Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İsrail

0 420

israil

Komşuları
– Türkiye’nin 1/40’ı kadar yüzölçümüne sahip israil, Akde-niz’in doğusunda yer alan Ortadoğu’nun en zengin ülke-lerindendir.
– Komşuları Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır‘dır.

Yeryüzü Şekilleri
– Akdeniz kıyıları boyunca güneye doğru genişleyen kıyı ovaları uzanır.
– Orta kesimleri dağlıktır.
– Ülkenin doğusunda İsrail-Ürdün sınırının da geçtiği için-de Lut gölünün bulunduğu Gor Çukuru(grabeni) yer alır.
– Akarsu bakımından çok fakirdir, israil’in tek akarsuyu Ta-beriye ile Lut gölü arasında kalan Şeria ırmağıdır. Bu akarsudan da tam anlamıyla yararlanamadığı için (siyasi sebeplerden dolayı) su ihtiyacını Taberiye gölünden ve kuyulardan sağlar.

İklim ve Bitki örtüsü
– Ülkede genelde Akdeniz iklimi görülür. Ülke güneyindeki Necef çölü dışında kalan yerlerde yağış miktarı kıyılarda 500 mm iken doğudaki dağlık alanlarda 800 mm, Gor çukurluğunda 100 mm civarındadır. Necef çölünde ise yağış daha da azdır. Yağışlar yağmur şeklinde ve daha çok kışın düşer. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır.
– Dağ yamaçlarında ve alçak tepeliklerde maki türleri yay-gındır. İç kesimlerde bozkır, Necef çölünde ise çöl bitki-lerine rastlanır.

Nüfus ve Yerleşme
– İsrail’de nüfus Akdeniz kıyılarında yoğunlaşmıştır. Şehir-leşme oranı yüksektir.
– Nüfusun çoğunluğunu Yahudiler, geri kalanını Araplar ve diğer azınlıklar oluşturur.
– Filistinli nüfus 2.4 milyon kadardır, israil’in nüfus artışı az olmakla birlikte göçle bu artış hızlanmıştır.

Tarım ve Hayvancılık
– Tarıma elverişi toprakları az olmasına ve su yetersizliğine rağmen ileri teknoloji ile birim alandan yüksek verim alınmaktadır.
– Kibbuts denilen kolektif çiftliklerde turfanda sebze, meyve, pamuk, turunçgil, tahıl ve şekerpancarı tarımı yapılır.
– Meralarda yapılan küçük ve büyükbaş hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır.

Yeraltı Kaynakları
– Lut Gölü’nden elde edilen potasyum ve Necef’ten çıkarılan fosfat önemlidir.
– Ülkenin güneyindeki kıyı alanlarından az miktarda petrol ve doğalgaz çıkartılır.

Sanayi
Ülkede sanayi gelişmiştir. Hammadde ithal eder. Elektronik sanayi, elmas işletmeciliği, tekstil, kimya, otomotiv, petro-kimya ve uçak sanayi gelişmiştir.

Ulaşım
– Gelişmiş kara ve hava yolu ağına sahiptir. Kızıldeniz ve Akdeniz’de önemli limanları vardır.
– Ülke ekonomisinde turizmin önemli bir yeri vardır.

Türkiye ile ilişkileri
İki ülke arasında son yıllarda siyasi, ekonomik ve askeri alanda önemli gelişmeler olmuştur, israil Türkiye’ye kimyasal maddeler, tıbbi malzemeler, optik cihazlar, plastik maddeler satar. Türkiye’den demir çelik ürünleri, gıda maddeleri, pamuk, sentetik iplik, çimento satın alır.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.