Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Kırmızı Yonca Bitkisinin Sağlık Açısından Faydaları

0 4.431

Kırmızı yonca çiçekleri geleneksel olarak sakinleştirici olarak, kanı saflaştırmak ve solunum koşullarını tedavi etmek için kullanılmıştır; sedef hastalığı, egzama ve döküntüler için ve yara iyileşmesini hızlandırmak için topikal preparatlar kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu kullanımların herhangi birini destekleyen veya menopoz ile ilişkili durumlarda kullanım için klinik kanıt yoktur. Meme kanserinin tedavisinde kullanım güvenliği belirlenmemiştir ve prostat kanserine karşı korunmada izoflavon tüketiminin epidemiyolojik ilişkisi henüz klinik çalışmalarla doğrulanmamıştır.
Kırmızı yonca östrojen benzeri bitki bileşikleri ve antioksidanların kaynağıdır. Takviye üreticileri menopoz, diyabet ve saç büyümesine yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Ancak, bilimsel kanıtlar farklı bir tablo çizmektedir. Kırmızı yoncanın sağlık yararları olup olmadığını ve kullanımının güvenli olup olmadığını öğrenmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yazıda kırmızı yonca bitkisinin sağlık açısından faydaları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kemik Kaybı

Kırmızı Yonca Bitkisinin Sağlık Açısından FaydalarıMevcut kanıtlara dayanarak, kırmızı yonca muhtemelen kemik sağlığını iyileştirmez. Erken çalışmalarda, kırmızı yonca menopozal kadınlarda kemik kaybını önlemeye yardımcı gibi görünmektedir. Günlük kırmızı yonca özü tüketimi menopoz dönemindeki kadınlarda kemik sağlığına fayda sağlamıştır. 12 hafta sonra, kırmızı yonca özü kemik dokusunu parçalayan hücreler olan osteoklastları durdurmuştur.
Bilim adamları, kırmızı yoncanın osteoblast aktivitesini teşvik ederek kemik mineral yoğunluğunu ve kemik oluşumunu artırabileceğinden şüphelenmektedir. Bununla birlikte, daha sonraki denemeler, bu bitkinin muhtemelen kemik sağlığını iyileştirmediğini göstermektedir. Klinik çalışmaların büyük bir analizine göre, kırmızı yonca takviyeleri menopoz ve postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu etkilemez.

Menopoz Belirtileri

Taraftarlar, kırmızı yoncanın menopoz semptomlarını azaltabileceğini belirtiyor, ancak bu iddiaları desteklemek için yeterli kanıt yoktur. Sınırlı çalışmalar, kırmızı yonca menopozal kadınlarda aşağıdaki etkilere sahip olabileceğini düşündürmektedir:
• Düşük kaygı ve depresyon
• Trigliseritleri (yağ) azaltır ve HDL (iyi) kolesterol seviyelerini artırır
• Enflamasyonu azaltır
• Sıcak basmaları azaltır
• Genel yaşam kalitesini artırır
Bu bulgular büyük ölçekli çalışmalarda teyit edilmeye devam etmektedir.

Erkek Saç Dökülmesini Azaltır

Yetersiz kanıt, erkek tipi saç dökülmesi için kırmızı yonca kullanımını destekler. Kırmızı yonca çiçeği özü ve biyomimetik peptitlerin (büyüme faktörlerine benzeyen suni kısa proteinler) kombinasyonu, saç dökülmesi olan 30 erkek hastada saç miktarını ve kalitesini artırmaktadır. Kombinasyon, saç folikülünün yakınında inflamasyonu azalttı ve protein üretimini uyarmış, bu da saç büyümesinde ve saç yoğunluğunda artışa neden olmuştur. Fakat daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kalp Sağlığı

Yetersiz kanıt, bu iddia edilen sağlık yararını desteklemektedir. Menopozdaki kadınlarda, kırmızı yonca izoflavon takviyesinin kalp üzerinde potansiyel olarak yararlı etkileri vardır ve bu etkiler şu şekilde sıralanabilir:
• Arter sertliğinin azaltılması
• İndirgeyici plak
• Artan HDL (iyi) kolesterol düzeyleri
Bununla birlikte, saflaştırılmış kırmızı yonca izoflavonları, sağlıklı premenopozal kadınların bir başka çalışmasında, her ikisi de kalp hastalığı için risk faktörleri olan kolesterol durumunu veya insülin direncini iyileştirmemiştir.

Cilt Sağlığı

Kırmızı Yonca Bitkisinin Sağlık Açısından FaydalarıPostmenopozal 109 kadında yapılan bir çalışmada, kırmızı yonca özü takviyesi, cilt durumunu (daha iyi doku ve daha fazla nem) plaseboya kıyasla geliştirmiştir. Başka bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, kırmızı yoncanın cilt sağlığını iyileştirdiğini söyleyen kanıtlar yoktur.

Kanser Araştırması

Kırmızı yoncanın kanseri tedavi ettiği veya önlediği gösterilmemiştir. Sınırlı araştırma, kanser riski ve izoflavon tüketimi arasındaki ilişkiyi inceledi. Bulgularından sağlıkla ilgili hiçbir sonuç çıkarılamaz. Ek olarak, büyük ölçekli hiçbir çalışma özellikle kırmızı yoncaya bakmamıştır. Amerikalı erkeklerle karşılaştırıldığında, yüksek miktarda izoflavon içeren bir diyet tüketen Asyalı erkeklerin prostat kanseri riskleri daha düşüktür. Bir çalışmada, 160 mg/gün kırmızı yonca türevi izoflavon tüketen erkeklerin prostat dokuları daha az ilerleme belirtisi (ve daha yüksek apoptoz seviyeleri) göstermiştir.
Bununla birlikte, bu çalışma ameliyat sonrası prostat kanseri dokusuna baktı. Bu çalışmaya dahil edilen erkekler ameliyattan önce kırmızı yonca türevi takviyeler alsalar da, sağlıkları ve genel semptomları değerlendirilmemiştir. Hiçbir uygun klinik çalışma yapılmamıştır ve kırmızı yoncanın insanlardaki kanser üzerindeki etkileri hala bilinmemektedir.

Diyabet

Tip 2 diyabetik farelerde, kırmızı yonca özütü tedavisi, glikoz seviyelerinin düşmesine yardımcı oldu. İnsülin duyarlılığını artıran ve kan şekeri seviyelerini dengeleyen PPARy genini aktive eder. Kırmızı yonca, diyabetik farelerde yağ seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olmuştur.

Enflamasyon

Kırmızı yonca izoflavonları enflamatuar proteinleri (IL-6, TNF -a, NF-kB ve COX-2) azaltabilir. Kırmızı yonca izoflavon içeren bir losyon, UV maruziyetinin bağışıklık sistemini baskılamasını ve fare derisinde iltihaplanmaya neden olmasını önlemeye yardımcı olmuştur. Ana kırmızı yonca izoflavonları tavuk yumurtasındaki iltihabı da inhibe etmiştir.

Ağrı

Kırmızı Yonca Bitkisinin Sağlık Açısından FaydalarıBir deneysel hipoteze göre, düşük östrojen seviyeleri duyusal algıyı değiştirebilir ve bireylerin daha fazla acı hissetmesini sağlayabilir. Sıçanlarda, kırmızı yonca özütü ağrı eşiklerinin normal seviyelere dönmesine yardımcı olmuştur. Bilim adamları, kırmızı yonca izoflavonlarının opioid reseptörlerini aktive edip sıçanlarda COX enzimlerini inhibe edip edemediğini araştırmakta ve bu da ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilmektedir.

Antimikrobiyal

Hücre tabanlı çalışmalarda, kırmızı yonca özü Clostridium sticklandii bakterisinin büyümesini durdurmuş ve öldürmüştür. Kırmızı yoncadaki izoflavonların sinerjistik etkileri olabilir. Kırmızı yoncanın insanlardaki enfeksiyonlar üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Diğer Faydaları

Kırmızı yonca, menopoz semptomları ve sıcak basması, mastalji, adet öncesi sendromu, kanseri önleme, hazımsızlık, hiperkolesterolemi, boğmaca, astım ,bronşit ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar için oral olarak kullanılan bitkisel bir takviyedir. Kırmızı yonca topikal kullanımı kanser, cilt yaraları, yanıklar, ağrılı gözler ve egzama dahil kronik cilt hastalıkları için içerir. Kırmızı yonca önemli ölçüde tam veya azaltmaz LDL kolesterolü ya artırmak HDL’yi de kadınlar 49-65. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kırmızı yonca menopoz semptomlarını azaltmıyor gibi görünmektedir. Ayrıca yararları içinde şunlarda sayılabilir:
• Kırmızı yonca, genişlemiş prostatlı (BPH) hastalarda gece idrar sıklığını, uluslararası prostat semptom skorlarını azaltabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Kırmızı yonca idrarın akış hızını, prostat boyutunu ve PSA değerlerini etkilememektedir.
• Kırmızı yonca meme kanseri riskini önemli ölçüde etkilemeyebilir
• Kırmızı yoncanın endometriyal kanser gelişme riski üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
• Ön kanıtlar, kırmızı yonca kullanan hastaların% 45’inde meme ağrısında ve hassasiyetinde (mastalji) azalma olduğunu düşündürmektedir.
• Osteoporoz tedavisinde kırmızı yonca bitkisinin yararlı etkili olup olmadığını tespit etmek için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Her gün 40 mg izoflavon kemik mineral yoğunluğunu arttırmadı
• Kırmızı yoncanın Beebread, İnek Yonca, Çayır Yonca, Mor Yonca, Trefle Des Pres, Trefoil, Trifolium pratense ve Yabani Yonca gibi değişik marka isimleri altında satılan formları mevcuttur:
Kırmızı yonca, vücuttaki östrojen aktivitesini taklit eden bileşikler olan izoflavonlar açısından zengin çiçekli bir bitkidir. Kadınlar menopoz semptomlarını azaltmak için yaygın olarak alsalar da, bu kullanımı destekleyen hiçbir kanıt yoktur. İlk çalışmalar, kırmızı yoncanın menopozdaki kadınlarda ruh halini, sıcak basmaları ve kan yağlarını iyileştirme potansiyeline işaret ediyor. Etkinliğini ve güvenliğini derecelendirmek için daha fazla kanıt gereklidir. Önemli olarak, kırmızı yonca birçok ilaçla etkileşime girebilir. Ayrıca çocuklarda, emziren veya hamile kadınlarda ve gebe kalmaya çalışan insanlarda kullanmak güvenli değildir. Tedaviyi tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kullanmadan önce uzman bir doktora danışılması tavsiye edilir.

Kaynakça:
rxlist.com
gaiaherbs.com
pennstatehershey.adam.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku