Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Kadınlarda Kalp Hastalığının Çok Az Bilinen Uyarı İşaretleri

0 325

Kadınlarda erkeklere göre kalp krizi belirtileri farklı görünebilir. Kalp hastalığı, kadınlar için en önemli ölüm nedenidir. Ölüm nedenleri arasında her 5 kadın da 1 kadın kalp hastalığından vefat etmektedir. bağlıdır. Amerikan Kalp Derneğinin yakın tarihli yaptığı bir anket çalışmasına göre, çok fazla sayıdaki kadının felç ve kalp krizi semptomlarını yada kadınlara açısından kalp hastalığı riskinin ciddiyeti konusunda farkındalıkları yoktur.
Kalp hastalığı, kadınların önde gelen ölüm nedenidir, ancak çoğu kişi bunu bilmemektedir. Oysa her 5 kadından yaklaşık 1’i kalp hastalığına bağlıdır. Ulusal araştırma Amerikan Kalp Derneği Sirkülasyon dergisinde bu hafta yayınlanan riske rağmen birçok kadın kalp krizi ve felç veya risk kalp hastalığı pozlar belirtileri habersiz olduğunu bulmuşlardır.
Yapılan anket çalışmasında, kadınlarda 2009’dan 2019 yılına kadar olan ölüm nedenlerinde kalp hastalığı ilk sıralarda olması farkındalığı yüzde 65’ten yüzde 44’e düştüğü belirlenmiştir. Ve felç ve kalp krizi yönelik belirtileri konusunda bilgisiz oldukları belirlenmiştir.

Kadınlarda Kalp Krizi

Kadınlarda Kalp Hastalığının Çok Az Bilinen Uyarı İşaretleriBilinç düzeyinde yaşanılan düşüş, 65 yaşın üstündekiler dışında her yaştan ve tüm ırksal ve etnik gruplarda gözlemlenmiştir. New York’taki Lenox Hill Hastanesi uzmanlarına göre 2019’da genç kadınların kalp-sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olma ihtimalinin 2009’a göre daha düşük olduğunu duymak hayal kırıklığı yaratmaktadır. Bu, kalp hastalığı konusundaki bilinçsizlikle birleştiğinde, genç kadınlarda görülen kalp hastalığı ölüm oranındaki artışı açıklayabilir.
Bununla birlikte, farkındalık eksikliği en çok 34 yaşın altındaki kadınlar arasında ve Hispanik olmayan Siyah ve Hispanik gruplarda görülmektedir. CDC’ye göre, koyu ten rengine sahip olan kadınların kalp krizi geçirme riski beyazlara oranla yüzde 60 daha fazladır. Bunun sebebi bakım kalitesinden eksiklik, sigorta kapsamı yetersizliği, ve doğum öncesinde danışmanlığın alınamaması tarzında sosyoekonomik faktörlerdir. Kadınlar kalp krizi geçirdiği zaman, erkeklere göre farklı belirtler gösterebilirler. Göğüs rahatsızlığı yaygın olsa da, baş dönmesi, nefes darlığı veya mide bulantısı gibi kalp krizleriyle daha az ilişkili başka semptomlar yaşayabilirler.
Diğer semptomlar şunları içerebilir:
• Sırt, çene, mide veya her iki kolda ağrı veya rahatsızlık
• Soğuk ter dökmek
• Göğüs ağrısı olan veya olmayan nefes darlığı
• Kusma
• Göğüs ağrısı

