Hazreti Muhammed’in Medine’ye Hicreti

Hazreti Muhammed’in Medine’ye hicreti622 yılında, Mekke’den gerçekleşmiştir. Bu hicreti Müslümanlar tarih başlangıcı yani yılbaşı olarak kabul ederler. Peygamberlik Hazreti Muhammed’e kırk yaşında verilmiştir. Hazreti Muhammed önce bu peygamberliği gizli tutmuş, sonra da yakınlarından başlayarak başkalarına İslamiyet’i anlatmaya başlamıştır. Hazreti Muhammed’in İslamiyet’i açıktan anlatmasıyla birlikte eski inançlara inananlar ile Müslümanların safları ayrılmaya başlamıştır.

Hicretin Anlamı Nedir?

Hicret Müslümanların gördükleri zulüm nedeniyle ve inançlarının gereklerini özgürce uygulamak üzere oturdukları yerden başka bir yere taşınmalarına verilen isimdir. Hicret yapılış amacı nedeniyle göçten ayrılır ve tüm dünyada hicret denince İslam dünyası ileHazreti Muhammed’in Medine’ye hicretiakla gelir. Bu tarihi olay 622 yılında, Mekke’den Medine’ye gerçekleşmiştir. Hicretten sonra Medineli Müslümanlar Mekkeli Müslümanlara kapılarını açmış, onlara yardımcı olmuştur. Mekkeli olan ve hicret eden Müslümanlara Muhacir, Medineli olan ve ev sahipliği yapan Müslümanlara ise Ensar denir. Bu isimlendirmelere ve hicret olayına İslam dünyasında bugün hala çok önem verilir.

Hazreti Muhammed’in Medine HicretininBaşlıca Sebebi Nedir?

Hazreti Muhammed’in insanlar arasında El-Emin yani güvenilir kişi lakabıyla anılması insanların ona inanmasına ve Mekke’de yaşayan Müslümanların günden güne çoğalmasına neden oluyordu.

Müslümanlar çoğaldıkça, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı tutumları da her geçen gün sertleşiyordu. Hazreti Muhammed’in Medine’ye hicretinin başlıca sebebi olarak bu sert tutumu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kaynakça:
kanal7.com

Yazar: Suna Korkmaz

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar