Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Galaktore Nedir? Nipel Boşalmasının (Galaktore) Sebepleri Nelerdir?

0 441

Galaktore, memeden hamilelik veya emzirme ile ilgisi olmayan süt üretimidir ve meme uçlarından süt veya süt benzeri bir akıntı aktığında meydana gelmektedir. Ayrıca hamilelik sırasında ve sonrasında gerçekleşen düzenli süt salgısından farklıdır. Emzirmenin kesilmesinden bir yıl sonra süt üretimi laktasyona tabi değildir ve galaktore olarak kabul edilmektedir. Prolaktin, östrojenler, tirotropin salgılayan hormon (TRH) dâhil olmak üzere çeşitli hormonlar süt üretimini etkileyebilir. Her iki cinsiyetleri etkileyebilmesine rağmen, 20 ila 35 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Beklenmedik bir şekilde meme başı çıkan sütün neye benzediğini görmek endişe verici olsa da, genellikle endişelenecek bir şey yoktur. Ancak nadir durumlarda, tedavi gerektiren altta yatan bir durumun işareti olabilmektedir.

Belirtileri

Galaktörün ana semptomu, meme ucundan çıkan beyaz bir maddedir. Bu sıvı boşalmasının belirtileri aşağıdaki gibidir:
• Arada sırada veya neredeyse sürekli sızıntı yapma
• Bir veya iki memeden sıvı gelmesi

Renk ve yoğunluğunda değişiklik
Altta yatan nedene bağlı olarak görünen başka semptomlar da olabilmektedir.

Neden Olur?

Galaktörün çeşitli nedenleri geniş ölçüde hipotalamik-hipofiz nedenlerine ve hipotalamik olmayan hipofiz nedenlerine bölünür. Birkaç neden tüm cinsiyetlerde galaktore neden olabilmektedir. Bazı kişilerin doktorların idiyopatik galaktore diye adlandırdıkları şeyleri aldığı unutulmamalıdır ve bu kesin bir neden olmadan galaktoredir. Meme dokusu belirli hormonlara karşı daha hassas olabilmektedir. Galaktoreye neden olan bazı nedenler aşağıdaki gibidir:

Prolaktinomlar

Galaktore Nedir? Nipel Boşalmasının (Galaktore) Sebepleri Nelerdir?Galaktore, genellikle bir prolaktinomadan kaynaklanmaktadır ve bu hipofiz bezinde oluşan bir tür tümördür. Hipofiz bezine baskı yapabilir, daha prolaktin üretmesi için onu uyarabilir. Prolaktin, laktasyondan büyük ölçüde sorumlu olan bir hormondur. Kadınlarda, bir prolaktinoma ayrıca aşağıdakilere neden olabilir:
• Regl dönemlerinde değişiklik
• Düşük libido
• Doğurganlık sorunları
• Aşırı tüylenme
Erkekler de ise aşağıdakiler görebilir:
• Düşük libido
• Erektil disfonksiyon
Ayrıca beyindeki sinirler üzerinde hipofiz bezinizin yanına baskı yapacak kadar büyürse, sık sık baş ağrısı veya görme değişiklikleri de fark edebilmektedir. Hipotalamikve hipofiz nedenleri aşağıdaki gibidir:
Prolaktinomlar: Prolaktin salgılayan ve hipofiz bezlerinin en yaygın hormon salgılayan tümörleridir. 1 cm’den küçük olan prolaktinomlar, makroprolaktinomlar, 1 cm’den büyük olanlar makroprolaktinomlar olarak bilinmektedir. Prolaktin seviyeleri,> 200 ml prolaktin seviyesine sahip mikroprolaktinomlar ve > 1000 ml’den daha yüksek prolaktin seviyelerine sahip olan makroprolaktinomlar ile tümörün büyüklüğü ile iyi koreledirler.
Prolaktin salgılamayan hipofiz tümörü ve hipofiz sapı/hipotalamusun infiltratif bozuklukları: Bu tümörler, hipopitalin ön hipofizin içine hipofiz sapı sıkılarak dopamin akışını engelleyerek hiperprolaktinemi’ye neden olabilmektedir. Bu bozulma, prolaktin inhibisyonunun azalmasına ve genellikle 200 ml’den düşük hafif hiperprolaktinemi ile sonuçlanmaktadır.
Hipotalamik ve hipofiz dışı nedenler aşağıdaki gibidir:
Hipotiroidizm: Yüksek TRH seviyeleri, hiperprolaktinemi ve galaktore ile sonuçlanan laktotrofları uyarabilmektedir.
İlaçlar: Çeşitli ilaçlar hiperprolaktinemi ve galaktore neden olabilmektedir. Çoğu durumda, prolaktin seviyesi 200 ml’den azdır ve bununla birlikte, bazı atipik antipsikotikler, mikroprolaktinoma için karıştırılabilecek, > 200 ml prolaktin seviyeleri ile ilişkilidir. Atipik antipsikotikler, hipotalamik tuberoinfundibular bölgelerdeki D2 reseptörlerine etki ederek hiperprolaktinemiye neden olmaktadır. Risperidon, prolaktin düzeylerini önemli ölçü de artırabilen kombine bir dopamin serotonin antagonistidir. Trisiklik antidepresanlar özellikle klomipramin ve monoamin-oksidaz inhibitörleri hafif hiperprolaktinemi ile ilişkilendirilmiştir. Bu ilaçların hiperprolaktinemiye neden olduğu mekanizmalar bilinmemektedir. Μ reseptörlerine etki ederek opioidler, hipotalamik dopamin salınımını azaltırken prolaktin seviyelerini yükseltmektedir.
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliğinde hiperprolaktinemi, böbreklerin prolaktin temizlememesinden kaynaklanmaktadır. Böbrek yetersizliğinde prolaktin düzeylerinin > 1000 litre olduğu bildirilmiştir. Böbrek nakli sonrası hiperprolaktinemi birkaç gün içinde hızla düzelmektedir.
Göğüs duvarı lezyonları: Yanıklar, ameliyatlar, herpes zoster gibi çeşitli göğüs duvarı lezyonlarının hiperprolaktinemi ile ilişkileri vardır. Hipotez, ağrı sinyallerinin, dopamin salınımını azaltan ve hiperprolaktinemiye neden olan omurilik aracılığıyla hipotalamusa ilettiğidir.
İdiyopatik hiperprolaktinemi: Nadiren bilinen bir nedeni olmayan hiperprolaktinemi bildirilmiştir. Bunlar küçük tanısı konmamış mikroprolaktinomlara sekonder olabilir. Hiperprolaktinemi kendi başına 1/3 hastada kendiliğinden düzelir ve hastalar yarısında stabil kalmaktadır.

Diğer Tümörler

Diğer tümörler, beynin tabanındaki bir alan olan hipotalamusa bağlandığı hipofiz bezinin sapına da basabilir ve bu dopamin üretimini durdurabilmektedir. Dopamin, duygularını düzenlemenin yanı sıra, gerektiğinde azaltarak prolaktin düzeylerini kontrol altında tutmaya yardımcı olmaktadır. Vücut yeterince dopamin üretmiyorsa, hipofiz bezi çok fazla prolaktin üretebilir ve bu da meme boşalmasına neden olabilmektedir.
Her iki cinsiyette başka nedenleri vardır. Diğer birçok koşul kişide çok fazla prolaktin olmasına neden olabilmektedir. Bu koşullardan bazıları aşağıdaki gibidir:Galaktore Nedir? Nipel Boşalmasının (Galaktore) Sebepleri Nelerdir?
• Tam kapasiteyle çalışmadığında ortaya çıkan hipotiroidi bezi
• Metildopa (Aldomet) gibi bazı yüksek tansiyon ilaçların kullanımı
• Uzun vadeli böbrek koşulları
• Siroz gibi karaciğer bozuklukları
• Bazı akciğer kanseri türleri
• Oksikodon (Percocet) ve fentanyl (Actiq) gibi opioid ilaçların kullanımı
• Paroksetin (Paxil) gibi bazı antidepresanları veya sitalopram (Celexa) gibi seçici serotonin geri alım inhibitörlerini (SSRI) kullanımı
• Kokain ya da esrar kullanımı
• Rezene veya anason tohumu dâhil olmak üzere bazı bitkisel takviyeler alımı
• Gastrointestinal durumlar için prokinetik kullanımı
• Parazitlerden kurtulmak için fenotiyazin kullanımı
Kadınlarda, doğum kontrol hapları almak, bazı kadınlarda galaktore neden olabilecek farklı hormon seviyelerini etkilemektedir. Erkeklerde, erkek hipogonadizmi, testosteronun düşük olması anlamına gelmektedir. Bu, erkeklerde galaktorenin en yaygın nedenlerinden biridir. Ayrıca memeleri büyüten jinekomastiye de neden olabilmektedir. Yeni doğanlarda ise galaktore sıklıkla görülmektedir. Çünkü bu, hamilelik sırasında annenin artan östrojen sonucunda olabilmektedir. Şayet plasentaya girerse, doğumdan önce bebeğin kanına da girebilmektedir. Bu hem büyümüş göğüsleri hem de meme başı akıntılarını beraberinde getirmektedir.

