arjantin

Komşuları
- Güney Amerika Kıtası’nın güneyinde yer alır.
- Şili, Bolivya, Paraguay, Brezilya ve Uruguay ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Ülkenin doğu kıyılarında ve batı kesiminde dünyanın en önemli tarım alanlarından biri olan “Pampalar” yer alır.
- Pampalar batıda And Dağları.güneyde Kolarado Nehri ve güneydoğuda plato görünümündeki Patagonya ile çevrilidir.
- Üzerinde taşımacılık da yapılabilen birçok akarsuya sahiptir.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Arjantin, Güney Yarımküre’nin ılıman kuşağında yer alır.
- Kuzey-güney yönde uzanan bu ülkede yüzey şekillerinin de etkisiyle iklim çeşitliliği görülmektedir.
- Doğu kesimlerinde yağışlı ve ılıman okyanus iklimi hakim iken daha batıda karasallığın etkisiyle yağışlar azalır.
- Ülkenin en güney ucunda (Horn Burnu) ise kutup ikliminin etkisi hissedilmektedir.
- Kuzeyde tropik ormanlar, Pampa’nın iç kesimlerinde tuzcul ve kurakçıl bitkiler, Patagonya platosunda çalılıklar ve bozkırlar yer almaktadır.

Nüfus ve Yerleşme
- Ülke nüfusunun büyük bölümü Pampalar’ın doğusunda yaşar.
- Başkent Buenos Aires ülke nüfusunun önemli bölümünü barındırır.
- Ülke nüfusunun büyük kısmını İspanyol ve İtalyan göçmenler oluşturur.

Tarım ve Hayvancılık
- Ekonomisinin temelini tarım oluşturur.
- En çok buğday, mısır, şeker kamışı, soya fasulyesi üretilir.
- Hayvancılık önemli bir yere sahiptir.
- Arjantin dünyanın en çok et ve yün üreten ülkelerinden birisidir.
- Balıkçılık da ülke için önemlidir.

Yer altı Kaynakları
- Zengin yer altı kaynakları vardır.
- Petrol, doğalgaz, demir, bakır, kurşun çinko, taşkömürü ve linyit önemlidir.
- Ülkenin elektrik ihtiyacı büyük ölçüde petrol ve doğalgazla çalışan santrallerden sağlanır.

Endüstri
Arjantin’de demir-çelik, petro-kimya, dokuma, kağıt, çimento, otomotiv ve gıda sanayileri gelişmiştir.

Ulaşım ve Ticaret
- Daha çok demiryolu ulaşımından yararlanılır.
- En önemli ihraç ürünleri tarımdan elde edilir. İhraç ürünlerinin %90’ını tarımsal ürünler oluşturur. Dondurulmuş et ve balık da satar.
- İthal ürünleri ise metal eşya, demir-çelik, kimyasal ürünler ve çeşitli makinelerden oluşur. Buenos Aires önemli ticaret limanıdır.

Türkiye ile İlişkileri
- Türkiye ile olan ilişkileri gelişmemiştir.
- Arjantin, Türkiye’den fındık, tütün ve konfeksiyon ürünleri alır, karşılığında Türkiye’ye bitkisel yağ ve hayvansal ürünler satar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here