Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Beyne Giden Kan Akışının Önemi ve İlişkili Hastalıklar

0 2.975

Beyin dolaşımı beyin kan akımı veya beyine kan akışı olarak da anılır. Ve beyin fonksiyonunun tüm yönleri için çok önemlidir. Beynin işlevi kritik olarak oksijen, glikoz ve kanın getirdiği diğer besin maddelerine bağlıdır. Zayıf beyin kan dolaşımı bir dizi fiziksel ve zihinsel bozukluğa katkıda bulunur ve yaşam kalitesini büyük ölçüde bozabilir. Bu yazıda beyin kan dolaşımını iyileştirmek için doğal yollar üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Beyne Giden Kan Akışının Önemi ve İlişkili HastalıklarBeyin Dolaşımı Nedir?

Beyin dolaşımı veya beyin kan akışı, kanın beyne kan sağlayan arterler ve damarlar ağı üzerinden hareketidir. Arterler beyne oksijenli kan, glikoz ve diğer besin maddelerini verir. Damarlar oksijensiz kanı kalbe geri taşıyarak karbondioksit, laktik asit ve diğer metabolik ürünleri giderir.

Neden Önemlidir?

Beyin kan akışını sağlayan en önemli organdır. Vücut ağırlığınızın sadece% 2’si olmasına rağmen, vücutta bulunan glikozun% 50’sini ve oksijenin% 20’sini tüketir. Ek olarak, kan atıkları beyinden de temizler. Sadece dakikalarca oksijen eksikliği beyin hücrelerini öldürmeye başlayacaktır. Bununla birlikte, günlerin çoğunda, dik olduğumuzda, beyin, kalpten en uzak olan en küçük kan damarlarına sahip vücudun en yüksek parçasıdır. Bu, beyni kan vermek için zor bir organ yapar.
Çok az kan akışı, nöronları metabolik olarak aktif tutmak için gereken glikoz ve oksijen eksikliğine neden olur, bu da iskemi olarak bilinir. Çok fazla kan akışı, kafa içi basıncın artmasına neden olur, bu da aşırı durumlarda ciddi nörolojik hasara neden olabilir. Bu nedenle, vücudun beynin yeterli kan akışı ve oksijen almasını sağlamak için birçok kontrol ve dengesi vardır. Normal tansiyonu olan yetişkinler, dakikada 100 g beyin dokusuna yaklaşık 50 ml kan alır, bu da beyne 60-160 mmHg arasında oksijen basıncı sağlamaktadır. Beyne oksijen basıncı bu aralığın dışında kalırsa, beyin sürekli kan akışını sürdürme yeteneğini kaybeder, bu nedenle kan akışı kesinlikle arterler içindeki basınca (ortalama arter basıncı) bağlıdır.

Zayıf Beyin Kan Akışının Nedenleri

Düşük veya Yüksek Tansiyon
Bazı insanlar düşük vazopressin (ADH) seviyeleri nedeniyle çok düşük kan basıncına sahiptir, bu nedenle beyine düşük kan akışı büyük bir endişe kaynağıdır. Düşük tansiyon, beyin atrofisi (beyin dokusu kaybı) riski ile ilişkilendirilmiştir. Arterlerin sertleşmesi olan hastaları inceleyen bir çalışmada, düşük tansiyonu ve beyine daha az kan akışı olanların beyin atrofisi olma olasılığı daha yüksektir.
Not: Bu çalışmada, düşük tansiyon 120’nin altında sadece sistolik (daha yüksek sayı) olarak kabul edilmiştir. Hipertansiyonu olan bazı insanlarda, altta yatan neden, kan damarlarının daralmasıdır (vazokonstriksiyon), bu da beyne kan akışını azaltır. Vazopressin ve anjiyotensin II gibi hormonlar kan damarlarını daraltır ve bu etkilere neden olmaktadır. Tersine, ACE-inhibitörleri (birçok tansiyon ilacı) gibi bu hormonların işlevlerini azaltan ilaçlar beyne kan akışını arttırır.
Yüksek histamin veya mast hücresi aktivasyonu da düşük tansiyona neden olur çünkü histamin bir vazodilatördür. Bu nedenle, iyi beyin dolaşımına sahip olmak için sağlıklı kan basıncını korumak önemlidir.
Zayıf Genel Kan Dolaşımı
Kötü dolaşıma neden olabilecek faktörler şunlardır:
• Bakteriyel menenjit gibi inflamasyon ve enfeksiyonlar
• Düşük tiroid
• Düşük nitrik oksit
• Kötü kan damarı sağlığı (ateroskleroz ve yüksek kan şekeri nedeniyle)
Oksidatif Stres
Oksidatif stres kan damarlarına zarar verir. Buna karşılık, düşük beyin kan akışı beyinde oksidatif hasarı da arttırır, bu nedenle kısır bir döngüdür. Oksidatif türler kırmızı kan hücrelerine ve kan damarındaki diğer bileşenlere saldırdığında, bu hasarlı bileşenler kümelenebilir ve kanı daha viskoz hale getirebilir. Bu kan akışını bozabilirler. Oksidatif stres ayrıca zayıf kan damarı sağlığına ve kan damarlarının sertleşmesine neden olur, bu da zayıf dolaşımla sonuçlanır. Anjiyotensin II, beyin (serebral) arterlerde ROS üreten NADPH oksidazı aktive etmektedir.
Kronik Stres
Kronik stres ve travmatik bir deneyimi kışkırtmaktan kaynaklanan stres, beyne kan akışını azaltır, ancak amigdalaya kan akışını arttırır (korku yanıt merkezi) Akut zihinsel stres, beyne kan akışını arttırır. Beyne giden kan akışı düzeyleri, artmış kalp hızı ve kortizol düzeyleri ile ilişkilidir.

