birey

Eğitim en önemli toplumsal kurumlardan biri olmakla beraber toplumların gelişmesine katkı sağlaya en önemli unsurlardan da biridir aynı zamanda. Bireylerin gelişimini tamamlayıcı bir niteliğe sahip olan eğitim bir aşka yönüyle de toplumların gelişmişlik seviyelerine paralel Yazının Devamı

1.Emir vermek, Yönlendirmek: Aile içinde kişiler birbirine emir verirse emir alan kişi kendini değersiz hisseder. Kendini hep başkalarının dediklerini yapmak zorunda hisseder. Kendi düşündüklerini ve yapmak istediklerini yapmaktan çekinir. 2.Uyarmak, Gözdağı vermek: Sürekli uyarı olan Yazının Devamı

Çocuk, biyolojik ve psikolojik özellikleriyle bir bireydir. Büyümüşte, küçülmüş tanımlamalarının aksine tüm özellikleriyle kendini yansıtır. Yani o bir model değildir. Sermin Önder Külahoğlu, çocuğu yetişkinle kıyaslarken çocuk için; özelliklerine duyarlı ve saygılı olunması gereken, farklı Yazının Devamı

Kozmopolitanizm, bazı maddeler halinde daha rahat açıklanabilen bir kavramdır; * Birey, insanlık olarak tabir edilen büyük komüniteye aittir ve bu düşünce savunulur. * Yerel nitelikte var olan bağlılık, yerini evrensel bağlılığa bırakmaktadır. * Kesinlikle evrensel Yazının Devamı

Birey sevilen bir insanın kaybı, işini kaybetme, kazadan kurtulma gibi travmatik sorunlarla yüz yüze gelmesiyle varoluşsal depresyon yaşayabildiği gibi, yaşam, özgürlük, ölüm, inanç, hayatın anlamı ve sonu gibi sorularla da bu sorunu yaşayabilmektedir . (daha&helliip;)

Engellenme, çatışma gibi olumsuzluklar karşısında kalan bireyin bilinçsiz olarak geliştirdiği benliğini korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Birey, savunma mekanizmalarını bilinçsiz olarak kullanır. Savunma mekanizmaları sürekli kullanılırsa anormal bir nitelik kazanır. Birey savunma mekanizmalarıyla duyduğu kaygıyı azaltmaya Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :