Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Kanna (Sceletium Tortuosum) Nedir, Bileşenleri, Dozajı ve Yan Etkileri Nelerdir?

0 1.663

Sceletium tortuosum Güney Afrikada yetişen etli bir bitkidir. Yerel halk geleneksel olarak bu bitkiyi kanna, channa veya kougoed adı verilen tıbbi formuna fermente etmiş ve açlık, susuzluk, ağrıyı hafifletmek için çiğnemişlerdir. Yüzlerce yıllık kullanım raporları incelendiğinde, avcılar ve çiftçiler ağrıyan bacaklarını kanna ile yıkamaktadırlar. Kanna ayrıca psikoaktif bir bitkidir: kaygı ve stresi azaltmak için kullanılır, ancak ne halüsinojenik ne de bağımlılık yapıcı değildir. Modern bilimsel araştırmalar kanna’nın aslında çok yararlı bir bitki olabileceğini düşündürmektedir. Aktif bileşikleri anksiyete ve depresyona yardımcı olabilir, ruh halini iyileştirebilir ve ağrıyı öldürebilir. Bu yazıda kanna bitkisinin bileşenleri, kullanımları ve yan etkileri üzerine bilgiler bulunmaktadır.
Kanna bitkisinin faydaları olduğu ve olmadığı yönünde iki farklı araştırmacı grubu bulunmaktadır ve savundukları teoriler şu şekildedir:
Faydası olduğunu iddia edenlerin düşünceleri:
• Sakin ve odak duygularını teşvik eder
• Ağrıyı hafifletebilir
• Açlığı bastırır
• Geleneksel kullanımın uzun tarihi
• Test edilen tüm dozlarda güvenlidir
• Bir salon bitkisi olarak yetiştirilebilir
Faydası olmadığını iddia edenlerin düşünceleri:
• Çok sınırlı sayıda modern araştırma yapılmıştır
• Herkes için etki göstermez
• İlk kez kullananlarda bulantıya neden olabilir
• Potansiyel olarak tehlikeli ilaç etkileşimleri yapabilir
• Klinik çalışmalarda önemli yanlılık riski vardır

Bileşenler

Kanna (Sceletium Tortuosum) Nedir, Bileşenleri, Dozajı ve Yan Etkileri Nelerdir?Kanna’nın en önemli kimyasal bileşikleri alkaloidlerdir: mesembrin, mezembrenon, mesembrenol, mesembranol, epimesembranol ve tortuosamin. Bunlardan mesembrin ve mezembrenonun en aktif olduğu düşünülmektedir.

