Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Ayahuascanın Sağlık Açısından Fayda ve Riskleri

0 320

Ayahuasca Amazon’dan psikoaktif bir içecektir. Duyuları harekete geçirdiği, zihinsel durumları değiştirdiği ve gerçeklik algısını değiştirdiği söylenmektedir. Ayahuasca inzivaları son zamanlarda dünya çapında popüler hale gelmiştir, ancak birçok kişi tehlikelerini görmezden gelmektedir. Ayahuasca’da bulunan bir bileşen olan DMT, Çizelge I maddesi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu, yüksek zarar potansiyeli olan ve bilinen tıbbi kullanımları olmayan yasadışı bir ilaç olduğu anlamına gelmektedir. İleride düzeydeki araştırmalar tıbbi olarak denetlenmediği ve güvenli ortamlarda kullanılmadığı sürece DMT içeren Ayahuasca kullanımını tavsiye edilmemektedir.

Depresyon

Birkaç küçük çağlı yapılan çalışmada ayahuasca, tekrarlayan depresyonu olan kişilerde belirtileri iyileştirdiği tespit edilmiştir. Kişiler ayahuasca içtikten yaklaşık olarak 80 dakika sonra etkileri yaşamaya başlamıştır ve belirtiler 3 hafta kadar devam etmiştir. Ayrıca, bu çalışmaların birçok sınırlaması bulunmaktadır. Bu çalışmada ayrıca kontrol grubu bulunmamaktadır ve örnek olacak boyutları küçüktür. Brezilya‘da yapılan tek çift kör randomize plasebo kontrollü Ayahuasca çalışmasının sonuçları 2019 yılında Psychol Med’de yayınlanmıştır. Bu dönüm noktası çalışması, tedaviye dirençli depresyonda herhangi bir psychedelic maddeyi test eden ilk kontrollü çalışmadır.
Çalışmada ayahuasca’nın plaseboya kıyasla tedaviye dirençli depresyonu olan 29 hastada antidepresan etkileri olmuştur. Katılımcılar oturumlarından sonra 7 güne kadar izlenmiştir. Cesaret verici olmakla birlikte, daha büyük, daha uzun, çok merkezli denemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Mekanizmalar açısından, bilim adamları Ayahuasca’nın beynin duygu işleme ve motivasyon (ön ve paralimbik) ile ilişkili bölgelerini hedefleyebileceğini önermişlerdir. Ek olarak, ayahuasca içeceklerinin kimyasal DMT’sinin, bu bölgelerdeki serotonin reseptörlerini (5-HT1A, -2A ve -2C) aktive ederek depresyona yardımcı olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu henüz insanlarda belirlenmemiştir.

Ayahuascanın Sağlık Açısından Fayda ve RiskleriMüshil Özelliği

Ayahuasca’nın parazitlerin ve iddia edilen toksinlerin bağırsak ve sindirim sistemini temizlediği söylenmektedir, ancak bu insanlarda kanıtlanmamıştır. Yerli halk, ayahuasca’nın etkilerinin ilk adımının yoğun purgatif özellikleri olduğunu söylemektedir. Bunların parazitlerin ve mikropların vücudunu fiziksel olarak temizlediği iddia edilmektedir. Ayahuasca, bağırsaktaki MAO-A’yı bloke ederek, bağırsaktaki kusmayı ve ishali indükleyebilen serotonini de arttırmaktadır. Ayahuasca’da bulunan harmin ve harmalin (harmala alkaloidleri) potansiyel olarak antiparaziter ajanlar olarak araştırılmaktadır. Bilim adamları, hücrelerde E. coli, Salmonella gibi parazitleri ve bakterileri kimyasal olarak öldürüp öldüremeyeceklerini araştırmaktadırlar, ancak hayvan ve insan verileri eksiktir.

