Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Beden Dilinde Ellerin Yüz İle Olan İlgisi

0 7.819

Beden dilinde ellerin farklı şekiller alarak yüz ile birleşmesi değişikbed4 anlamlar taşımaktadır. El hareketlerinin ve yüzün kendilerine has anlamları olmakla birlikte, ellerin yüz ile ilişkilendirilmesi durumda daha farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır.

Kişinin işaret parmağı yukarı doğru gelecek şekilde eli çenesinde ise bu hareket, karşısındaki kişiyi çok dikkatli dinlediğini ve bilgilerine güvendiğini gösterir. Bazen işaret parmağına orta parmakta eşlik edebilmektedir. Herhangi bir diyalog halindeyken karşınızdaki kişi sizi bu şekilde dinliyorsa bu hareketiyle sizi çok dikkatli dinlediğini ve söylediğiniz her şeye güvendiğini belli etmeye çalışmaktadır. Eğer bilgisine güvendiğiniz bir kişiyi bu şekilde dinlerseniz karşı taraf üzerinde güzel bir izlenim bırakabilirsiniz.

Parmaklar eğer çeneye basıyorsa yani iki veya daha fazla parmak çenenin üzerine konulmuşsa bu hareket kişinin karşısındaki kişiyi çok dikkatli dinlediğinin, kafasında karışma olduğunun ve bir iç diyalog halinde olduğunun göstergesidir. Eğer birisiyle konuşuyorken karşınızdaki kişi parmaklarıyla çenesine basıyor ve bu sırada sizi dinliyorsa, kişi içinden kendi bildikleriyle sizin söyledikleriniz arasında bir karşılaştırma yapıyor demektir. Bu davranışa birazda gözlerin kısılması ekleniyorsa bu hareket kişinin çok güçlü bir iç karşılaştırma içerisinde olduğunu gösterir. Bazen çeneye bastırma yerine eğer kişi gözlük kullanıyorsa gözlüğün saplarını ağzına alma hareketi de yapılabilmektedir. Bu hareket çeneye bastırma hareketiyle aynı anlama gelmektedir. Bir konuşma esnasında karşınızdaki kişi sizi bu şekilde dinliyorsa, sizin söylediklerinizle kendi bildikleri arasında bir çelişki söz konusudur ve bundan dolayı da kişi iç karşılaştırma yapmaktadır. Yani kişi kendi bildikleriyle sizin söyledikleriniz arasında bir karşılaştırma yaparak doğruyu bulmaya çalışıyordur. Eğer kişi çenesine parmaklarıyla bastırdığı esnada birde gözlerini hafif kısıyorsa kafasında çok ciddi bir karışma söz konusudur ve bundan dolayı da çok kuvvetli bir karşılaştırma yapmaktadır. Böyle bir durum karşısında kişiye, nerede karışıklık yaşadığını sorarak ve karışıklık yaşanan konularda gerekli açıklamaları yaparak kişinin düşmüş olduğu çelişkilerden kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz.

3355_erik987yElin başın üstüne temas etmesi bir bilgiyi hatırlama çabasıdır. Eğer el yavaş yavaş yanağa doğru kayıyorsa bu bilginin hatırlanma olasılığının düştüğünü göstermektedir. Yani kişi düşünmekte ancak hatırlayamamaktadır. Bilgi azaldıkça işaret parmağı diğer parmaklarla birleşerek yanağa doğru gider yani el yanağa doğru kayamaya başlar. Eğer kafada elin olduğu tarafa doğru eğilmişse bu bilginin hatırlanma olasılığın daha da azaldığını göstermektedir. Herhangi bir soru karşısında kişi böyle bir duruş sergiliyorsa bu kişinin cevabı hatırlamaya çalıştığını ancak bir türlü hatırlayamadığını gösterir. Uzun bir düşünme süresinden sonra bilgi halen hatırlanamıyorsa kişinin bütün parmakları birleşerek eli yanağını kavrar. Kişi düşünmeye devam ettiği halde artık hatırlanma olasılığı yok denecek kadar azaldıysa kişinin kafası elinin olduğu tarafa eğilecektir ki bu hareket artık bilginin hatırlanmasının neredeyse imkânsız olduğunu göstermektedir.

Eller açılır ve yanağa yaslanırsa yani el parmakları açık bir şekilde yanağı tamamıyla kaplarsa bu hareket kişinin, karşısındakinin konuşmasından çok fazla sıkıldığının bir göstergesidir. Yani sıkıntı had safhaya çıkmış demektir. Eğer bu sırada diğer elde masanın üzerinde hareketlenmeye başlamışsa yani tırp tırp diye bir ses çıkartılmaya başlanılmışsa bu hareket, artık konuşmanın kesilme zamanının geldiğini ve sıranın karşındaki kişiye verilmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Böyle bir hareket karşısında konuşan kişinin hemen konuşmasını keserek suskun kalan kişiye konuşma fırsatı vermesi lazım gelmektedir. Yani suskun kalan kişinin diyalog içine çekilmesi gereklidir.

bed2

Herhangi bir konuşma sırasında eğer karşınızdaki kişi böyle bir hareket sergiliyorsa hemen sizin konuşmanıza ara vermeniz karşınızdaki kişiye konuşma hakkı vererek kişiyi diyalog içine çekmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yani kişi bu davranışı sergilediği halde siz susmayarak konuşmanıza devam ederseniz kısa bir süre sonra karşınızdaki kişi herhangi bir şeyi mazeret göstererek yanınızdan ayrılma çabası içerisine girecektir ki diyalog esnasında hiçte istenilmeyen bir durumdur. Bundan dolayı karşınızdaki kişiler herhangi bir sıkılma hareketinde bulunuyorlarsa hemen konu değiştirilmelidir. Konuşma sırasında pasif kalınma söz konusu ise pasif kalan taraflar konuşma içerisine çekilerek aktifleştirilmelidir.

Başparmak yukarı gelecek şekilde çenenin kavranması, olumsuz bir düşüncenin belirtisidir. Bu hareket sırasında eğer işaret parmağı dudakta ise bu hareket kişinin konuşmak istediğinin belirtisidir. Yani kişi müsaade et birazda ben konuşayım demek istemektedir. Konuşurken karşınızdaki kişi böyle bir hareket gösteriyorsa bu hareket, kişinin sizin söyledikleriniz hakkında olumsuz düşündüğünü göstermektedir. Eğer kişi bu hareketi yaptığı sırada birde işaret parmağını dudağına değdiriyorsa kişi ben senin söylediklerin hakkında olumlu bir düşünceye sahip değilim ve bu konuda konuşmak istiyorum, bana söz hakkı ver demeye çalışmaktadır. Bu hareket karşısında kişiye hemen söz hakkı verilmelidir ki kişi neden olumsuz düşündüğünü açıklayabilsin. Eğer kişi konuşma fırsatı bulamazsa kendi düşüncelerini açıklayamayacağı için bir süre sonra yanınızdan ayrılma gereksinimi duyacak, üstelikte konuşulan konu üzerinde bir düşünce birliğine varılamamış olunacaktır. Bu hareketi sergileyen kişiye hangi konuda size katılmadığını sorarak kişiyi konuşma içerisine çekmeniz yerinde bir davranış olacaktır.

bedEl ağzı tamamıyla kapatıyorsa kişi karşınındakinin söylediklerine katılmadığını ama yorumda yapmak istemediğini belirtmeye çalışıyordur. Kişi ağzını kapatarak konuşmak istemediğini göstermektedir. Bir konuşma esnasında ağzını kapatan taraf konuşmaya zorlanmamalıdır. Çünkü kişi ağzını kapatarak zaten konuşmak istemediğini belirtmektedir. Böyle bir harekette bulunan kişiyi zorla diyalog içine çekmeye çalışmak doğru bir davranış olmaz. Bu hareketi sergileyen kişi karşısındaki kişinin söylediklerine katılmamakta ve bir yorumda da bulunmak istememektedir. Kişinin zorla konuşturmaya ve bir yorum yapmaya zorlanılması kişi üzerinde baskı oluşturacağı için kişiyi gergin bir ruh haline sokabilmektedir. Bu harekette bulunan kişiye konu hakkında söylemek istediği bir şey olup olunmadığı sorulduktan sonra kişi rahat bırakılmalı ve kendisi konuşmak isteyeceği zamana kadar kişi konuşmaya zorlanılmamalıdır. Eğer siz karşınızdaki kişinin söylediklerine katılmıyor iseniz ve aynı zamanda da o konu hakkında yorum yapmak istemiyorsanız elinizle ağzınızı kapatmanız yeterli olacaktır. Bu hareketinizle karşı tarafın sizi konuşmaya zorlamasını engellemiş olursunuz.

