Slovak Cumhuriyeti

Okuma Süresi: 1  | Yazdır

slovak_cumhuriyeti

•    Ukrayna, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Macaristan ile komşudur.
•    Ülkenin büyük bölümü dağlıktır.
•    Karasal iklim hakimdir.
•    Ormanlar geniş yer kaplar.
•    Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşar. Bratislava ve Kösice önemli şehirleridir.
•    Ekonomisi tarıma dayanır. Tahıl, şekerpancarı, tütün, önemli yer tutar. Hayvancılık gelişmiştir.
•    Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.
•    Hidroelektrik enerji potansiyeli fazladır. Taşkömürü, demir, bakır, altın, gümüş, cıva çıkarılır.
•    Ülkede ihtiyacı karşılayacak kara ve demir yolu ağı yeterince gelişmemiştir.
•    Ülkemizle olan ticari ilişkileri 1992’den sonra gelişmeye başlamıştır.