Bağımlılık

Halüsinojen olarak ayahuasca kişilik veya davranış değişikliklerine neden olmaktadır. Araştırmacılar, psikolojik etkilerinin sağ, psikoterapötik ortamlarda anti-bağımlılık etkileri olup olmadığını merak etmektedirler. Henüz tam olarak yanıt yoktur, ancak erken sonuçlar umut verici görünmektedir. Kanada‘daki Multidisipliner Psikedelik Çalışmaları Derneği (MAPS), bağımlılık için ayahuasca destekli tedavi çalışmasına sponsor olmuştur. Çalışma gözlemseldi, yani araştırmacılar ayahuasca oturumlarını müdahale etmeden gözlemlemişlerdir. Seanslar bağımsız psikiyatrist Gabor Maté tarafından kolaylaştırılmıştır. Çalışmada, kırsal bir İlk Milletler topluluğundan 12 katılımcının verilerine dayanarak ayahuasca 6 günlük geri çekilme, bildirilen alkol, tütün ve kokain kullanımını azaltmıştır. Bununla birlikte esrar ve afyon kullanımı değişmemiştir. Ayrıca umutlu olma, güçlendirme, farkındalık ve yaşam kalitesindeki gelişmeler de iyileşmiştir.
Ancak, kontrolü olmayan böyle küçük bir çalışmadan sonuç çıkarmak mümkün olmamıştır. Ayahuasca’nın bağımlılık için güvenliği ve etkinliği henüz plasebo kontrollü çalışmalarda belirlenmemiştir. Bazı psikiyatristler, uygun bağlamlarda, ayahuasca’nın birbirine bağlı vücut odaklı, psikolojik ve manevi deneyimler yoluyla madde bağımlılığı tedavisine katkıda bulunabileceğini bildirmişlerdir. Ve bu da isteklerde bir azalmaya yol açabileceğine inanılmaktadır, fakat bu mümkün olsa da, bu henüz kanıtlanmamıştır. Başka bir çalışma ayahuasca’nın, geleneksel düşünceyi azaltırken yaratıcı düşünceyi geliştirebileceğini düşündürmektedir. Teorik olarak, bu bağımlılığa yardımcı olabilecek psikolojik esnekliği arttırmaktadır.

Kanser Ağrısı ve Kaygı

Ayahuasca kanseri tedavi etmemektedir. Ayahuasca’yı belirli kanser türleri için terapötik olarak kullanan bireylerle ilgili anekdot hikayelerine rağmen, kanser hastalarında güvenliği ve etkinliği ile ilgili insan çalışmaları bulunmamaktadır. Psilosibine benzer şekilde, bazı bilim adamları ayahuasca’nın kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıkları olan insanlara varoluşsal kaygı ve korku ile başa çıkmalarına yardımcı olabileceğini düşünmektedirler. Ancak bu henüz araştırılmamıştır. Araştırmalarla, ayahuasca’nın kanser hücrelerindeki bazı mekanizmaları olan etkileri araştırılmaktadır. Bu mekanizmalar aşağıdaki gibidir:
• Beyaz kan hücreleri olan Th1 ve Th17 lenfositleri ve doğal öldürücü hücrelerin sayısının artıp artmadığı
• Kanser hücresinde olan büyüme ve hayatta kalma süresindeki etkisi
• Kanser hücrelerinde glikoz kullanım seviyelerini azaltıp azaltmadığı (Warburg etkisi)
Bütün bu mekanizmalar tamamen varsayımdır ve sadece hücre kültüründe araştırılmışlardır. Çamaşır suyu gibi düpedüz toksik kimyasallar dâhil olmak üzere birçok maddenin hücrelerde anti-kanser etkileri bulunmaktadır. Bu, kanser hastalarında herhangi bir tıbbi değere sahip oldukları anlamına gelmemektedir. Aksine, kanser hücrelerinde araştırılan çoğu madde doğal veya sentetik, güvenlik veya etkinlik eksikliği nedeniyle başka hayvan çalışmalarını veya klinik deneyleri geçememektedir.

