Arnavutluk

arnavutluk

Komşuları
•    Balkan yarımadasının batısında yer alır.
•    Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biridir.
•    Sırbistan, Yunanistan, Makedonya ile komşudur.
•    Batısında Adriya denizi ve İyon denizi bulunur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Dağlık bir ülkedir. Akarsu ve göl bakımından zengindir.
•    Kıyılardaki bataklıklar verimli tarım arazilerine dönüştürülmüştür.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Kıyı ovalarında Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklim görülür.
•    Kıyılarda maki, dağlık alanlarda ormanlar görülür.

Tarım ve Hayvancılık
•    Arazinin %25’i ekilebilir alanlardır. Tahıl, meyve, tütün, zeytin, sebze, şeker kamışı yetiştirilir.
•    Koyun, keçi, sığır ve domuz besiciliği hayvancılık faaliyetleri arasındadır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfusun çoğunluğu kıyı kesimlerde ve akarsu boylarında toplanmıştır.

Yer altı Kaynakları
•    Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Linyit, petrol, doğalgaz, krom, demir, nikel, çinko çıkarılır.
•    Dünya krom üretiminde 3. sıradadır.

Endüstri
•    Avrupa’nın geliri en düşük ülkeleri arasındadır.
•    Sanayi fazla gelişmemiştir. Metalürji, cam, makine, gıda, petrol ürünleri ve kimya sanayileri vardır.

Ticaret
İtalya, Almanya, Yunanistan dış ticaretinde önemlidir.

Türkiye ile İlişkileri
•    İki ülke arasında 1990’dan sonra ekonomik alanda ilişkiler gelişmiştir.
•    Türkiye’ye ham deri satar, gıda temizlik maddeleri hazır giyim ürünleri alır.