Travmatik Beyin Yaralanmaları

Beyne Giden Kan Akışının Önemi ve İlişkili HastalıklarTravmatik beyin yaralanması olan kişilerin ~% 30’unda beyin dokusunda oksijen eksikliği (iskemi) görülür. Ek olarak, yaralanmaların şiddeti beyne giden kan akışındaki azalmayla ilişkilidir.

Zayıf Beyin Dolaşımına Bağlı Sağlık Sorunları

Beyin Sisi ve Zayıf Bilişsel İşlev
Beyin dolaşımı beyindeki enerji üretimini sağlar ve bilişsel işlevlerin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, beynin belirli bölgelerinde beyin dolaşımının arttırılması bilişsel eksiklikleri artırabilir ve beyin sisini hafifletebilir. Demans ve bilişsel gerileme ile ilgili faktörleri değerlendirmek için tasarlanan büyük bir boylamsal çalışma olan Rotterdam Çalışmasında, araştırmacılar demansı olmayan 1.716 kişide artan bilişsel gerileme olasılığının azalmış beyin kan akışıyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Yeterli kan akışı normal bilişsel işlev için çok önemlidir ve beyindeki dolaşımın korunması, yaşamın ilerleyen dönemlerinde yavaşlamanın ve hatta bilişsel düşüşün önlenmesinde önemli olabilir.
Parkinson Hastalığı
Bir çalışmada, Parkinson hastalığı olan demans hastaları, kontrollere kıyasla beynin belirli bölgelerinde kan akışını azaltmıştır.
Alzheimer Hastalığı
Anahtar beyin bölgelerindeki kan akışının azalması, Alzheimer hastalığının en erken belirtilerinden biridir ve beyne kan akışını artıran tedavi, Alzheimer hastalarına bazı faydalar sağlamaktadır.
Depresyon
Geç beyin depresyonu olan bazı hastalarda seçilmiş beyin bölgelerinde kan akışında azalma olduğu gösterilmiştir.
TSSB
Genellikle, TSSB hastalarında travmatik deneyimlerin provoke edilmesi, amigdalaya (korku koşullandırmayla ilişkili beyin bölgesi) kan akışının artmasına ve beynin diğer bölgelerine kan akışının azalmasına neden olmaktadır.
OKB ve Anksiyete Bozukluğu
Bazı araştırmalara göre, anksiyete bozukluğu olan kişiler, OKB, agorafobi ve TSSB sağlıklı insanlardan önemli ölçüde daha az beyin kan akışına sahiptir.

Egzersize Bağlı Yorgunluk ve Genel Yorgunluk

Beyne Giden Kan Akışının Önemi ve İlişkili HastalıklarEgzersiz veya fiziksel efordan sonra yorulmak normaldir. Yorgunluğun bir kısmı beyne giden kan akışının azalmasıyla açıklanır. Egzersiz sırasında artan solunum (hiperventilasyon) arterlerdeki karbondioksit miktarını azalttı. Bu beyne giden kan akışını kısıtlar. Beyine mevcut oksijenin azalması yorgunluğa katkıda bulunur. Hipoksi beyindeki adenosini arttırır. Beyindeki artmış adenosin seviyeleri uyuşukluğa neden olabilir.
Kronik Yorgunluk Sendromu
Küçük bir klinik araştırmaya göre, kronik yorgunluk sendromu hastalarının beyine sağlıklı insanlardan daha az kan akışı vardır.

Beyin Dolaşımını Kötü Etkileyen Hastalıklar

Serebrovasküler hastalıklar, beyin hücrelerine yetersiz kan akışından kaynaklanan beynin damarlarını etkiler ve şunları içerir:
İnme: Beyne sürekli kan akışında ani bir kesinti, nörolojik fonksiyon kaybına neden olur. İnme, bir kan damarındaki bir tıkanıklık (iskemik) veya beyindeki kanamadan (hemorajik) kaynaklanabilir.
Stenoz: Genellikle damarların sertleşmesinden kaynaklanan kan damarlarının anormal daralmasıdır
Anevrizma: Arter duvarında kanla biriken bir çıkıntıdır
Serebrovasküler hastalıkların, arterlerin sertleşmesi, kan pıhtılarının veya kan damarlarında yabancı maddenin (embolizm) bulunması veya yüksek tansiyon dahil olmak üzere birçok farklı nedeni vardır. Bu nedenle, bu faktörleri geliştiren herhangi bir yaşam tarzı veya diyet müdahalesi beyindeki kan akışını iyileştirebilir.

Sınırlamalar

Beyin dolaşımının artması, beyin dolaşımı ve bilişsel işlev arasındaki korelasyonlara rağmen, bellek veya dikkat gibi bilişsel işlevlerin iyileştirileceğini garanti etmeyebilir.

Kaynakça:
aans.org
sciencedirect.com
amenclinics.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.