Patofizyoloji

Prolaktin, sütün sentezi ve salgılanmasından sorumludur. Prolaktin, ön hipofizdeki laktotrof hücreleri tarafından salgılanmaktadır. Hipotalamustan salgılanan dopamin, prolaktin salgılanmasını inhibe eder. TRH ve vazoaktif intestinal polipeptit, prolaktin salgılanmasını uyarabilir. Ayrıca meme ucu stimülasyonu, böbrek yetmezliği, göğüs duvarı lezyonları ve ilaçlar, hiperprolaktinemiye neden olabilmektedir. Östrojenler hipotalamik dopamini inhibe ederek ve ayrıca laktotrofları doğrudan uyararak hiperprolaktinemiye neden olmaktadır. Gebelikte, yüksek östrojen seviyeleri laktotrof hiperplazisine neden olur ve önceden var olan bir prolaktinomanın büyümesine bile neden olabilir. Over hipertimülasyon sendromunda overden östrojen salgılanması da hiperprolaktinemi ile ilişkilendirilmiştir.

Teşhisi

Galaktore, genellikle altta yatan bir sağlık sorununun işaretidir, bu nedenle sebebi tam olarak belirlemek için bir doktorla görüşmek önemlidir. Muhtemelen doktor teşhis etmek için bir dizi muayene ve testlerin bir kombinasyonunu kullanacaklardır. Bu muayene ve testler aşağıdaki gibidir:
Tam bir fiziksel muayyene: Doktor büyük olasılıkla kişinin meme başının nasıl sıkılmaya yanıt verdiğini ve bunun daha fazla akıntının ortaya çıkıp çıkmadığını bakacaktır. Ayrıca bir tümör belirtisi olup olmadığını görmek için göğsü de muayene edebilir.
Kan testleri: Prolaktin ve tiroid uyarıcı hormon seviyelerin test etmek, potansiyel nedeni daha da daraltmaya yardımcı olabilmektedir.
Meme başı boşalmasının laboratuvar testleri: Kişi geçmişte hamile kaldıysa, meme başı boşalmanın bir örneğini alabilir ve yağ parçalarını muayene edebilir. Bu, galaktore’nin laktasyondan ayırt edilmesine yardımcı olan bir anlatım belirtisidir.
Görüntüleme testi: Bir MRI veya BT taraması, hipofiz bezinin yakınındaki prolaktinomları ya da diğer tümörleri kontrol etmeye veya olağandışı herhangi bir şey için meme dokusunu kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bir mamografi veya ultrason olağandışı topaklar veya meme dokusunun tanımlanmasına yardımcı olabilir.
Hamilelik testleri: Hamile kalma ihtimali varsa, doktor emzirme esnasında sıvıyı dışlamak için hamilelik testi kullanmak isteyebilir.

Tedavi

Galaktore tedavisi, nedene bağlı olarak değişmektedir. Ancak başka semptomlara neden olan küçük bir prolaktinoma varsa, bu durum kendiliğinden çözülebilmektedir. Meme patolojileri ekarte edildikten sonra, tedavi yönü hiperprolaktinemi nedenidir. Hiperprolaktinemi, problemli galaktore ile birlikte bir hipofiz lezyonu veya hipogonadizm varsa tedavi edildiğinde ve bu tedavi sonucunda problemli değilse, terapi olmadan izlenmektedir. Galaktore için diğer bazı potansiyel tedaviler aşağıdaki gibidir:
• Akıntıya neden olabilecek ilaçları kullanmaktan kaçınmak. Alınan bir ilacın galaktore’ye neden olabileceğinden şüpheleniliyorsa, başka bir ilaç alıp alınmadığını görmek için doktorla görüşülmelidir. Diğer istenmeyen yan etkilere yol açabileceğinden, aniden bir ilaç almayı bırakıldığından emin olunmalıdır.
• Dopamin seviyesini artırarak prolaktin azaltmak veya durdurmak için ilaç almak. Yaygın örnekler arasında bromokriptin (Sikloset) veya kabergolin (Dostinex) bulunur. Bu ilaçlar prolaktinomları ve diğer tümörleri küçültmeye ve Prolaktin seviyelerini düzenlemeye de yardımcı olabilmektedir.
• Hiperprolaktineminin esas dayanağı bromokriptin veya kabergolin ile tedavidir. Bunlar, laktotroflarda mevcut olan D2 reseptörlerine etki eden ve prolaktin üretimini engelleyen dopamin agonistleridir. Bromokriptin ve kabergolin dozları günde bir kez 2,5-15 mg ve haftada iki kez 0,25-1 mg cabergoline’dir. Prolaktin seviyelerini normalleştirmede ve tümörün boyutunu küçültmede etkilidirler. Yan etkileri mide bulantısı, kusma, ortostatik hipotansiyon, uyuşukluk ve baş ağrısıdır. Kardiyak valvülopati yüksek dozlarda cabergoline ile bildirilmiştir ve 3,5 mg/haftadan daha fazla hastalarda yıllık ekokardiyogram alınması önerilmektedir. İlaç kaynaklı hiperprolaktinemi vakalarında, rahatsız edici ilaç durdurulmalı veya farklı bir mübadiliyle değiştirilmelidir. Bu durumlarda dopamin agonistlerinin kullanımı, psikiyatrik bozukluğu hafifletme riski ile ilişkili olabilmektedir.
• Normoprolaktinemik galaktore, galaktore normal prolaktin seviyelerine eşlik ettiğinde ortaya çıkmaktadır. Sorunlu galaktore veya adet döngüsü düzensizlikleri ile semptomatik ise semptomatik rahatlama sağlamak için dopamin agonistleriyle tedavi edilebilmektedir ve Galaktore çözüldüğünde tedavi azaltılır.
• Prolaktinoma veya başka bir tümörü çıkarmak için yapılan ameliyat. İlaç işe yaramadıysa veya tümör çok büyükse, çıkarmak için ameliyat gerekebilir.

Görünümü

Galaktore Nedir? Nipel Boşalmasının (Galaktore) Sebepleri Nelerdir?Sebebini belirledikten sonra galaktore olan çoğu kişi tam olarak iyileşmektedir. Hipofiz bezi tümörleri genellikle zararsızdır ve ilaçlar neden oldukları semptomların tedavisinde yardımcı olmaktadır. Bu arada, cinsel ilişki sırasında meme uçlarını uyarmak veya sıkı kıyafetler giymek gibi daha fazla meme başı akıntısı yaratacak herhangi bir şey yapmaktan kaçınılmalıdır.
Hiperprolaktinemik ilişkili semptomların adet düzensizlikleri, azalmış libido, galaktore, erektil disfonksiyon, kısırlık ve jinekomastinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. İlaca bağlı hiperprolaktinemi dikkate alındığında detaylı ilaç öyküsü önemlidir. Ayrıca bir hipofiz lezyonundan şüpheleniliyorsa baş ağrıları için değerlendirme yapılır ve görsel eksiklikler sıralanır. Galaktoreyi fizik muayenede değerlendirmek için hastanın oturması, öne eğilmesi ve Areolanın meme ucu yönünde sıkılması gerekmektedir. Galaktore genellikle iki taraflıdır ve beyaz veya yeşil renkte sıvı olabilir. Şayet kanlı akıntı meme tümörlerinden kaynaklanıyorsa bu yönde daha fazla çalışılması gerekilmektedir. Yağ damlacıkları için bir Sudan IV boyası akıntının süt olup olmadığını onaylayabilir.
Galaktore, süt vermeyen bir üretimdir. Prolaktin, östrojenler ve TRH, memeden süt üretiminde rol oynamaktadır. Bu durum genellikle bir radyolog, endokrinolog, beyin cerrahı, nörolog ve bir internistten oluşan multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmektedir. Hiperprolaktinemi ile ilişkili galaktore, genellikle hipogonadizm semptomlarıyla azalmış libido, erektil disfonksiyon ve adet düzensizlikleriyle ilişkilidir, bu nedenle tam bir tıbbi öykü ve fizik muayene gereklidir. Memeden serosanguinous deşarj meme patolojileri için ileri değerlendirme yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca hastanın mevcut ilaçlar hakkında sorgulanması çok önemlidir. Çoğu durumda, dopamin agonistleri kabergolin veya bromokriptin ile tedavi, prolaktin seviyelerini normalleştirir ve tümörün büzülmesine neden olmaktadır.

Kaynakça:
merckmanuals.com
aafp.org
mayoclinic.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.