Slovenya

slovenya

Komşuları
•    Adriya denizinin kuzeydoğusunda yer alan küçük bir ülkedir.
•    Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek ve İtalya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülkenin büyük bölümü Slovenya Alpleri ile kaplıdır.
•    Doğusunda Macaristan ovalarının uzantıları yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Adriya denizi kıyısında dar bir şeritte Akdeniz iklimi, iç kesimde karasal iklim görülür. Kıyılarda maki iç kısımlarda bozkır görülür.
•    Slovenya topraklarının yarısı ormanlarla kaplıdır.

Tarım
•    Drava ve Sava nehirlerinin suladığı ovalarda tarım yapılır.
•    Bağcılık yaygındır. Buğday, mısır, patates diğer önemli ürünleridir.

Endüstri ve Ticaret
•    Sanayi gelişmiştir. Başlıca endüstri kolları mobilya, demir çelik, kağıt, tekstil, kimyadır.
•    Almanya, Hırvatistan, İtalya, Fransa ile ticaret yapar.

Türkiye ile İlişkileri
Bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ile ilişkileri gelişmeye başlamıştır.