Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Ebelik Mesleği

0 392

Ebelik Mesleğinin Tanımı

Ebe; ebelik eğitim programına girmeye hak kazandıktan sonra, bu programı başarıyla tamamlayarak ebelik mesleğini yerine getirmek üzere, tescili yapılan ya da kendisine yasal olarak izin verilen kişidir.

ebe_alimlari_2015_kac_bin_ebe_is_basi_yapacak_h4738_13dbeHamilelik, doğum öncesi ve sonrası uygulamalarda, lohusanın ve bebeğin bakımı, tedavisi, yapılması gereken takipleri yapan, aile ile işbirliği halinde çalışan, gebe, bebek ve ailenin yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan profesyonel bir meslektir.

Ana, çocuk sağlığının devamını ve sürdürebilirliğini sağlamak amacı ile eğitim almış, aldığı eğitimi uygulamaya koyarak, toplumun sağlık kalitesini artırmaya çalışan meslek grubudur.

Gebenin takibi, bebeğin sağlık durumu ve bu süreçte, genin hem kendi hem de bebek adına dikkat etmesi gereken durumları gebeye anlatarak danışmanlık görevi yapan, uygulamalarda hekim ile aktif görev yapan, doğum sonrası loğusa bakımı ve sonrasında, gebelikten koruma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olan ve bu hizmeti topluma sunarak rehberlik görevi yapan profesyonel bir meslektir.

Gebenin hamilelik süreci ve doğum esnasında hekim ile aktif görev yapan, doğum esnasında karşılaşabilecek riskli konular üzerinde eğitim almış ve uygulamaya geçirmiş, ayrıca; 0-6 yaş bebek ve çocuk izlemlerin takibini yapan, değerlendiren toplumun yapı taşının sağlıklı ilerlemesinde önemli bir yere sahip olan meslek grubudur.

Bir kadının gebelik süreci ve doğum zamanı, doğum sonrası dönemi oldukça önemli evredir. Bu dönemde kadın yalnız kalmak istemez ve tarih dönemi süresince, kadın yalnız bırakılmamıştır. Geçmişten günümüze genelde doğum yapan kadının yanında en az iki kişi bulunmakta, bunlardan bir tanesi yakını, diğeri ise doğumu gerçekleştirecek olan ebelerdir. Anneden kızlarına gebelik süreci ve doğum eylemi ile ilgili bilgi, deneyimler geçmiştir.
Çok eskilerden gelenek ve göreneklerin hâkim olduğu metotlarla uygulamaya geçirilen ebelik mesleği, teorik ve örgün eğitimlerin verilmesi ve bilimsel olgulara dayatılmaya başlamış ve ebeler; sadece doğum eylemini gerçekleştiren kişiler olmayıp; kadın, bebek, çocuk ve toplumun sağlığının koruyucusu olması ile modern meslekler arasında yerini almıştır.

DSÖ ve UNİCEF “21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Hedefleri”nden “Yaşama Sağlıklı Başlaması Hedefi”nin gerçekleştirilmesinde ebelik mesleğini vurgulamakta ve Uluslar Arası Ebelik Federasyonu (ICM) ile yaptığı çalışmalar ile mesleği sağlamlaştırma, ilerletme adına çalışmalarını devam ettirmektedir.

Buna ek olarak; ICM, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ile yaptığı çalışmalar ile Milenyum Kalkınma Hedeflerinden olan anne ve bebek mortalitesinin azaltılması hatta hiç olmaması (4. ve 5. hedef) cinsel yolla bulaşan hastalıkların mobilitesini azaltma (6. hedef) amaçlarını gerçekleştirebilmek için, toplumun her daim olduğundan çok daha fazla ebelere ihtiyaçlarının olduğu üzerinde önemle durmaktadır.

Tüm belirlenen bu amaçlara bağlı olarak; yaşam gereği gebelik, doğum, emzirme gibi sağlık bakımından dönemler yaşayan kadınların sağlığı, tüm ülkenin sağlığını kapsamaktadır. Anne sağlığı içinde yaşadığı toplumun sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle; gebeliğin ve bebeğin sağlığının korunması büyük önem arz etmektedir.

Verilen sağlık hizmetleri ile ebeler; doğum öncesi ve sonrası, gebe-bebek sağlığının korunmasını, mesleğini uygularken herkesin eşit hizmet almaya hakkı olduğunu bilmekte, sağlık bakım vermeyi amaç olarak benimsemişlerdir. Mesleki gelişimlerin yakından takibi ve bilgi güncellemelerinde gerekliliği ebelere düşen görevler içinde bulunmaktadır. Böylelikle son teknoloji ve bilgi ışığında hizmet sunması ebenin sorumluluğu altındadır.

Ebelik mesleğinin gelişimi için eğitim içeriğinde; güncel bilgiler ışığında, yaparak öğrenme metodu, beceri temellerinin arttırılması ile katılımcıların performansını attırmayı önemseyen, ayrıca eğitime katılan katılımcıların aktif rol almasını dikkate almayı amaçlayan bir eğitim süreci günümüz şartlarında olması gerekmektedir.

Yazar:Saniye BÖrekcİ

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.