bed3

Ellerin kenetli bir şekilde göğüsün üzerinde durması korunma içgüdüsünden kaynaklanmakta ve bir sıkıntının, bir gerginliğin belirtisi olmaktadır. Kişilerde bir gerginlik söz konusu ise bu gerginlik stres yaratacağından dolayı, vücut otomatik olarak kendini koruma komutu verecek ve kişi farkında olmadan kendini koruma pozisyonu alacaktır. Çünkü stresli olunduğu zaman vücut otomatik olarak savunmaya geçmektedir. Sıkıntı arttıkça kişinin elleri yukarı doğru kayar. Yani sıkıntının, gerginliğin az olduğu durumda eller göbek üzerinde kenetlenmiş bir şekilde dururken, sıkıntı arttıkça göbek üzerinde ki kenetli eller yukarı doğru hareketlenerek göğüs üzerine konulmaktadır. Bir konuşma esnasında karşınızdaki kişi ellerini birbirine kenetler ve göbek hizasında tutarsa bu hareket kişinin konuşulan konudan ya da bulunulan ortamdan sıkıldığının bir göstergesidir. Kişinin göbek üzerindeki kenetli elleri eğer yukarı doğru hareketlenmeye başlamışsa bu hareket sıkıntının, gerginliğin had safhaya geldiğini belirtmektedir. Karşınızdaki kişi eğer böyle bir hareket sergilemekte ise sizin konuşulan konuyu değiştirmeniz ve ortamda biraz değişiklik yapmanız yerinde olacaktır. Örneğin evinizde ağırladığınız bir arkadaşınız böyle bir harekette bulunuyorsa hemen sizin konuyu değiştirmeniz ve ortamda biraz değişiklik yapmanız arkadaşınızı rahatlatacaktır. Ortamda değişiklik yapabilmek için tabi ki odanın şeklini değiştirecek değilsiniz, ancak arkadaşınıza içecek veya yiyecek bir şeyler ikram edebilirsiniz, kolonya ikram edebilirsiniz, hava müsait ise balkonda oturmayı teklif edebilirsini, televizyon veya teyp açabilirsiniz vb. değişikliklerde bulunarak arkadaşınızın sıkıntısını dağıtabilirsiniz. Eğer kişi sıkıldığını beden diliyle belli ettiği halde konuda ya da ortamda bir değişiklik yapılmıyorsa muhtemeldir ki sıkılan kişi kısa bir süre sonra o ortamdan bir mazeret öne sürerek kaçacaktır.3355_erikerfd

İki elin parmaklarının açık bir şekilde parmak uçlarının birbirine değerek çatı gibi bir şekil alması, kişinin konuştuğu konuda uzman olduğunu gösterir. Eğer kişi ellerini çatı şeklinde yaparak konuşuyorsa, ben bu konuda uzman bir kişiyim ve söylediklerime harfiyen güvenebilirsiniz demek istemektedir. Kişi herhangi bir konuşmada ellerini nereye koyacağını şaşırmış bir şekilde ise hemen parmaklarının uçlarını birbirine değecek bir şekle yani çatı şekline getirerek konuşmasına devam ederse, karşı taraftaki kişi veya kişilere bana güvenebilirsiniz, ben işimde uzman bir insanım imajını otomatik olarak vermiş olur. Konuşma esnasında böyle bir hareket sergilerseniz bu karşı tarafın üzerinde bir güven duygusu oluşturur. Yani karşı tarafın, bu kişi konusunda uzman ve ben onun söylediklerine güvenebilirim şeklinde düşünmesini sağlayacaktır. Eğer konuşurken karşınızdaki kişi böyle bir harekette bulunuyorsa bu hareket kişinin konuştuğu konuda uzman olduğunu ve o kişinin söylediklerine güvenebileceğinizi anlatmaktadır. Çok iyi bildiğiniz konularda bu hareketi yaparak konuşmanız, karşı taraf üzerinde çok olumlu duyguların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Eller önde başparmaklar birbirini kavrayacak şekilde, avuç içleri birbirine değerek, bir elin işaret parmağı ile başparmağının arasından diğer elin işaret, orta, yüzük ve serçe parmaklarının çıkartılarak ellerin birbirine kenetlenmesi, hoşgörü beklentisinin olduğunu göstermektedir. Bu hareket aynı zamanda seni dinlemeye hazırım ve sana karşı bir muhabbet besliyorum anlamındadır. Bu hareket bu anlamalarının yanında birlik ve beraberlik göstergesidir. Yani biz seninle biriz, seninle ayrımız gayrımız yok anlamına da gelmektedir. Eğer karşınızdaki kişi böyle bir harekette bulunuyorsa bu hareketiyle sizden hoşgörü istemekte aynı zamanda da seni dinlemeye hazırım ve sana karşı bir muhabbet beslemekteyim demeye çalışmaktadır. Bu kişi bu hareketiyle biz seninle biriz, seninle ayrımız gayrımız yok, aramızda saklanan bir şey de yok demek istemektedir. Çünkü bu hareket birlik, beraberlik göstergesidir. Eğer birisinden hoşgörü bekliyorsanız ve o kişiye seni dinlemeye hazırım, sana karşı bir muhabbet, bir sevgi besliyorum ve biz biriz, beraberiz demek istiyorsanız bu harekette bulunmanız yeterli olacaktır. Bu hareketi bazı siyasetçilerde kullanmaktadır. Yani bu hareket ile hem halktan kendilerine karşı bir hoşgörü istemekte hem de kendilerinin halkla beraber olduklarını göstermeye çalışmaktadırlar.3355_erik987y

Elleri ovuşturmak yani iki elin avuç içleri birbirine değecek şekilde her iki elide sağa, sola doğru kaydırmak, bir fırsat yakalandığının göstergesidir. Eğer kişi ellerini hızlı hızlı ovuşturuyorsa olumlu, yavaş yavaş ovuşturuyorsa pek hayırlı bir düşünce içerisinde olmadığını göstermektedir. Eğer karşınızdaki kişi ellerini hızlı hızlı ovuşturuyorsa, nihayet beklediğim fırsatı yakaladım ve bu fırsatı kullanarak seni mutlu edebileceğim demek istiyordur. Çünkü ellerin hızlı hızlı ovuşturulması olumlu düşünüldüğünün göstergesidir. Eğer karşınızdaki kişi ellerini yavaş yavaş ovuşturuyorsa, oh nihayet aradığım fırsatı yakaladım şimdi yaktım canını demek istiyordur. Çünkü ellerin yavaş yavaş ovuşturulması hayra alamet değildir. Bu hareketi yapan kişi karşısındaki kişi hakkında olumlu düşünmüyordur.

Kişi oturur bir vaziyette iken iki elini ensesinde birleştirmesi üstünlük anlamına gelmektedir. Yani kişi karşısındakine ben senden her bakımdan üstünüm demek istiyordur. Bu oturuş şekli genellikle karşı tarafı rahatsız eden bir oturuş şeklidir. Eğer karşınızdaki kişi böyle bir oturuş tarzıyla sizinle konuşuyorsa kendisini her bakımdan sizden üstün görüyordur. Bu şekilde oturarak konuşan kişinin karşısında ki kişi bir süre sonra kişinin oturuş şeklinden dolayı rahatsız olacak ve bulunduğu ortamı terk etme girişimlerinde bulunacaktır. Eğer karşınızdaki kişiyi rahatsız etmek istemiyorsanız bu şekilde oturmamanız yerinde olacaktır. Aksi takdirde üstün olduğunuzu vurguladığınızdan dolayı bu davranışınız, kaşınızdaki kişinin rahatsız olmasına sebebiyet verecek ve o kişinin yanınızdan ayrılmasına neden olacaktır. Aynı zamanda bu tarz bir oturuş sergilemeniz üstünlük tasladığınızın bir göstergesi olduğundan dolayı karşı taraf üzerinde olumsuz izlenimler bırakacaktır.

3355_erikedKişinin elleri kendi üzerinden hayali iplik, toz topluyor veya çırpıyorsa, bu hareket kişinin gerginliğini göstermektedir. Yani kişi göründüğünden çok fazla gerilmiş demektir. Gergin insanlar üzerlerinde olmayan tozları çırpmaya çalışırlar bu hareket aslında tozları yok etme çabasıdır. Ancak ne yazık ki bu tozlar kişinin elbisesinde değil zihninde yer almaktadır. Kişinin aslında elbisesindeki olmayan tozları çırparak yok etmeye çalışması, zihnindeki tozları yok etme çabasıdır. Bu harekette bulunan kişi bulunduğu ortamdan aşırı derece sıkıldığını ve ruhsal bir gerginlik içine girdiğini belirtmektedir. Bu gerginlik dolayısıyla kişinin zihninde bir bulanıklık olmakta ve kişi zihninde ki bu bulanıklığı hayali iplik temizleyerek ya da hayali tozları çırparak yok etme çabası içerisine girmektedir. Eğer karşınızda ki kişi elbisesiyle, üstüyle, başıyla oynamaya başladıysa kişiyi rahatlatıcı davranışlarda bulunmanız yerinde olacaktır. Karşınızda ki kişi böyle bir davranış içerisine girdiği takdirde sizin konu değişikliği yapmanız ve daha eğlenceli bir konuyu konuşmanız aynı zamanda da karşıya konuşması için fırsat vermeniz gerekmektedir. Eğer kişi kendisinde bir rahatlık hissetmez ise kendisini geren bu ortamdan bir an önce kurtulmaya çalışacaktır. Böylesine gerilmiş bir kişiyi ne yaparsanız yapın daha fazla oturtamazsınız. Yani yolcu Abbas bağlasan durmaz. Bundan dolayı kişinin bir an önce rahatlatılması gerekmektedir.