Eğitim Eksikliği

Anketin bulguları, en büyük farkındalık eksikliğinin 34 yaşın altındaki kadınlarda ve Hispanik olmayan Siyah ve İspanyol kadınlarda olduğunu göstermektedir. Bu kanıtlar diğer faktörlerle birlikte sosyoekonomik topluluklar karşılaştırıldığında eğitim eşitsizliğini de vurgulamaktadır. En son raporda, yüksek KVH (kardiyovasküler hastalık) riski (kalp hastalığı veya inme) olan kadınlar, 2009’da bu koşullar olmayan kadınlardan daha yüksek farkındalığa sahiptir, ancak bu 2019’da aynı şekilde olmamıştır. Bu raporda bunun yanında, diyabet şikayeti olan kişilerin kalp problemleri yaşama riski yüksek olsa da, uyarı belirtilerinin farkında olma olasılıklarının düşük olduğu belirlenmiştir.
İlaveten hipertansiyonu şikayeti bulunan kadınların, olmayanlara kıyasla kalp hastalıklarının uyarı işaretleri hakkında bilinçsiz olsa da, bu çalışmadan çıkarılacak gerçek ders, şudur: Evrensel olarak bu konuda eğitim şarttır. Bu çalışma verileri kadınların kalp hastalığı konusunda eğitilmeleri gerektiğini ve önlenmesi konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır
NYU Langone Health’in Kadın Kalbi Programı’nın kardiyologlarına göre bu sadece mesajları sosyal medyaya yaymakla ilgili bir durum değildir. Potansiyel olarak risk altında olan insanlarla bağlantı kuran bir durumdur. Her geçmişten kadınların değerlendirilmesini sağlamak için gerçekten çok çeşitli araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Kadınlardaki Kalp Hastalıkları Nedenleri

Kadınlarda Kalp Hastalığının Çok Az Bilinen Uyarı İşaretleriKadınlar arasında kalp hastalığı için risk faktörlerinden bazıları şunlardır:
• Yüksek tansiyon
• Yüksek kolestorol
• Diyabet
• Sigara içmek
• Sedanter yaşam tarzı
• Obezite
• Aile öyküsü
Ancak bu riskleri bulunan kadınlar için bile sağlıklı kalp için uygulayabilecekleri bazı önlemler bulunmaktadır.Uzmanlar tıp camiasının kadınlara sadece bu risk faktörleriyle ilgili olmadığını, değerlendirilmesi gereken diğer faktörlerle ilgili olduğunu göstermek için tüm bu faktmrleri bir arada ele alınması gerektiğini düşünmektedirler. Romatoid artrit gibi bazı otoimmün hastalıklar, kadınları kalp krizi riskinin artmasına neden olmaktadır. Gebelikle ilgili şikayetleri bulunanlar için de aynı durum geçerlidir. Potansiyel risk faktörleri hakkında her yaştan kadına ulaşmak için sadece kardiyologların değil, birçok uzmanlık dalından doktorların bir arada çalışması gerekmektedir.
Neyse ki, kalp sağlığını artırmaya yardımcı olabilecek günlük olarak basitçe uygulanabilecek önlemler bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;
• Meyveler, sebzeler ve tam tahıllar açısından zengin ve doymuş yağ, kolesterol, tuz ve ilave şeker bakımından düşük sağlıklı bir diyetle beslenmek
• Sigarayı bırakmak
• Alkol kullanmamak veya ölçülü kullanmak
• Stres yönetimi
• Egzersiz yapmak
• Aile hastalık geçmişini bilmek
• Kalp sağlığının korumak için önlemler almak ve uygulamak

Kadınlarda Kalp Hastalığı Bilinmesi Gerekenler

Kalp hastalığı, kalp ve kan damarlarının çeşitli anormal durumlarının adıdır. Bunlar şunları içerir:
• Koroner arter hastalığı (kalp çevresindeki kan damarlarında tıkanmalar)
• Periferik arter şikâyeti (kol veya bacakta kan damarı tıkanması)
• Kalbinizin ritmiyle ilgili sorunlar (aritmi)
• Kalp kasları veya valfleriyle ilgili sorunlar (kalp kapak hastalığı)
• Konjestif kalp yetmezliği (kalp kasının pompalama veya gevşeme işlevleriyle ilgili sorun)
Bu sorunlar zamanla gelişebilir veya kalbin uteroda anormal oluşumunun bir sonucu olabilir (doğumdan önce, doğuştan kalp hastalığı olarak adlandırılır). Kalp hastalığına ayrıca kardiyovasküler hastalık da denir. Bunun çoğunlukla erkeklerde görülen bir sağlık koşulu olduğu düşünülmekteydi. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kadınlar için önde gelen ölüm nedenidir ve her yıl yaklaşık 4 kadından 1’inden sorumludur. Yaklaşık olarak % 6 20 yaş üstü ABD’li kadınların arasında en yaygın tip olan koroner kalp hastalığı veya koroner arter hastalığı vardır. Kalp hastalığı riski yaşla birlikte artmaktadır.

Kadınlarda Kalp Hastalığının Erken Dönem Sinyalleri

Kadınlarda Kalp Hastalığının Çok Az Bilinen Uyarı İşaretleriBirçok kadında kalp krizi gibi acil bir durum olana kadar herhangi bir kalp hastalığı belirtisi görülmez. Bununla birlikte, erken belirtiler varsa, bunlar şunları içerebilir:
• Donuk ya da şiddetli olabilecek göğüs ağrısı
• Boyunda, çenede veya boğazınızda ağrı
• Üst karın bölgesinde ağrı
• Üst sırt ağrısı
• Mide bulantısı
• Yorgunluk
• Nefes darlığı
• Halsizlik
• Grimsi cilt gibi ten rengindeki değişiklikler
• Terlemek
Bu semptomlar, kişiyi istirahat halindeyken veya günlük yaşam aktiviteleri sırasında ortaya çıkabilir. Bunlar aynı zamanda kalp krizinin belirtileri olabilir.

Kadınlarda Diğer Kalp Hastalığı Belirtileri

Kalp hastalığı ilerledikçe daha fazla semptom ortaya çıkabilir. Belirtiler, sahip olduğu belirli kalp hastalığına bağlı olarak değişebilir. Kadınlarda kalp hastalığının semptomları da göğüs ağrısına sahip olma olasılığı daha yüksek olan erkeklerden farklıdır. Kadınlarda kalp hastalığının sonraki olası semptomları şunları içerir:
• Bacaklarda, ayaklarda veya ayak bileklerinde şişme
• Kilo almak
• Uyku sorunları
• Kalp çarpıntısı
• Öksürme
• Hırıltılı solunum
• Terleme
• Baş dönmesi
• Hazımsızlık
• Göğüste ağrılı yanma hissi
• Kaygı
• Bayılma

Kadınlardaki Kalp Hastalığı İçin Risk Faktörleri

Bazı kalp hastalığı türleri doğuştandır, yani kalbin oluşum şeklindeki anatomik anormalliklerin bir sonucudur. Genetik faktörler ayrıca kalp hastalığına yakalanma olasılığını da etkileyebilir. Diğerleri risk faktörlerinden bağımsız olarak gelişebilir. Bununla birlikte, sizi kalp hastalığına yakalanma riskini artırabilecek birçok başka koşul ve yaşam tarzı faktörü vardır. Bunlar şunları içerir:
• Diyabet
• Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
• Depresyon
• Sigara içmek
• Kronik stres
• Ailede kalp hastalığı öyküsü
• Romatoid artrit ve lupus gibi iltihaplı hastalıklar
• HIV
• Menopoz veya erken menopoz
• Egzersiz yapmamak
• Gebelik sırasında yüksek kan basıncı veya diyabet olmak
• Aşırı kilolu veya obezite
Ayrıca aşağıdakiler dahil olmak üzere kalp hastalığına yakalanmanın sizi riske attığı bir dizi durum veya sorun vardır:
• Kalp krizi
• İnme
• Kalp yetmezliği
• Kalp durması
• Anevrizma
Kalp hastalığı riskini kontrol ettirmek için bir doktora görünmek için asla erken değildir. Kalp hastalığı için risk faktörleri ne kadar erken önlenir veya tedavi edilirse, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalp hastalığına yakalanma olasılığıo kadar düşük olmaktadır. Bu nedenle, kalp hastalığı riski konusunda kişinin endişeleri varsa, bu oldukça önlenebilir ve bir uzmana görünmesi tavsiye edilmektedir.
Kadınlarda kalp hastalığı, düşünülenden çok daha fazladır. Aslında, kadınlar için önde gelen ölüm nedenidir. Kalp hastalığı olan birçok kadının herhangi bir semptomu yoktur. Kalp hastalığı riskini ve bu riski nasıl azaltabileceğini belirlemek için uzmana erken dönemde görünmek gerekir. Şayet semptomlar varsa, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmek önemlidir, böylece onlar kalp hastalığını test edebilir ve kalp hasarı oluşmadan önce tedavi sağlayabilir.

Kaynakça:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/heart-disease/art-20046167
https://www.goredforwomen.org/en/about-heart-disease-in-women/signs-and-symptoms-in-women

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku