Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Gregorc Öğrenme Stilleri ve Dunn Öğrenme Stilleri Modelleri

0 558

Gregorc Öğrenme Stilleri ve Dunn Öğrenme Stilleri ModelleriGregorc fenomelojik yaklaşım kapsamında modelini oluşturmuştur. Gregorc her bireyin farklı öğrendiğini ve farklı öğrenme stillerine sahip olduğunu belirtmiştir. Bireylerin sahip olduğu gizli yetenekler ve özellikler öğrenme stillerini ve öğrenme sürecini etkilemektedir. Gregorc’un modelinde bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları çözme gibi bilişsel boyuta önem verilmiştir. Bu modele göre, algılama, düzenleme, birleştirme ve ilişkilendirme öğrenme süreci için önemlidir. Bireylerin algılama düzeyleri ve algılama yetenekleri farklılık göstermektedir. Gregorc kişileri algılama yeteneklerine göre somut ve soyut algılayanlar şeklinde ikiye ayırmıştır. Algılama yeteneklerinin farklı olması gibi kişilerin algıladıklarını kodlama ve düzenleme yetenekleri de farklıdır. Gregorc kişileri algıladıklarını düzenleme yeteneklerini de ardışık ve random olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bireysel farklılıklar sonucunda algılama yeteneklerinde oluşan farklılıklar doğrultusunda oluşan öğrenme durumları öğrenme stillerini oluşturmaktadır. Gregorc öğrenme stili modelinde dört öğrenme stili bulunmaktadır. Bunlar;
1. Somut Ardışık: Somut ardışık öğrenme stilini benimseyen kişiler genellikle birincil öğrenmeyi severler. Bu grupta yer alan kişiler için en iyi öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Bu öğrenme stilindeki kişilerin duyu organları gelişmiştir ve öğrenme sürecinin basitten karmaşığa doğru ilerlemesini isterler. Somut ardışık da konunun parçalarından çok bütün daha önemlidir.

2. Soyut Ardışık: Soyut ardışık da kişiler öğrenecekleri konu ile ilgili zihinlerinde genel bir çerçeve oluştururlar. Konu ile ilgili genel düşünce soyut ardışık stili için önemlidir. çünkü bu kişiler için sözcükler yerine semboller ve şekiller önemlidir. Bu kişiler dışarıdan gelen uyarıcıları ve bilgileri zihinlerinde olan çerçeveye uygun bir şekilde düzenler ve zihnin de var olan çerçeveye yerleştirerek konu hakkında bir sonuca ulaşır.
3. Somut Random: Somut random stilinde yer alan kişiler için problem çözme çok kolaydır. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz problemlerle ilgilenirler.
4. Soyut Random: Bu stili benimseyen kişiler duygu ve düşünceleri çok rahat bir şekilde ifade edebilirler. Konu ile kavramları düzensiz bir şekilde algılar ve istedikleri gibi organize ederek kavramlar arasında ilişki kurarlar.

Gregorc Öğrenme Stilleri ve Dunn Öğrenme Stilleri ModelleriDunn ve Dunn Öğrenme Stilleri
Her birey farklı özelliklere sahiptir. Bireysel farklılıklar doğrultusunda bireylerin öğrenme biçimleri ve öğrenme teknikleri de farklılık göstermektedir. Her bireyin kendine özgü öğrenme biçimi bulunmaktadır. Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli öğrencilerin yetenek ve özelliklerine seçilen uygun yöntem ve metotlar ile öğrencilerin güçlü yanları ortaya çıkarılabilir bileceğini savunmaktadır. Böylece öğrencilerin nasıl öğrenebilecekleri konusunda bilgi sağlanmış olacaktır. Bu öğrenme stili ile birlikte öğrenciler nasıl öğrenebileceği hakkında doğru veri elde edilmektedir.
Bu öğrenme modeline göre kişinin öğrenmesini etkileyen dış faktörler tanımlanmaktadır. Kişinin içinde bulunduğu çevre ve şartlar ile bir takım psikolojik faktörler öğrenmeyi etkilemektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.
Çevresel Faktörler: Bireyin içinde bulunduğu ortam koşulları. Ortamın ısısı, ışığı ve rengi öğrenme stilini etkilemektedir.
1. Duyusal Faktörler: Kişinin duygusu, ilgisi ve tutumu öğrenme stilini etkilemektedir.
2. Sosyolojik Faktörler: Kişinin tercih ettiği çalışma biçimi. Yanı kişinin bireysel ya da grup halinde çalışması öğrenme stilini etkiler.
3. Fizyolojik Faktörler : Kişinin demografik özellikleri, duyu organlarının sağlıklı oluşu ve işlerlik seviyesi öğrenme stilini etkiler.
4. Psikolojik Faktörler: Kişinin psikolojik rahatlığı ve beynini kullanma düzeyi öğrenme stilini etkiler.

Yazar: Nagihan Albayrak

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.