Hareket Mekanizması

Serotonin geri alım inhibisyonu
Serotonin, beyinde ve vücudun geri kalanında çok çeşitli önemli işlevlere sahip bir nörotransmitterdir. Ruh halini, uykuyu, yiyecek alımını ve çeşitli davranışları düzenlemektedir. Beynin belirli kısımlarındaki düşük serotonin seviyeleri veya aktivitesi ruh halini kötüleştirebilir ve depresyona yol açabilir. Öte yandan, spesifik serotonin reseptörlerini aktive etmek güçlü mistisizm ve önem duyguları olan bir psikedelik durumu tetikleyebilir. Kannadan alınan mesembrin bir serotonin geri alım inhibitörüdür: serotoninin nöronlarda emilmesini ve gizlenmesini önler. Bu, potansiyel olarak serotoninin daha uzun süre aktif kalmasına ve beyin üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olmasına izin verebilir. Bu, bilimsel olarak doğrulanmamış olmasına rağmen, bazı kullanıcıların bildirdiği kanna’nın zihin genişletici etkilerini de açıklayabilir.
VMAT2 aktivasyonu
Vesiküler monoamin taşıyıcı 2 veya VMAT2, nörotransmitterleri hücrenin dışına taşıyan, etkilerine sahip olabildikleri bir proteindir. Beyindeki VMAT2, dopamin, serotonin ve GABA gibi molekülleri taşır ve böylece aktive etmektedir.Bir çalışma, mezembrinin VMAT2 aktivitesini arttırdığını göstermektedir. Eğer doğruysa, kanna mevcut serotonini iki şekilde artırabilir: her hücre tarafından salınan serotonin miktarını artırarak ve yeniden emilen miktarı azaltarak. VMAT2, beynin farklı bölgelerinde çeşitli farklı nörotransmitterler serbest bırakır; kanna’nın bu diğer moleküller üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.
PDE4 inhibisyonu
Serotoninin artmasına ek olarak, mezembrenon da fosfodiesteraz 4 veya PDE4 adı verilen bir enzimi bloke ederek vücuttaki enerji kullanımını artırır. PDE4, siklik adenosin monofosfat veya cAMP adı verilen bir haberci molekülü parçalar. cAMP enerji dengesi için çok önemlidir, hücrelerdeki anahtar metabolik kontrolörler arasındadır. cAMP yağ yakımını arttırır ve glukagon, adrenalin ve bağışıklık hücrelerine etki eder. Aynı zamanda uzun ömürlü anılar oluşturan bir yolu da harekete geçirir. Mezembrenon PDE4’ü bloke ettiğinde, kanda daha uzun süre daha fazla cAMP sağlar ve cAMP’in etkilerini arttırır.
Reseptör aktivasyonu
Sıçanlarda, Sceletium tortuosum özütünün aktif bileşikleri ayrıca GABA, opioidler, kolesistokinin, prostaglandinler ve melatonin reseptörlerini aktive etmiştir. GABA beyin aktivitesini yatıştırır ve kaygıyı azaltabilir; doğal opioidler ağrıyı öldürür ve refah duygusu yaratır; kolesistokinin açlığı azaltır ve bağırsakta iltihabı önler ve melatonin uyku kalitesini artırır. Prostaglandinler karmaşık moleküllerdir, ancak reseptör Sceletium aktive eder (EP4) bağırsak sağlığını destekleyebilir ve tüm vücut iltihabını önleyebilir. Sıçanlarda bu kadar yaygın aktivasyonu tetiklemek için yüksek dozlarda Skeletium veya mesembrin kullanılmış fakat bu etkiler insan denemelerinde gözlenmemiştir.

Güvenlik Konuları ve İlaç Etkileşimleri

Kanna (Sceletium Tortuosum) Nedir, Bileşenleri, Dozajı ve Yan Etkileri Nelerdir?Kanna nispeten güvenli kabul edilir. Günde vücut ağırlığının kg’ı başına 6 mg veya ortalama bir yetişkin insanda 420 mg’a kadar hiçbir yan etki beklenmez; ancak, bazı insanlar bitki kullanmaya başladığında bulantı yaşayabilir. Geleneksel uygulayıcılara göre, çoğu insan bir veya iki dozdan sonra kanna ya alışmaktadır. Çocuklara kanna vermenin güvenliği konusunda hiçbir toksikoloji çalışması yapılmamıştır. Geleneksel uygulayıcılar, bebeklere uyumalarına yardımcı olmak için küçük miktarlarda kanna verir, ancak yeterli güvenlik verisi olmadığı için bu tavsiye edilmez. Çocuklara biyoaktif takviyeler vermeden önce doktorla konuşulması gerekir. Benzer şekilde, hamile kadınlar geleneksel olarak bulantı ve hazımsızlığı gidermek için kanna çiğnedi. Bununla birlikte, çocuklarda olduğu gibi, hamile veya emziren annelerde kanna’nın güvenlik profili araştırılmamıştır. Bu nedenle dikkatli olunması önerilir.
Hem geleneksel bilgiye hem de sıçan çalışmalarına göre, kanna bağımlılık yapmaz. Sıçanlar, bağımlılık yapan bir ilaç arayacakları gibi bitkiyi aktif olarak aramazlar; çoklu anekdot raporlarında, insanlar aniden yan etki veya yoksunluk semptomları olmadan kanna almayı bırakmışlardır.

