Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Düalizm Nedir?

0 1.384

Metafizikte düalizm, iki tür gerçeklik olduğu inancıdır: maddi (fiziksel) ve maddi olmayan (ruhsal). Zihin Felsefesi’nde Düalizm, zihin ve bedenin kategorik bir şekilde birbirinden ayrı olduğu ve zihinsel fenomenlerin bazı açılardan doğası gereği fiziksel olmadığı pozisyonudur.
(Hem metafizik bir kavram olarak hem de Zihin Felsefesi açısından) çeşitli Monizm türleri (Fizikalizm ve İdealizm dahil) ve nihayetinde sadece iki değil, birçok töz türü olduğunu savunan Çoğulculuk ile karşılaştırılabilir.
Düalizm, felsefi eğitim almamış insanların büyük çoğunluğunun sağduyu sezgilerine hitap eder ve zihinsel ve fiziksel, çoğu insana oldukça farklı ve belki de uzlaştırılamaz özelliklere sahipmiş gibi görünür. Zihinsel olayların belirli bir öznel niteliği vardır (qualia veya “şeylerin bize göründüğü şekli” olarak bilinir), oysa fiziksel olayların yoktur. Dualizm eleştirmenleri, tamamen maddi olmayan bir şeyin tamamen maddi bir şeyi nasıl etkileyebileceğini sık sık sormuşlardır (nedensel etkileşim sorunu). Modern bilimden elde edilen bilgilerle, eğer varsa, sinirbilimcilerin çok azı dualist bir pozisyon almayı düşünür ve Fizikalizm gibi Monist inançlar artık felsefe alanında çok daha yaygındır.
Düalizm Tarihi
Dualizm, Platon ve Aristoteles’e ve ayrıca Hindu felsefesinin ilk Sankhya ve Yoga okullarına kadar izlenebilir.Düalizm Nedir?
Platon ilk olarak, dünyada algıladığımız nesnelerin ve diğer fenomenlerin sadece gölgelerden başka bir şey olmadığı, farklı ve maddi olmayan tözler olan ünlü Formlar Teorisini formüle etti. Aklın bu evrensel kavramlara veya fikirlere erişebilmesi için zihnin kendisinin fiziksel olmayan, maddi olmayan bir varlık olması gerektiğini savundu.
Aristoteles, aklın belirli bir maddi organ (veya onun bir parçası) olması durumunda, yalnızca belirli türden bilgileri almakla sınırlı olacağını savundu (tıpkı gözün görsel verileri almakla sınırlı olması gibi). Akıl, her türlü veriyi almaya ve üzerinde düşünmeye muktedir olduğuna göre, fiziksel bir organ olmaması ve dolayısıyla maddi olmaması gerekir.
Neo-Platonik Hıristiyanlar, Platon’un Formlarını ruhlarla özdeşleştirdiler ve ruhun her bir insanın özü olduğuna, bedenin ise bu ebedi fenomenlerin sadece bir gölgesi veya kopyası olduğuna inandılar. Aziz Thomas Aquinas’a göre ruh hala insanın özüydü, ancak Aristoteles’in önerisine benzer şekilde, bir kişinin ancak insan vücudundaki tezahürü yoluyla bir kişi olduğu söylenebilirdi.
Bununla birlikte, Düalizm en kesin olarak 17. Yüzyılda René Descartes tarafından formüle edildi. Descartes, zihin-beden problemini bugünkü haliyle formüle eden ve zihni bilinç ve öz-farkındalıkla açıkça özdeşleştiren ve bunu zekanın fiziksel merkezi olan beyinden ayıran ilk kişiydi. Bir bedeni olup olmadığından şüphe edebileceğini fark etti (rüyasında görüyor olabilirdi ya da kötü bir iblis tarafından yaratılmış bir yanılsama olabilirdi), ama bir zihni olup olmadığından şüphe edemiyordu, bu da ona şunu düşündürdü: zihin ve beden farklı şeyler olmalıdır. Bununla birlikte, maddi olmayan zihin ve maddi beden, ontolojik olarak farklı tözler olmakla birlikte, epifiz bezi aracılığıyla belirsiz bir şekilde nedensel olarak etkileşime girer.

Düalizm Türleri

1- Madde Dualizmi (veya Kartezyen Dualizm), zihnin bağımsız olarak var olan bir madde olduğunu savunur – zihinsel uzayda genişlemeye sahip değildir ve materyal düşünemez. Bu, Descartes tarafından en ünlü şekilde savunulan Düalizm türüdür ve ölümsüz ruhların fiziksel dünyadan farklı, bağımsız bir varoluş “alemi” işgal ettiğini iddia eden çoğu teolojiyle uyumludur.
2- Özellik Düalizmi (bazen Belirteç Fizikalizmi olarak da bilinir), zihnin beyinden çıkan bir grup bağımsız özellik olduğunu, ancak bunun ayrı bir madde olmadığını savunur. Böylece, madde uygun şekilde organize edildiğinde (yani yaşayan insan vücudunun organize olduğu şekilde), zihinsel özellikler ortaya çıkar.
3- Yüklem Düalizmi, dünyayı anlamlandırmak için birden fazla yüklemin (bir önermenin konusunu nasıl tanımladığımızın) gerekli olduğunu ve yaşadığımız psikolojik deneyimlerin, doğal fiziksel yüklemler açısından yeniden tanımlanamayacağını (veya onlara indirgenemeyeceğini) savunur.
4- Epistemolojik Dualizm (Temsilcilik veya Dolaylı Gerçekçilik olarak da bilinir), Epistemolojide, bilinçli deneyimde gördüğümüz dünyanın gerçek dünyanın kendisi olmadığı, yalnızca o dünyanın içsel bir temsildeki minyatür bir sanal gerçeklik kopyası olduğu görüşüdür.

Kaynakça:
https://www.philosophybasics.com/branch_dualism.html

Yazar: Yakup Yiğit

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku