Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Geçici Olarak İthal Edilen Kara Taşıtı

0 11

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtı dediğimizde doğal olarak ilk akla gelen yurt dışından araç getirmektir. Yurtdışından araç getirmenin en önemli nedeni daha ucuza mal etmektir. Kimi insanlar yabancı plakalı araç kullanmanın daha prestijli olduğunu da düşünebilir. Yurtdışından gelen aracın ucuz olma nedeni, geçici ithalatta; belirli şartlar yerine getirildiğinde vergi muafiyeti sağlamasıdır. Bilindiği gibi ülkemizde araçlara uygulanan vergiler yüksektir. Yurtdışından araç getirmeye ilişkin tüm şartlar Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1 ) de açıklanmaktadır. Biz bu yazımızda bu konuda önemli noktalara kısaca değineceğiz.Geçici Olarak İthal Edilen Kara Taşıtı
Yurtdışından araç getirmenin öncelikli şartı yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlamaktır. Yurtdışında yerleşik olma koşulu ise olağan durumlarda son bir yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmak demektir. Yurtdışından getirilen araçların yurtta kalma süreleri de sınırlandırılmıştır. Eğer aracı getiren Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşı ise yurtdışından getirilen araçlar en fazla 730 gün yani 2 yıl Türkiye’ de kalabilir. Türkiye’ de oturma izni olan yabancılar içinde getirdikleri araç oturma izin süreleri dikkate alınarak hesaplanır ve en fazla 730 gün yani 2 yıl Türkiye’ de kalabilir. Türkiye’ de oturma izni olmayan yabancı ülke vatandaşları için ise bu süre en fazla 90 gün ile sınırlandırılmıştır. Gümrük kapılarında aracı Türkiye’ ye getirebilmek için istenen belgeler ise; taşıtın taşıtı yurda getiren kişiye ait olduğunu gösteren belge (ruhsat), taşıtı getiren kişinin pasaportu, taşıt aracına ait trafik sigorta poliçesi, eğer getirilen araç kiralık bir araç ise kira poliçesi, vekalet yoluyla gelen bir araç ise vekaletnamedir. Geçici Olarak İthal Edilen Kara Taşıtı
Eğer yurtdışından getirmek istediğimiz araç bize ait değilse, bu aracı kiraladıysak ya da vekaletname yoluyla getirmek istersek bu araçları da getirmemiz mümkündür. Yabancı plakalı taşıtları ise Türkiye’ de sadece, Türkiye’ye giriş yaparken adına kaydedilmiş olan kişi ve bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi annesi babası ve çocukları kullanabilir. Yurtdışından getirilen yabancı plakalı taşıtları bir başkasına devredemezsiniz.

Kaynakça:
Gümrük Genel Tebliğ

Yazar: Hamza Can

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.