Kanna ve Evcil Hayvanlar

Bir Japon araştırma grubu kanna’nın kediler ve köpekler için güvenliğini inceledi ve köpeklerde günde vücut ağırlığının kg’ı başına 10 mg ve kedilerde 100 mg/kg/gün dozunda toksik etki bulamamıştır. 50 kiloluk bir köpek için 10 mg/kg, 227 mg’a eşdeğerdir; 100 kilo/kg, 10 kiloluk bir kedi için 454 mg’a eşdeğerdir. Hiçbir çalışma köpeklere veya kedilere kanna vermenin faydalı olduğunu bulamamıştır, bu yüzden verilmesi önerilmez.

İlaç Etkileşimleri

Antidepresanlar
Sinir sisteminde çok fazla serotonin, serotonin sendromu olarak adlandırılan bir duruma neden olabilir. Küçük vakalarda, insanlar titreme, seğirme, anksiyete, uykusuzluk ve artmış kalp hızı gibi semptomlar yaşarlar. Serotonin seviyeleri yeterince yükselirse, bu sendrom nöbetlere, deliryuma ve aşırı yüksek vücut sıcaklığına neden olabilir. Aşırı durumlarda, serotonin sendromundan mustarip bir kişi komaya girebilir. Bu durumun semptomları kişiden kişiye değişir ve hafif ila orta derecede yaşamı tehdit etmektedir.
Birçok antidepresan öncelikle beyindeki mevcut serotonin miktarını artırarak çalışır. Benzer şekilde, kanna mevcut serotonini arttırır; antidepresan ilaçları alan kişilerde tehlikeli olabilir. Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler), seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI’ler) kanna ile birleştirilmemelidir.
MAOI
Bu ilaç sınıfı şunları içerir:
• Moclobemide
• Rasagilin
• Selegilin
• Iproniazid
• Nialamid
• İsocarboxazid
• Fenelzin
• Tranylcypromine
SSRI
Bu ilaç sınıfı şunları içerir:
• Sitalopram
• Essitalopram
• Fluoksetin
• fluvoksamin
• Paroksetin
• Sertralin
SNRI
Bu ilaç sınıfı şunları içerir:
• Desvenlafaksin
• Duloksetin
• Levomilnacipran
• Venlafaksin
Depresyon veya anksiyete için herhangi bir ilaç kullanıyorsa, kanna kullanmadan önce doktora danışılması tavsiye edilir.
Olası etkileşimler
Çok az ilaç ve madde özellikle kanna ile etkileşimleri açısından test edilmiştir. Bazı anekdot bulguları, alkol ve esrarın etkilerini artırabileceğini düşündürmektedir. Kanna, yukarıda listelenen SSRI’lar gibi bir serotonin geri alım inhibitörüdür. Bu tür ilaçlar gibi birçok başka madde ile tehlikeli etkileşime girebilmektedir. Bu ilaçlar şunlardır:
• Warfarin
• antipsikotikler
• Sibutramin
• Tramadol
• Sarı Kantaron
Biyoaktif takviyeleri ilaçla birleştirirken dikkatli olunması önerilmektedir. Olumsuz etkilerden ve beklenmedik etkileşimlerden kaçınmak için doktorla görüşülmesi tavdiye edilmektedir.

Takviye

Kanna (Sceletium Tortuosum) Nedir, Bileşenleri, Dozajı ve Yan Etkileri Nelerdir?Kanna’nın en yaygın ticari şekli Zembrin’dir. Zembrin standart bir Sceletium tortuosum özütüdür; toz halinde ve tek dozlu kapsüller halinde satılmaktadır. Birden fazla şirket Sceletium tortuosum’u bir ekstrakt veya çay olarak satmaktadır. Alternatif olarak, bir ev bitkisi olarak satılan Sceletium tortuosum’u bulunabilir. Bu etli çalı tohumdan yetiştirilebilir veya bir fide olarak satın alınabilir ve yeniden saklanabilir. Olgun olduğunda, tüm bitki fermente edilebilir ve kurutulabilir. Fermantasyon süreci, bitkinin kimyasal profilini değiştirerek mesembrini arttırır ve mezembrenonu azaltır.
Kanna kokusu tütünün kokusuyla karşılaştırılır ve tadı çok acı olarak tanımlanır. Geleneksel şifacılar fermente kanna sadece 15 dakika çiğnenmeli ve daha sonra ağızdan çıkarılmalıdır. Bundan daha uzun süre kullanıldığında kullanıcısını sarhoş etmektedir.

Dozaj

Ticari bir Sceletium tortuosum özütü olan önerilen Zembrin dozu, bilişsel etkiler için günde 25-50 mg’dır. Bazı Güney Afrikalı psikiyatristler büyük depresyon ve kaygı için kanna reçete ederler; bu hastalar günde 100 – 200 mg arasında, yarısı kahvaltı ile ve yarısı öğle yemeği ile alırlar. Bir sıçan toksikolojisi çalışmasında, araştırmacılar günde vücut ağırlığının kg’ı başına 6 mg’a kadar tüketmenin tamamen güvenli olacağı sonucuna vardılar. Ortalama bir yetişkin insan için, günde 420 mg’a kadar etkili dozun çok üzerindedir. Geleneğe göre, fermente kanna yaklaşık 15 dakika çiğnenmeli ve daha sonra en iyi sonuç için ağızdan çıkarılmalıdır. Daha uzun süre çiğnenirse, kullanıcının sarhoş olacağını bildirilmektedir.

Sınırlamalar ve Uyarılar

Sceletium tortuosum’un geleneksel bilgilerinin çoğu ya kaybolmuştur ya da henüz bilimsel olarak doğrulanmamıştır. Var olan çalışmaların önemli bir kısmı, kanna ve diğer geleneksel Güney Afrika ilaçlarının tutku projesi olduğu tek bir araştırmacıya aittir. Çalışması ve ilgisi herhangi bir kurumsal ortaklıktan önce gelirken, şu anda Sceletium tortuosum’un ticari bir özü olan Zembrin’i yapan şirketin Direktörüdür . Bu şirket, HG&H Pharmaceuticals, kanna hakkında mevcut araştırmaların büyük bir kısmını finanse etmektedir.
Kanna’nın faydalı etkileri üzerine araştırmalar başlangıç aşamasındadır. Hücre çalışmalarında gösterilen etkiler canlı hayvanlarda veya klinik insan çalışmalarında test edilmemiş olabilir. Ayrıca, bazı klinik insan çalışmaları küçük örneklem boyutlarından mustariptir. Bazı faydaların anekdot raporları, doğası gereği seçicidir: sadece başarı öyküleri sunulur.
Kanna, tüm Sceletium tortuosum bitkisinin fermente ürünüdür: Güney Afrika’da yabani olarak yetişen küçük bir etli bir bitkidir. Kanna’nın aktif bileşenleri olan mesembrin ve mezembrenon, doğal serotonin geri alım inhibitörleri olarak işlev görebilir ve beyinde mevcut serotonin miktarını artırabilir.
Kanna, antidepresan ve anti-anksiyete özelliklerine sahiptir ve yürütücü işlevi ve bilişsel esnekliği artırabilir. Geleneksel olarak hafif bir ağrı kesici olarak kullanılır ve iştahı azaltır. Büyük dozlarda bile bildirilen yan etkileri az olan güvenli olarak kabul edilir; ancak, bazı insanlar bu bitkiyi ilk kez kullandıklarında bulantı olabilirler. Kanna’nın bağımlılık yaptığı gösterilmemiştir.
Kanna bir serotonin geri alım inhibitörü olduğundan, diğer serotonin geri alım inhibitörleri ile karıştırılmamalıdır. Vücutta çok fazla serotonin, potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durum olan serotonin sendromuna neden olabilir. Kanna, SSRI’lar ve antipsikotik ilaçlar da dahil olmak üzere serotonini etkileyen herhangi bir madde ile birleştirirken dikkatli olunmalıdır. Birçok gen vücudun serotonin geri alım inhibitörlerine verdiği yanıtı etkiler. Bu genler ayrıca kanna deneyimini de etkileyebilir.

Kaynakça:
sciencedirect.com
jstor.org
grantome.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku