Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kanna (Sceletium Tortuosum) Bitkisinin Sağlık Açısından Faydaları

0 533

Sceletium Tortuosum; Güney Afrika‘nın Khoikhoi ve San halkı tarafından binlerce yıl boyunca zihin ve beden üzerindeki etkileri için yetiştirilmiştir. Geleneksel uygulayıcılar bunun güvenli bir ağrı kesici ve iştah kesici olduğunu iddia etmektedirler. Bu faydaları araştıran çoklu çalışmalarda olumlu sonuçlar vermiştir, ancak etkinliğini doğrulamak için daha büyük ve daha sağlam çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, bu çalışmaların bazıları önemli yanlılık riski altındadır. Bu yüzden kanna kullanmadan önce uzman bir doktora danışılması tavsiye edilir. Bu yazıda kanna bitkisinin sağlık açısından faydaları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Ruh Hali

Kanna (Sceletium Tortuosum) Bitkisinin Sağlık Açısından FaydalarıMesembrin ve tam Sceletium tortuosum özütü doğal antidepresanlar olarak çalışabilir. Klinik çalışmalarda, Sceletium tortuosum alan insanlar (piyasada bulunan en yaygın ekstrakt olan Zembrin olarak) uykuda iyileşme ve stresin azaldığını bildirmişlerdir. Sıçanlarda, bir saflaştırılmış yatrım ekstre kanna, bir trisiklik antidepresan ilaç olan imipramin kadar etkin olmuştur. Güney Afrika’daki birkaç psikiyatri doktoru depresyon, hafif depresyon (distimi) ve anksiyetesi olan hastalara kanna reçete etmektedir. Bildirilen bu vaka çalışmaları başarılı olmuştur; bazı vakalarda, hastalar kanaya sitalopram gibi konvansiyonel anti depresanlardan daha iyi yanıt vermiştir.
Bununla birlikte, bu vaka çalışmalarının sınırlı ve muhtemelen önyargılı olduğuna dikkat edilmelidir ve bunları rapor eden doktorun geleneksel Afrika tıbbı eğitimi konusunda uzun bir geçmişi vardır, ancak aynı zamanda Zembrin satan şirketin Tıbbi ve Bilimsel Direktörü olarak kabul edilmektedir. Bu takviyeyi desteklenmesi için net bir mali teşvik söz konusu olduğu için tartışmalıdır. Kanna’nın etki mekanizması birçok reçeteli antidepresan ve anti-anksiyete ilacına çok benzemektedir. Hücre çalışmalarında kanna, Prozac, Zoloft, Cymbalta gibi ilaçlara çok benzer şekilde hareket eder ve mevcut serotonin miktarını arttırmaktadır.
Bir hücre çalışmasında, mezembrinden zengin bir Sceletium tortuosum özütü, stres hormonu kortizolünü azaltmıştır. Araştırmacılar, ekstrenin yüksek stres ve yüksek tansiyonu olan kişilerde yararlı olabileceğini önermişlerdir; bu sonuçlar hayvan veya insan çalışmalarında henüz doğrulanmamıştır.

Enflamasyon ve Depresyon

Depresyon ve iltihaplanma yakından bağlantılıdır ve bazı depresyon vakalarına sitokin adı verilen yüksek seviyeli inflamatuar moleküller neden olabilir. Bir çalışmada, Sceletium tortuosum ekstresine maruz kalan hücreler, iltihabı azaltan ve diğer iltihaplanmayı teşvik eden sitokinlerin ekspresyonunu azaltan eşsiz bir sitokin olan IL-10 ekspresyonunu arttırmıştır.
Bu şekilde kanna, bağışıklık hücrelerini korumuş ve antidepresan özelliklerini kısmen açıklayabilen enflamatuar yanıtı azaltmıştır. Bununla birlikte, bu etki henüz hayvan veya insan çalışmalarında gözlemlenmemiştir.

Biliş

Psikolojide, “yürütücü işlev” bir kişinin planlama, problem çözme ve görevleri tamamlama yeteneğini (veya eksikliğini) tanımlamaktadır. Akıl hastalığı ve psikiyatrik bozukluklar genellikle bir kişinin yürütücü işlevine zarar verir: depresyon, anksiyete, otizm ve hatta obezite, hepsi işleri yapma yeteneğimizi azaltır. Erken klinik araştırmalar kanna’nın yürütücü işlevi ve bilişsel esnekliği geliştirebileceğini düşündürmektedir. Bir çalışmada, insanlar 9 hafta boyunca 25 mg/gün kanna takviyesi yaptıktan sonra bu iki alanda önemli artışlar görülmüştür. Ne yazık ki, bu çalışma sadece 45-65 yaşları arasında 35 sağlıklı yetişkini işe almıştır; daha çeşitli insanlarla yapılan daha büyük çalışmalar bu yararın önemli olup olmadığını gösterecektir.

