Avustralya

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

avustralya

Yüzölçümü ve Sınırları
•    Bir kıta ülkesidir. Avustralya adasını kapsar.
•    Doğuda Tasman Denizi, kuzeydoğuda Mercan ve kuzeyde Arafura denizleri, batı ve güneyde Hint Okyanusu ile çevrilir.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ortalama yükseltisi 200 m. civarında fazla yüksek olmayan bir ülkedir.
•    Doğu kıyılarında kuzey-güney yönünde uzanan Avustralya dağları ile iç kesimlerde Büyük Viktorya ve Gibson çölleri yer alır.
•    Eyre Gölü (-12m) en önemli gölüdür.

İklim ve Bitki örtüsü
Akdeniz iklimi, çöl iklimi, step iklimi, okyanusal iklim gibi çok çeşitli iklim tipleri görülür.
•    İklim çeşitliliğine bağlı olarak bitki örtüsü de çeşitlilik gösterir.
•    Ülkenin kuzeyinde yağmur ormanları, doğu ve güneydoğu kıyılarında kozalaklı ormanlar, Oğlak Dönencesi’nin kuzeyinde savanlar, güneyinde ise cılız otlar hakimdir.

Nüfus ve Yerleşme
•    Yüzölçümünün büyük olması nedeniyle km2’ye düşen kişi sayısı azdır.
•    Nüfusun dağılımı düzensizdir.
•    Nüfusun büyük bir çoğunluğu adanın ikliminin elverişli olduğu doğu, güneydoğu ve güneybatı kıyılarında toplanmıştır.
•    Şehirleşme oranı yüksektir. Başkent Canberra’dır. Sydney, Melbourne, Perth diğer önemli şehirleridir.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ülkede geniş çorak topraklar, kum ve taş çölleri vardır. Bu nedenle tarım yapılan alanlar azdır.
•    Tarımsal faaliyetler belli alanlarda toplanmıştır, intansif tarım metodu ile verim artırılmıştır.
•    Başlıca ürünleri; tahıl, şeker kamışı, tütün, pamuk, muz, yer fıstığı, ananas ve üzümdür.
•    Hayvancılığın ülke ekonomisinde önemi yeri vardır. En çok koyun ve sığır yetiştirilir. Dünya’daki toplam koyunların 1/10’u burada yetiştirilir.
•    Dünya yün üretiminin 1/4’ünü tek başına Avustralya karşılar.
•    Avustralya kömür, demir, petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından zengin bir ülkedir.
•    Ayrıca altın, gümüş ve kıymetli taşlar açısından oldukça zengindir.
•    Sanayisi gelişmiş bir ülkedir.
•    En gelişmiş sanayi kolları; demir-çelik, metalürji, otomotiv, petro-kimya, makine, çimento, elektrikli aletler ve gıdadır.

Türkiye ile İlişkileri
•    İki ülke arası ilişkiler gelişmemiştir.
•    Türkiye’ye yün, ham deri ve kömür satar. Türkiye’den gıda maddeleri ve halı alır.