Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yönetim Kavramı

0 830

Yönetim, kavram, düşünce ve uygulama anlamlarında, tarih boyu dikkat çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Tarih boyunca farklı anlamlar kazanmıştır. Günümüzde de önemini korumakta ve farklı disiplinlerde tartışılmaktadır.

Yönetim, tarihi süreçte öncelikle aileler için geçerli olmuştur. Çünkü ortak yaşam şartı işbirliğini, ebeveyn otoritesi altında davranmayı gerektirmiştir. Birbirine yakın ailelerin meydana getirdiği kabileler de yönetime konu olmuştur. Burada kabilelerin güvenliği için ordu yönetimi vardır. En son, devletler yeni yönetim alanı haline gelmiştir.

Yönetim KavramıYönetim kavramı, farklı bilimlerin bakış açılarıyla farklı farklı tanımlanmaktadır. Sosyologlara göre, sınıf ve statü sistemidir. Çünkü örgüte bilgi veren seçkin kişilerden meydana gelir. Modern toplumlarda ilişki karmaşıklığı yöneticilere üstün zeka ve yüksek öğrenim gerektirmiştir. Yönetici olmak çok öğrenme ve bilgiye dayalıdır.

Siyaset bilimcilerine göre, devlet yönetimi ve iktidar örgütlenmesidir. Yönetim bu anlamda her türlü yasal örgütlenme ve tek egemen örgüt ortaya çıkarır. Devletin her türlü faaliyeti yönetim konusudur. Emir verme, hükmetme, otorite ele geçirme gibi…
İktisatçılara göre, tabiat emek ve sermaye ile birlikte üretim faktörleridir. Sanayileşmiş ülkede, sermaye ve emekle birlikte, yönetim de gereklidir. İşletme yönetimi genellikle işletme verimlilik ve karlılığını etkiler.

Yönetim ve organizasyon düşünürlerine göre yönetim; başkaları vasıtasıyla hedefe ulaşmak ve işini yerine getirmektir. Yönetim amacı her ne olsa da, bir grup çalışmasıdır. Burada yöneten-yönetilen ilişkisi vardır. Buna göre yönetim, bir yandan, yapılması gerekeni belirleyerek başkaları aracılığıyla en iyi gerçekleştirme çabası, bir yandan da grup faaliyetlerini ortak amaçlar doğrultusunda sürdürme sürecidir. Yönetim, işbirliği e faaliyet topluluğu kabul edilir.

Yönetim; amaçların etkili ve verimli gerçekleştirilmesi için işbirliği ve koordinasyon sağlama çalışmaları bütünüdür.

Yönetim; örgütün hedefe ulaşması için insan ve fiziki kaynakları en iyi sağlayan, koordine eden, çevreyle dengeleyen bir süreçtir.

Yönetim üç noktaya odaklıdır. Ortak amaç, insan grubu ve ortak amaç için işbirliğidir.

Yönetim genel anlamıyla, belirli işbirliği ve ilişki içinde bir araya gelen kişilerin, ortak amaç gerçekleştirmek için yapacaklarının düzenlenme sürecidir.

İşletmelerin ortaya çıkmasıyla “işletme yönetimi” kavramı ortaya çıkmıştır. İşletmeler sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi öncesinde herkes kendileri için üretiyor, hayat sürdürmek için çalışırlarmış. Küçük üretim birimleri yeterliymiş.

Sanayi devrimi ardından, üretim makineleşmiştir. Gelişen teknolojiler yardımıyla çok işçi çalışan, tüm topluma yetecek üretim yapılan fabrikalar ortaya çıkmıştır. Artık işletmeler de toplumun en önemli kurumu haline gelmiştir.

İşletme yönetimi, işletmelerin iyi çalışabilmeleri, başarılı üretim yapmak için örgütlenip çalışmaları şeklini inceler. İşletmeler hep küçük ölçekli iken, kolay yönetilmekte ve işletmecilik bilgilerine fazla gerek olmamakta imiş. Üretim tekniği bilmek, başarılı üretime yetermiş.

İşletmelerin büyüyüp karmaşıklaşmaları, pazara üretim yapmaya başlamaları modern işletme yönetimini gerektirmiştir.
Sonuç itibariyle, yönetim grup faaliyeti ve sosyal olgudur. Her örgüt için geçerlidir.

Kaynakça:
Anadolu Üniversitesi – Genel İşletme – Haziran 2008

Yazar:Halil İbrahim Arik

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.