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer hastalığı, bilişte önemli bir azalma ile işaretlenir; araştırmacılar fosfodiesteraz 4 veya PDE4’ü yeni Alzheimer ilacı için olası bir hedef olarak belirlediler. PDE4’ü bloke etme kabiliyeti nedeniyle, bazı araştırmacılar kanna’nın Alzheimer’ın erken semptomlarını hafifletebileceğine inanmaktadır. Fakat henüz klinik denemeler olmamıştır.

Ağrı

Kanna (Sceletium Tortuosum) Bitkisinin Sağlık Açısından FaydalarıGeleneksel tıp ve hayvan çalışmalarına göre, kanna etkili bir doğal ağrı kesicidir. Bir sıçan çalışmasında, kannadan alınan mesembrin, güçlü opioid morfinden biraz daha az etkili olmuştur. Geleneksel uygulayıcılar, avcıların ve çiftçilerin ağrılı bacaklarına kanna sürmüşler ve hamile kadınlar ağrılarını ve ağrılarını yatıştırmak için knna çiğnemişlerdir. Ağlayan bebeklere uyumalarına yardımcı olmak için bile kanna damla bile verilmiştir.
Yüksek doz kanna beyinde opioid reseptörlerini aktive eder, bu nedenle ağrı kesici özelliklerin kanıtı şaşırtıcı değildir. Ağrı hislerini yatıştırmak ve ödül ve zevk duyumlarını arttırmak için vücut tarafından doğal olarak opioidler-endorfinler ve enkefalinler üretilir. Opioid reseptörlerine bağlanan diğer bileşikler arasında morfin ve oksikodon; Bu reçeteli ağrı kesicilerin aksine, kanna bağımlılık yapıcı görünmemektedir.

Açlık

Kanna’nın aktif bileşikleri, kolesistokinin-1 için reseptöre bağlanır. Bu reseptör, aktive edildiğinde, açlık hissini azaltır; kanna, bu nedenle, insanların aşırı yemelerini önlemeye yardımcı olabilir. Tarihsel kayıtlar bu potansiyel etkiyi desteklemektedir: 1900’lerin başlarındaki iki kaynak kanna’nın iştah ve açlığı azalttığını bildirmektedir. Bununla birlikte, hiçbir modern çalışma bu iddiayı araştırmamıştır.

Yanıt Genetiği

Serotonini etkileyen genler
Birçok araştırmacı SSRI’ların genetik ile etkileşimini araştırmıştır. Kanna bu ilaç sınıfıyla bir mekanizma paylaştığından, SSRI’ları etkileyen genler kanna’yı benzer şekilde etkileyebilir. Bununla birlikte, bu genlerin özellikle kannaya bağlı olmadığı unutulmamalıdır; doğrudan etkileşimleri doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
• GCHFR, serotonin ve dopamin yapımına yardımcı olan bir protein üretir. Rs7163862’de T allelinin iki kopyası olan insanlardaha az serotonin üretir ve kannaya zayıf bir yanıtı olabilir.
• TPH1, serotonin yapımına yardımcı olan bir protein üretir. Rs1800532’de A alelininbir veya iki kopyası olaninsanlardaha az serotonin üretirve kannaya zayıf bir yanıtı olabilir.
• TPH2, beyindeki serotonin üretimini kontrol eden bir protein üretir. Olan insanlarbir C ve rs2171363 az bir T allelidaha iki C’ler veya iki T’nin bazı SSRI için olanlara göre tepki verirler; ayrıca kannaya daha iyi yanıt verebilirler. Olan insanlarrs10897346 en az bir C allelinin SSRI’lar için yanıt verdiklerinden daha az olasıdır ve bu Kanna için zayıf tepki olabilir.
• HTR1A, serotonin reseptörlerinden birini üretir. Rs1364043’te G allelinin iki kopyası olan insanlar bazı SSRI’lara daha iyi yanıt verir ve ayrıca kannaya dahagüçlü bir yanıt verebilirler. Rs6295’te G allelinin iki kopyası olan insanlar bazı SSRI’lara iyi yanıt vermezler ve kannaya daha zayıf yanıt verebilirler.
Kanna (Sceletium Tortuosum) Bitkisinin Sağlık Açısından FaydalarıHTR1B, serotonin reseptörlerinden birini üretir. Rs6298’de C alelinin iki kopyası olan insanlar bazı SSRI’lara daha iyi yanıt verir ve ayrıca kannaya daha güçlü bir yanıt verebilirler. Rs6296’da G allelinin iki kopyası olan insanlar bazı SSRI’lara iyi yanıt vermezler ve kannayadaha zayıf yanıt verebilirler.
• HTR2A, serotonin reseptörlerinden birini üretir. Olan kişilerA alelinin iki nüsha rs7997012 bazı SSRI’lar için yanıt verdiklerini daha fazladır; bu SNP’deG alelinin iki kopyası olan kişilerin bazı SSRI’lara yanıt verme olasılığı daha düşüktür. Bu insanların kanna cevabı benzer olabilir. Olan kişilerde C allelinin iki kopya rs6311 SSRI alarak ve kanna kullanırken dikkatli olmak isteyebilirler zaman cinsel işlev bozukluğu yaşamaya olasılığı daha yüksektir.
• SLC6A4, serotonin taşıyıcı proteini üretir. Bu protein serotonini sinapstan çıkarır ve nörona geri götürür, bu da onu kullanılamaz ve etkisiz hale getirir. SLC6A4 çeşitlidir ve karmaşıktır: bu genin bir kısmı kısa (S) veya uzun (L) olabilir ve L alleli olan kişiler rs25531’deA veya G alt tipine (bazen LA ve LG olarak yazılır) sahip olabilir. S veya LG alellerine sahip insanlar bu taşıyıcı proteinden daha az üretir; bu insanlar bazı SSRI’lara daha zayıf bir yanıta sahiptir ve kannaya daha zayıf bir yanıtı olabilir. Olan insanlar allel LA cevap daha iyi bazı SSRI’lar ve bir olabilir ve kanna daha güçlü bir tepkiverebilir.
• COMT, dopamin ve diğer katekolaminleri parçalayan bir enzim üretir. Dopamin ve serotonin sistemleri çok yakından bağlantılıdır; insanların en az bir A alleli rs4680 ve daha iyi bazı SSRI’lar için bir cevap bir olabilir ve kanna daha güçlü bir tepki verebilir.
• VMAT2, Pop kültüründe, VMAT2 (veya SLC18A2 geni), bir kişinin dini veya manevi olma olasılığını etkileyen “Tanrı geni” olma itibarına sahiptir. Bu iddia oldukça tartışmalıdır, ancak SLC18A2 kesinlikle beyinde depolanan, salınan ve mevcut dopamin miktarını etkilemektedir.
Bu gen VMAT2 proteinini kodlardır. Bir çalışmada kanna, insan ve fare hücrelerinde VMAT2 proteini miktarını arttırmıştır. Yakın bazı varyasyonlar SLC18A2 gen aynı zamanda bir kişinin Kanna etkilerini değiştirebilirken, VMAT2 ifadesini artırabilir ve azaltabilir. Bilim adamları, SLC18A2 geninin yakınında, aktivitesini etkileyen bir bölgeyi araştırmışlardır (promotör bölgesi). Bazı varyant kombinasyonları bu genin ekspresyonunu arttırabilirken, varyantların bir kombinasyonu onu azaltabilir. SLC18A2 ekspresyonunun artması , kadınlarda Parkinson hastalığına karşı koruma sağlayabilir. Gen aktivitesi daha yüksek olan insanlar kanna’nın psikoaktif etkilerine daha duyarlı olabilirler; daha düşük VMAT2 transkripsiyonu olan kişiler kannadan daha fazla yararlanabilir, çünkü bu bitki beyninde VMAT2 seviyelerini yükseltebilir (ve potansiyel olarak bilişsel işlev bozukluğuna karşı biraz koruma sağlayabilir).
Ancak, araştırılan SNP’lerden sadece birinin (rs60912143) bir RSID numarası vardır. Çalışmalar devam etmektedir ve yeni keşfedilen bu SNP ticari DNA testlerinde mevcut değildir. Bununla birlikte, uygun fiyatlı tüm genom dizilemesi, bu verileri yakın gelecekte tüketicilere sunabilir.

Kaynakça:
sciencedirect.com
jstor.org
grantome.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.