Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Akademik Başarı ve Motivasyon İlişkisi

0 496

Akademik Başarı ve  Motivasyon İlişkisiAkademik anlamda başarılı olmak sadece öğrencinin yükü gibi görülse de günümüzde artık ailelerin de daha bilinçli ve destekleyici olduğu görülmektedir. Çocukların derslerde edindiği bilgiler ve başarı durumları onların sadece akademik başarısını değil, sosyal konumunu da belirlemektedir.

Öğrencinin akademik başarısındaki etkili etmenler:

Aile:

Aile içerisinde öğrenciye destek olunması, Öğrencinin sorunlarına yönelik problem üretilmesi ve sağlıklı bir ders çalışma ortamının hazırlanması gerekmektedir.Aynı zamanda aile içindeki huzursuzluk durumları, ailenin diğer üyelerinin mutsuzluk hali de çocuğun psikolojisini etkileyeceğinden çocukların yanında çok fazla stresli ve sıkıntılı durumların paylaşılmamasına özen göstermelisiniz.

Öğretmen:
Eğitimin temel taşlarından biri olan öğretmenlerin, öğrenci ile iletişimi öğrencinin başarısını çok fazla etkilemektedir. Bu nedenle öğrenci ve öğretmen ilişkisinin sağlam kurulması öğrencinin hem motivasyonunu hem de akademik başarısını artırır.

Arkadaş ve çevre: Arkadaş grubunun niteliği, öğrencinin arkadaşları ile olan iletişimi ve nasıl zaman geçirdikleri hususu da öğrencinin başarısını etkilemektedir. Örneğin arkadaş çevresi tarafından sevilen ve başarılı bir arkadaş grubunun içinde olan öğrenci ağırlıklı olarak akademik başarısını da artırıcı olan faktörlere yönelecektir. Bu urum ise öğrencinin hem derslere motive olmasını hemde başarısını artırmasını etkileyecektir.

Ders Programı:

Öğrencinin evde uygulayacağı basit ya da zor bir planı olmalıdır. En azından hangi gün hangi derslere çalışacağını, saatlerini ya da ders çalışma yöntemlerini de çok iyi bilmelidir. Bu öğrenciye hem zaman kazandırır hem de net olarak hedeflerine yaklaşma durumunu da gösterir.

Akademik Başarıda Motivasyon İlişkisi

Akademik başarının olmazsa olmazlarından olan motivasyon; kişinin yapacağı işi daha iyi yapması, ona odaklanması ve istemesi durumuyla ilgilidir. Eğer öğrenci derse motive olmuşsa öğrenme hem daha nitelikli hem de daha çabuk olacaktır.Ailenin, öğretmen ya da öğrencinin derse motive edilmesi onun ders çalışmaya yönelmesine, daha iyi odaklanmasına olanak sağlar. Hatta olumlu etkenler devam ettirildiğinde ders çalışma durumu da sürdürülür.

Motivasyonda etkenler içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İçsel Etkenler: Organizmanın (bireyin) enerjisi, isteği ve derse olan niyeti, hayal kırıklığı, mutluuluğu, sıkıntısı, derse isteği ve odaklanması, iç motivasyondur ve içsel etkendir.

Dışsal etkenler: Organizmayı harekete geçiren unsurlardır. Aile, öğretmen, çevre, arkadaş gibi faktörler örnek verilebilir. Ailenin vereceği ödül, tatil, aşağılama, kızma bağırma dışsal motivasyon araçlarıdır.

Bir annenin çocuğuna başarılı olabileceğine dair güzel sözler söylemesi dışsal etken iken; öğrencinin ders çalışmaya heveslenmesi, hırslanması içsel motivasyondur.

Motivasyon Araçları

a) Psiko-sosyal araçlar:

Burada daha çok duygusal destek dediğimiz bireyi beğenme, takdir etme gibi araçlar söz konusudur. Çünkü her öğrenci kendi başarısı için çalışıyor olsa da, takdir edilmek ve başarısının görülmesini ister. Öğrenciye bu anlamda fark ettiğinizi, başarısını desteklediğinizi hissettirmeniz gerekmektedir.
Okulda bulunan rehberlik biriminden destek de yine psiko-sosyal araçlar grubuna dahil edilmektedir. Öğrencinin takıldığı noktalarda, çalıştığı halde başarılı olamadığı durumlarda destek alınmalı ve öğrenciye yalnız olmadığı hissettirilmelidir.

Akademik Başarı ve  Motivasyon İlişkisib)Ekonomik araçlar:

Eğitimde elbette asıl etken motivasyondur, fakat gerekli materyallerin temin edilmesi, teknolojik gelişmelere ve yapılandırılmış eğitim sistemine uygun eğitsel araçların temin edilmesi de öğrencinin akademik başarısını artırmaktadır. Örneğin internet, pc ve akıllı telefonlar yardımıyla belli derslerin daha iyi anlaşıldığı, görsellerle desteklendiği durumlar vardır. Bu durum da bireye hem zaman kazandırır hem de daha kaliteli bir öğrenme imkanı sunar. Öğrencinin ayrı bir çalışma masasının olması, kendine ait odasının olması ve ısının ayarlanması da ağırlıklı olarak ekonomik koşullarla ilgilidir.

c)Kurumsal Araçlar:

Eğitimde akademik başarının bir başka unsuru ise okula kullanılacak olan sınıfların donanımlı olması, sterilliği, kişilerin görevlerini yeterince yerine getirmesi ve disiplinin ölçülü olması da eğitimi etkilemektedir. Öğrencinin kurumda geçirdiği zaman içerisinde kurumdaki müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenin gerekli takipleri yapması ve öğrenciye karşı dikkatli olması gerekmektedir. Aşırı baskı öğrencinin kurumu benimsemesine engel olacağı gibi öğrencinin okuldan bir an evvel uzaklaşmak istediğini de gösterir. Bu durumun yerine öğrencinin ara sıra güzel zaman geçirebileceği ortamların oluşturulması gerekmektedir. bu sayede öğrenci ders aralarında enerjisini atarak, derslere daha motive olur.

Yazar:Soner İnce

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.