Ukrayna

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

ukrayna

Komşuları
•    Rusya federasyonu, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova ile komşudur.
•    Güneyde Karadeniz ve Azak Denizi’ne kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülke genelinde 400 m’yi aşmayan platolar geniş yer tutar.
•    Batıda Karpat Dağları ve Kırım Yarımadası’ndaki dağlık alanlar ülkenin başlıca engebeli yerleridir.
•    Dinyeper, Dinyester nehri burada bulunmaktadır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Karasal iklim hakimdir.
•    Fakat Kırım Yarımadası’nda yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçen iklim görülür.

Nüfus ve Yerleşme
•    Km2,ye 80 kişi düşer.
•    Nüfusun yarıdan fazlası verimli ovalarda önemli bir kısmı da Donetsk kömür havzasında toplanmıştır.
•    Nüfus artış hızı düşüktür.
•    Çoğunluk Ukraynalılardan oluşur. Geri kalan etnik gruplar Rus, Polonyalı, Tatar, Moldovyalı ve Yahudi nüfustan oluşur.
•    Başkent Kiev’dir. Diğer önemli kentleri Harkov, Donetsk, Sivastopol’dür.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ülke ekonomisine tarım önemli bir yer tutar.
•    Geniş alanları kaplayan çernezyom (kara) topraklarda tahıl ekimi önemli yer tutar.
•    Arpa, buğday, mısır, şeker pancarı, arpa, ayçiçeği, sebze, meyve ve tütün diğer önemli ürünleridir.
•    Şeker pancarı, arpa ve ayçiçeği üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.
•    Ülkede sığır, domuz besiciliği, balıkçılık ve arıcılık da yapılmaktadır.

Yeraltı Kaynakları
•    Yer altı kaynaklan bakımından oldukça zengin bir ülkedir.
•    Taşkömürü, linyit ve demir en çok çıkarılan madenlerdendir.
•    Bunun yanı sıra petrol, doğalgaz, nikel ve manganez de çıkartılır.

Endüstri
•    Ülkede ağır sanayi gelişmiştir. Dünyanın önemli demir-çelik üreticilerindendir.
•    Makine, tarım araçları, motor, uçak, kimya, tekstil ve gıda önemli sanayi kollarındandır.
•    Önemli sanayi merkezleri Kiev, Harkov, Odessa, Donetsk şehirleridir.
•    Sanayi için gerekli enerji termik, nükleer ve hidroelektrik santrallerden sağlanır.

Ulaşım
•    Taşımacılık demiryolu ile yapılır.
•    Dinyeper nehrinden taşımacılıkta faydalanılır.
•    Deniz taşımacılığı Odessa-Sivastopol limanlarından yapılır.

Ticaret
•    Dış ticaretinde Rusya, BDT, ABD, Almanya, İsviçre başta gelen ülkelerdir.

Türkiye ile İlişkileri
Son yıllarda ilişkilerimiz gelişmeye başlamıştır. Türkiye – Ukrayna Karadeniz Ekonomik işbirliğinin kurucu üyesidir.