Ayahuascanın Sağlık Açısından Fayda ve RiskleriAyahuasca Yan Etkileri ve Tehlikeleri

İshal ve kusma
Ayahuasca’nın en belirgin ve acil yan etkileri ishal, bulantı ve kusmadır. Kolaylaştırıcılar, bu müshil niteliklerin olumsuz olarak düşünülmemesi gerektiğini düşünüyor. Ayahuasca’nın bir hastalığın “negatif enerjisini” dışarı atan bir temizlik maddesi olarak hareket ettiğine inanılmaktadır. Yine de, birçok insan için üzücü olabilmektedir ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilmektedir. Amaçlanan etkilere bakılmaksızın, ayahuasca’nın olumsuz etkileri potansiyel olarak tehlikeli ve ölümcüldür. Ek olarak, içecek ve bölgeye bağlı olarak bileşenlerde hafifçe değişen karmaşık bir karışımdır. Çeşitli karışımlar içeceğinin kullanımlarını, güçlerini, yan etkilerini ve rengini değiştirmektedir.
Güçlü fiziksel rahatsızlık
Ayahuasca, kan basıncını, kalp atış hızını ve rektal sıcaklığı artıran DMT ve harmin içermektedir. Ayrıca bu madde kişilerde serotonin kanalıyla titremelere sebep olmaktadır. Her durumda, ayahuasca’nın genellikle pek çok kişide hatta sağlıklı birelerde bile tansiyon ve kalp şikayetlerine orta düzeyde bir risk teşkil etmektedir. Bununla birlikte, kişiler ayahuasca kullandıktan sonra hipertansiyon yaşamaya başlamıştır. Ayahuasca vücuttaki prolaktin, kortizol ve büyüme hormonu gibi bazı hormon değerlerini yükseltebilmektedir, ayrıca vücut ısısında ve nefes alma hızında bir artışa neden olabilmektedir. Bu aynı zamanda kaygı ve paniği kötüleştirmektedir. Diğer semptomlar arasında aşırı terleme ve titreme bulunmaktadır.

Ayahuascanın Sağlık Açısından Fayda ve Riskleriİlaç ve Gıda Etkileşimleri

Bazı besin maddeleri ve yükselmeye neden olan ilaçlarla birleştirildiğinde serotonin, ölümcül olabilen ayahuasca, serotonin sendromuna neden olmaktadır. Semptomlar ilk öfori, bulantı ve karışıklığı takiben titreme, kusma, konvülsiyonlar ve bilinç kaybını içermektedir. Ayrıca aşırı durumlarda ölüm meydana gelebilmektedir. Ayahuasca’nın zehirlenmesi ile doğrudan ilişkili bildirilmiş bir ölüm olmuştur. Ek olarak hamile sıçanlarda, ayahuasca hem bebek hem de anne için toksik olduğu bulunmuştur. Gösterilen toksisite doza bağımlı görünmektedir.

Kısa Süreli Psikolojik Sıkıntı

Ayahuasca öncelikle psikolojik ve duygusal etkileri için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bunlar genellikle öngörülmemektedir. Özellikle gündelik ayahuasca kullanımı sırasında, bireyler dayanılmaz duygusal yoğunluk yaşayabilmektedirler. DMT (N, N-Dimetiltriptamin), aşırı psikolojik etkiler veya kısa süreli psikotik ataklar oluşturmaktadır. Diğer halüsinojenlere benzer şekilde, kişisel veya aile psikiyatrik psikotik veya manik atak öyküsü olan bireylerin, ayahuasca kullanırken bu bölümleri geliştirme riski daha yükselmiştir. Bazı insanların ayahuasca’ya neden psikotik reaksiyonlar yaşadığı hala belirsizdir. Aşırı panik, paranoya ve diğer yoğun olumsuz duygular bildirilmiştir. Anekdot verilerine göre, ayahuasca travmatik anıların yeniden ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu birçok insan için tehlikeli ve korkutucu görünmektedir.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov
nature.com
therecoveryvillage.com
businessinsider.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.