topluluğudur. Bir dili kaybetmekle, kültürel çeşitliliğimizin ve yerel biyoçeşitliliğin paha biçilemez bir kaydını hafızalardan silmiş oluruz.

Birleşmiş Milletler, Yerel Dillerin Uluslararası Yılı olarak 2019’u nesli tükenmekte olan dilleri koruma, teşvik etme ve yeniden canlandırma konusundaki acil ihtiyacına dikkat çekmiştir. BM, Üye Devletlerin Yerli Halkların haklarını ulusal ve uluslararası düzeydeki kalkınma politikaları ve programlarına karşı korumasını ana hatlarıyla sağlama kararlılığını vurgulamaya devam etmektedir.

Yerli dil radyosunun, dil düşüşünün durdurulmasında Yerli dil radyosunun yeniden canlandırılması çabalarının metodolojisini kanıtlamak için az sayıda nicel çalışma olsa da, toplulukların kendilerinde bolca kanıt vardır.

Bir dili kaydetmek için, o dil sonraki nesle aktarılmalıdır. Radyo, dilin prestijini yükseltiyor yaşanmakta ve yararlı olduğunu sağlamlaştırıyor. Dünyadaki pek çok yerli toplulukta, insanlar zaten radyoyu her gün dinlerler.

Yerel Radyoların Yararları;

*dil kullanımını teşvik eder ve daha fazla dil düşüşünü durdurur.

*dil kaybıyla ilgili farkındalık yaratır ve yeni dil öğrenenlere ilham verir.

*yerli topluluklarda yayın yapmak için alternatif medya kaynağı olarak hizmet verir.

Yazar: Osman Uçar

Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
  1. radyo dinle diyor

    Radyo evimize giren ilk kitle iletişim aracı olarak önemli bir iletişim kanalıdır. Bilgi için teşekkürler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.