Ellerden bir tanesi ensede duruyorsa bu hareket kişinin ilgiye ihtiyacının olduğunun bir göstergesidir. Yani kişi ensesini tek eli ile tutuyorsa, benim ilgiye ihtiyacım var bu sıralar gerginim demek istemektedir. Sıkıntı ve stresin ilk belirtisi ensenin hemen alt tarafında bir ağrı ve bir gerginlikle kendini belli eder. Kişinin ensesini tutma nedeni de aslında stresli ve gergin olduğundan ve bunların ortadan kalkması için ilgiye ihtiyaç duyduğundan kaynaklanmaktadır. Eğer eşiniz ya da sevdiğiniz birisi böyle bir duruş sergiliyorsa o kişiyle biraz alakadar olmanız yerinde bir davranış olacaktır. Çünkü bu kişinin o sıralarda ilgiye ihtiyacı vardır.

Stres ve gerginlik kişide sıkıntı yaratmakta ve kişi ensesinde bir ağrı hissetmektedir. Bu kişinin boynuna yapılacak bir masaj kişinin rahatlamasına çok faydalı olacaktır. Bu harekette bulunan kişiye çok fazla soru sorulmamalı, üzerine fazla gidilmemelidir. Çünkü kişi zaten gergin bir haldedir ve böyle bir ortamın içerisine sokmak kişiyi daha da gerecektir. Bu kişiyi rahatlatmaya çalışmak gerekmektedir. Kişinin rahatlaması için konuşmasını sağlamak ama konuşacaksın diye zorlamamak doğru bir davranış olacaktır. Öyle bir konuşma konusu seçmelisiniz ki siz konuştukça karşınızdaki kişinin kafasında ki düşünceler dağılabilsin ve kişi kendiliğinden konuşmaya katılsın. Eğer bu harekette bulunan kişi hiçbir surette konuşmak istemiyorsa kişiyi biraz yalnız bırakarak kafasını dinlemesine fırsat tanımak yerinde olacaktır. Yalnız bırakmadan önce, tamam sen ne zaman istersen biz o zaman konuşabiliriz demeniz sizin onunla her daim konuşacağınızı belirteceğinden dolayı kişide biraz rahatlık sağlayacaktır.
Kişinin gömleğinin veya elbisesinin yakasını gevşetmeye çalışması kişinin sıkıldığının bir göstergesi olmaktadır. Genellikle bulundukları ortamdan sıkılan kişiler daha rahat nefes almak adına gömlek veya elbiselerinin yakalarını gevşetmeye çalışırlar. Eğer karşınızdaki kişi böyle bir davranış içine girdiyse pencere açarak temiz havanın içeri girmesini sağlamak kişide biraz rahatlık sağlayabilecektir. Aynı zamanda konuda değişiklik yapmanız ve başka konulardan konuşmanız kişiye iyi gelecektir. Sıkıntılı bir duruş şekli sergilendiği zaman ortamda değişiklik yapmakta falyalı olur.

Kişinin burnuna ufak ufak darbeler atması veya boynunun yan tarafını okşanması kişinin yalan söylediğinin belirtisidir. Yalan söyleyen kişiler genellikle gözlerini karşısındaki kişiden kaçırmaktadır. Kişinin yakasıyla oynamasıda yalan söylediğine işaret etmektedir. Aynı zamanda kişinin göz ve çevresini kaşımasıda yalan söylenildiğinin bir belirtisi olmaktadır. Bu belirtileri gösteren kişiler muhtemelen karşısındaki kişiye herhangi bir konuda yalan söylemektedirler.

Kaynakça:
Beden Dili Kursu

Yazar:Derya Talas

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.