Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?

0 733

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?Din felsefesi,

dini, dinin temellerini ve dinle ilgili pek çok konuyu ele alan bir disiplindir. İlkel toplumlardan günümüze baktığımızda din başta politeizm (çoktanrıcılık) olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta felsefe tarihinde Antik Yunan’ın çok tanrıcılık özelliği felsefenin ortaya çıkmasında bir etken olarak görülmektedir.
Din dogmatiktir. Fakat din felsefesi dogmatik değildir. Tüm dinlere eşit olarak yaklaşır ve dinleri nesnel, tutarlı ve mantık temelinde değerlendirir.

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?Din Felsefesinin Temel Soruları:

Tanrı’nın var olup olmadığı,
Evrenin yaratılışı,
Tanrı varlığının kanıtları
Vahiy mümkün müdür?
Din Felsefesinin Temel Kavramları

VAHİY: Tanrı tarafından belirtilen isteklerin bir aracı (peygamber) aracılığıyla inananlara iletme şeklidir.
TANRI: Üstün ve en yüce olan varlık.
İMAN: İnanan kişiler tarafından Tanrı’nın isteklerinin yerine getirilmesi.
PEYGAMBER: Tanrı tarafından belirlenmiş, Tanrı’nın isteklerini halka bildirdiği habercidir.
KUTSAL: Tanrı ve Tanrı’nın değer verdiği herşey.

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?Din Felsefesi Ve Teoloji İlişkisi

Din felsefesi ile teoloji (din bilim) birbirine karıştırılmamalıdır. İkisi arasında çok fazla fark vardır.
Teoloji:
Belli bir dini ele alır.
Dine olan inancı güçlendirmek, pekiştirmek ister.
Tanrı varlığını sorgulamaz, yalnızca Tanrı’yı var kabul ederek dini öğelerin yorumlanmasını sağlar.
Temeli inanç sistemine dayanmaktadır.
Din Felsefesi
Tüm dinlere eşit mesafededir.
Amacı dini ve dini yaptırımları sorgulamak ve akla mantığa dayalı açıklamalar yapmaktır.
Temeli merak duygusu, akıl ve mantığa dayalıdır.
Tanrı’nın var olup olmadığını sorgular.
Tanrı ile insan arasındaki iletişimi de sorgular.
Din Felsefesinde Tanrı Hakkındaki Düşünceler
Tanrı Varlığını Kabul Edenler
Tanrı varlığını kabul eder. Tanrı’nın bu evrenin yaratıcısı olduğunu savunurlar. Tanrı varlığını kabul eden görüşlerden bazıları teizm, deizm, panteizm ve panenteizmdir.
Teizm: Bu görüşe göre, Tanrı vardır ve evreni yaratmıştır. Evrende var olan tüm bu güzelliklerin yaratıcısı olan Tanrı evrene hala müdahale etmektedir. Teistlere göre Tanrı yaratılmamış yaratmıştır. Tanrı sonsuz ve sınırsız olandır. Sonsuz ve sınırsız olan Tanrı karşısında insan Tanrı’nın isteklerini yerine getirerek ona itaat etmelidir. Örneğin İslamiyet, Hristiyanlık gibi dinler bu görüşü benimsemişlerdir. Din felsefesinde teizmin en önemli temsilcileri Farabi ve Descartes’tir.

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?Deizm: Tanrı varlığını kabul etmekle beraber evrene müdahalesinin olmadığını savunmuştur. Deistlere göre, Tanrı evreni yarattıktan sonra insanı başıboş bırakmıştır. Tanrı evreni tüm mükemmelliğiyle var ettikten sonra, evrendeki her şey kendi halindedir. Başlıca deist filozoflar, John Locke ve Rosseau.
Panteizm (Doğatanrıcılık): Evren ve Tanrı’nın bir olduğu görüşüdür. Panteistlere göre evren, Tanrı’nın görüntüsüdür. Tanrı evrenin üstünde değil,evrene içkindir. Panteist olarak bilinen başlıca filozoflar Spinoza ve Hegel’dir.
Panenteizm (Diyalektik Teizm): Panteizmle çok benzer olan panenteizmin en büyük farkı Tanrı’nın evrene aşkın olduğu görüşüdür. Panenteiszme göre, Tanrı evrenin daha üstündedir. Tanrı hem içkin hem aşkın olma özelliği gösterir.

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?Tanrı Varlığını Reddedenler

Ateizm: Tanrıtanımazlık olarak adlandırılır. Ateizme göre, evren öncesiz ve sonrasızdır. Her şey maddeden evrimi olarak karşımıza çıkmaktadır. K.Marx, Nietzsche, Sartre Tanrı varlığını reddeder.
Tanrı Varlığının Bilinmezliği
Agnostisizm (Bilinmezcilik): Tanrı ne vardır ne de yoktur düşüncesini savunur. Agnostiklere göre bunun bilgisine ulaşamayız. İlk Agnostik filozof ise Protagoras’tır.
Tanrı Varlığı Kanıtlarına Dair Görüşler
Ontolojik Kanıt:
Tanrı varlığının mükemmelliği zihnimizde vardır. Hatta bu dünyanın ve insanın yaratılışında da bu mükemmellik söz konusu olduğundan, Tanrı varlığı sadece zihinle sınırlı olmayıp, gerçekte de var olduğu bilinir.

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?Kozmolojik Kanıt:

Her durumun bir nedeni vardır. Arkhe probleminde tartışılan ilk nedenin ise Tanrı olduğu yani asıl yaratan ve hareket ettirici unsurun Tanrı olduğu bilinmektedir.
Teolojik Kanıt:
Her şeyin bir amacı vardır. Bu mükemmelliğin asıl amacı ise bir tesadüf değildir.
Tanrı varlığını ahlaksal kanıt ve dini tecrübe kanıtıyla ele alan teolojiye göre, Tanrı varlığı zaten apaçık ortadadır.
Tanrı Yokluğuna Dair Kanıtlar
Kötülük Kanıtı: Tanrı varlığını reddedenler evrendeki kötülükleri kanıt olarak gösterirler. Eğer Tanrı olsaydı, evrende bu kadar kötülük olmazdı görüşünü savunurlar.

Yazar:Soner İnce

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.