Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Klor Dioksit’in Kullanım Alanları ve Yan Etkileri

4 1.085

Klor dioksit güçlü bir anti-bulaşıcı kimyasal bileşiktir ve antibakteriyel, antiviral ve ağız sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Klor dioksitin sağlığa faydaları ve yan etkileri hakkında bilgiler bu makalede yer almaktadır.

Klor Dioksit Nedir?

Klor dioksit (ClO2) 1814’te keşfedilen sarı-yeşil bir gazdır. 1900’lerin başından beri insanlar onu dezenfektan olarak kullanmaktadır. Klor dioksit bir oksidandır ve bu, klor dioksitin kimyasal reaksiyon sırasında elektronları başka bir bileşikten uzaklaştırdığı anlamına gelmektedir. Bu aktivite onu birçok bakteri ve mantar için toksik hale getirmektedir. Klor dioksit, 0,8 mg / L’den daha yüksek konsantrasyonlarda insanlar için potansiyel olarak toksik olarak kabul edilmektedir. Klor dioksit içeren su arıtma tabletleri, nehirlerden veya göllerden gelen tatlı suyu sterilize etmek için kampçılara, yürüyüşçülere ve sırt çantalarına pazarlanmaktadır; Kişi bu ürünleri kullanıyorsa paketteki talimatları dikkatlice takip ettiğinden emin olmalı ve asla birim başına önerilen miktardan fazlasını kullanmamalıdır.

İşleyişi

Klor dioksit oksitleyici bir ajan olarak hareket etmektedir, (kimyasal reaksiyonlar sırasında elektronlar kazanır) ve hücre bileşenleri ile etkileşime girmektedir. Mikroplardan elektronlar alarak, mikropun moleküler bağları zayıflar ve hücre parçalanır. Bu işlem, yapılarında yer alan proteinleri değiştirir ve enzim fonksiyonunu azaltır, böylece mikrop ölümü ile sonuçlanır. Birçok proteine yapılan bu saldırı aynı anda mikroorganizmaların mutasyona uğramasını ve direnç geliştirmesini önlemektedir.

Klor Dioksitin Kullanımı

1) Antimikrobiyal Etkinlik
Klor dioksit sık sık suyu sterilize etmek ve içmesini güvenli kılmak için kullanılmaktadır. EPA’ya göre, içme suyunda klor dioksit için maksimum güvenli limit 0,8 mg / L’dir. Klor dioksit gazı bakteriyel hücre zarlarından geçebilir ve 3-9 pH aralığında hücre ölümüne neden olabilmektedir. Laboratuvar testlerinde, klor dioksit mantar sporlarını etkisizleştirmede klordan daha etkilidir. Hücre duvarına ve hücre zarına zarar vererek mantar sporlarını etkisiz hale getirmiştir, böylece hücre maddelerinin sızmasına ve nihayetinde mantar ölümüne neden olmuştur. Yapılan başka bir çalışmada, bir klor dioksit çözeltisi, bir laboratuvar testinde bakteri ve mantarların % 98,2’sini azaltmıştır (E. coli, Staphylococcus, Pseudomonas, listeria, salmonella, Candida albicans, vb.).
Güçlü bir dezenfektan
Klor Dioksit'in Kullanım Alanları ve Yan EtkileriKlor dioksitin antimikrobiyal özellikleri, yiyecekleri, cerrahi aletleri ve daha fazlasını dezenfekte etmek için kullanılmaktadır. Düşük klor dioksit konsantrasyonları, suda bulunan E. coli’nin azaltılmasında etkilidir. Çeşitli klor dioksit ürünleri suyun dezenfekte edilmesine ve güvenli içme suyu üretmelerine yardımcı olmaktadır. Yapılan 30 aylık prospektif bir çalışmada, bir hastanede klor dioksit ile arıtılmış su, Legionella bakteri sayısını azalttığı bulunmuştur. Ek olarak, çalışma sırasında Lejyoner hastalığı edinen hiçbir hasta bulunmamaktadır.
Sebze filizlerinde bakteri, mide problemlerine ve hastalık salgınlarına neden olabilmektedir. Klor dioksit muamelesi ve kuru ısıtma, tohumlara zarar vermeden turp tohumlarındaki E. coli’yi ortadan kaldırmaktadır. Böylece, gıda güvenliğine yardımcı olmaktadır. Klor dioksit arıtılmış su, Escherichia coli (E. coli) bakterileri bebek ıspanağına bağlı olarak önemli ölçüde azalmıştır. Bununla birlikte, kültürlenemeyen hücreler (büyümeyen veya bölünmeyen bakteriler) hala mevcuttu. Tedavi bebek ıspanağının kalitesini etkilememiştir, ancak fotosentetik yeteneklerini azaltmıştır. Yapılan pilot bir çalışma da klor dioksit gazı, sindirim sisteminin iç astarına bakmak için kullanılan bir araç olan gastrointestinal endoskopları dezenfekte edilmiştir. Gaz bakteriyel hücreleri tamamen etkisiz hale getirmiş ve tüm endoskopları dezenfekte etmiştir
Hava kalitesini artırma
Klor dioksit gazı, tek (0.28L çözelti, 250 mg/L), çift ve üçlü dozlardan sonra iç mekanlarda etkin bir şekilde dezenfekte edilmiş ve gelişmiş hava kalitesidir. Her üç doz da iç mekan bakteri ve mantar konsantrasyonlarını azaltmaktadır, ancak çift ve üçlü dozların anlamlı derecede daha iyi antimikrobiyal etkileri bulunmaktadır. Yapılan başka bir çalışmada, klor dioksit bazlı bir ajan, kimyasal ve radyasyon dezenfeksiyonuna karşı daha yüksek direnç gösteren bakterileri öldürmede hidrojen peroksitten daha etkili olduğu bulunmuştur. Klor dioksit hastane ortamlarında peroksit ve UV’ye dirençli sporların sterilize edilmesine yardımcı olmaktadır. Yapılan başka bir çalışmada, klor dioksit bir hastane odasında enfeksiyonlara neden olabilecek bilinen patojenleri dekontamine etmiştir. Her hastane odası daha düşük bakteri sayısına sahip olmasına rağmen, 2 temizleme döngüsü tüm zararlı organizmaları tamamen inaktive edemememiştir.
Ağız ve diş sağlığı
15 kişiden oluşan haftalık bir çalışmada, klor dioksit içeren bir gargara ağız kokusunu (plasebodan daha fazla) azalttığı bulunmuştur. Ayrıca, farklı kötü kokulara sahip kimyasal bileşiklerin sayısını da azaltmıştır (hidrojen sülfür, metil merkaptan ve dimetil sülfür). Klor dioksit gargarası ayrıca tükrükte diş eti hastalığına (Fusobacterium nucleatum) neden olan plak ve bakterileri de azaltmıştır.
25 sağlıklı denekten oluşan bir başka çalışmada klor dioksit içeren gargara, bir antibakteriyel gargara (klorheksidin) kadar etkili olmuştur. Plak konsantrasyonunda veya bakteri sayısında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Her ne kadar klorheksidin gargarası başlangıçta daha düşük bakteri sayısına sahip olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca Klor dioksit dişleri beyazlatmaya yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, pH’ı düşük olduğu için uzun süreli maruz kalma dişlere zarar vermektedir. % 5’lik bir klor dioksit çözeltisi ayrıca antimikrobiyal özellikleri nedeniyle kök kanalları sırasında ağzın temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Klor dioksitli gargaralar satın alınabilmektedir. Kişi birini kullanırsa, bu ürünlerdeki klor dioksit konsantrasyonu güvenli tüketim eşiğinden çok daha yüksek olduğundan çözeltiyi yutmamaya özen göstermelidir.
2) Antiviral Etkinlik
Klor dioksit de antiviraldir. Virüslerin dışındaki proteinleri yok eder ve virüsü de bozar. Klor dioksit gazı bazı virüslere karşı etkilidir. Bu virüsler aşağıdaki gibidir:
• İnsan gribi (IFV)
• Kızamık
• İnsan herpes (HHV)
• İnsan adenovirüs (HAdV’ler)
• Grip A (farelerde)
Ayrıca klor dioksit çözeltisi insan ve maymun rotavirüslerini ( ishara neden olan) ve hepatit A’yı da etkisiz hale getirmiştir.

Klor Dioksitin Olumsuz Etkileri

1) Hücre Hasarı ve Nörotoksisite
Klor Dioksit'in Kullanım Alanları ve Yan EtkileriNormal olarak, düşük miktarlarda klor dioksit maruziyeti insanlar için güvenlidir. 17 diyaliz hastasının çalışmasında, klorin dioksit ile arıtılmış suya 1 ay maruz kalmanın toksik etkileri veya anemiye neden olmamıştır. Bununla birlikte farelerde klor dioksit gazı, kan hücrelerinin yapısını değiştirmiştir ve birkaç organda DNA oluşumunu önlemiştir. Kan hücrelerinde meydana gelen değişiklikler, normal kan ömürleri sona ermeden önce kan hücrelerinin tahrip edildiği ve çıkarıldığı bir durum olan hafif hemolitik anemiye neden olmuştur. Ek olarak farelerde 14 mg’lık bir oral doz beyin hücrelerinde proteinlere zarar vererek nörotoksisite potansiyeli olduğunu göstermiştir.
2) Kirlenme
Klor dioksit ürünleri ayrıca yüksek seviyede safsızlık (ek bileşikler içeren reaktifler) içerme eğilimindedir. Bu ürünler atık su arıtımı için faydalıdır, fakat insanlarla veya yiyeceklerle temas ettiğinde tehlikelidir. Safsızlıklar, esasen, klor ve kloroksi anyonları (C] 2- veya C] 3- gibi diğer klor bileşiklerinden kaynaklanmaktadır. Kansere neden olan bir bileşik olan trihalometan oluşturmak için organik maddeyle reaksiyona girebilmektedir.

Güvenlik Verileri ve Yan Etkileri

Klor dioksitin etkileri üzerine sadece birkaç insan çalışması mevcuttur. Olan kişiler G6PD eksikliği nedeniyle klor dioksitten klorit maruz kalma anemi yakalanma riskinin daha yüksek olabilmektedir.
Emniyet
Klor Dioksit'in Kullanım Alanları ve Yan EtkileriKlor dioksit bir gaz olarak kararsızdır ve % 10’dan daha fazla konsantrasyonlarda patlayıcıdır. Güneş ışığı ve ısı da dâhil olmak üzere neredeyse her türlü enerji tarafından tutuşabilmektedir. Klor dioksit toksiktir cildi ve gözleri yüksek konsantrasyonlarda yakabilir veya ciddi şekilde tahriş edebilmektedir. Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, havadaki klor dioksite en yüksek maruz kalmanın 0,1 ppm ve 0,3 mg/m3 olması gerektiğini belirtmektedir. Toksik eşikten (0.8 mg/L) daha fazla klor dioksit içeren su içmek böbrek hasarına neden olmaktadır.
İlaç etkileşimleri
Diklofenak ağrı, artrit ve migreni (NSAID) tedavi eden bir ilaçtır. Suda, klor dioksit diklofenak bozabilir. Bu, su arıtmasında yararlıdır (eser miktarda ilaçların içme suyunda kalmasını engeller), insan vücudu üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemektedir.
Kaynaklar
Klor dioksit gaz halinde, sıvı halde veya katı halde bulunmaktadır. Klor dioksit depolamanın en iyi yolu 4ºC’de sıvı/çözünmüş bir gazdır. Klor dioksit çok uzun süre saklanamaz, çünkü yavaş yavaş klor ve oksijene ayrılmaktadır.

Mucize Mineral Çözümü

Miracle Mineral Solution, klor dioksit oluşturmak için bir asitle (limon suyu gibi) reaksiyona giren sodyum klorit içeren bir üründür. Yaratıcı, AIDS, kanser, hepatit, sıtma ve otizmi tedavi edebileceğini iddia edilmektedir. MMS güvensiz kabul edilmektedir ve bazı semptomlara sebep olduğu bildirilmiştir. Bu semptomlar aşağıdaki gibidir:
• Mide bulantısı
• Kurutma
• Şiddetli kusma
• İshal
• Düşük tansiyon (hipotansiyon)
• Ölüm
Bir durumda, hasta bilinmeyen miktarda mucize mineral çözeltisi içtikten sonra Kikuchi-Fujimoto hastalığını geliştirmiştir. Solüsyon inflamatuar yanıtı tetiklemiş ve ateşe, gece terlemesine ve şişmiş lenf bezlerine neden olmuştur. Bu ürün ABD, İngiltere ve Kanada’da yasaklanmıştır. FDA, MMS’in potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan yan etkileri hakkında özel uyarılar yayınlanmıştır. Herhangi bir sebepten dolayı bu ürünün kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Kaynakça:
nih.gov
who.int
lenntech.com
analyticaltechnology.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

4 Yorumlar
 1. Ali Tipi diyor

  Kendiniz yapabilirsiniz.
  Lazım olan maddeler:
  -Sodyu klorit (NaClO2),%22.5
  -HCl %4 lük
  -Distile Su(Saf su)
  YouTube’da videoları var
  Şu yazıyı okursanız çok faydalanırsınız.
  https://www.google.com/amp/s/www.glutensizdunya.com/dr-andreas-ludwig-kalcker-ile-klordioksit-sohbeti-turkce-alt-yazili/amp/

 2. Yılmaz diyor

  Ssenden sen bir yalancısın.
  Bunun faydası olsaydı .Senin gibi yalancı olan Abd başkanı tahtından olmazdı.

 3. ssenden diyor

  MMS cozumu gercektir ve kanitlanmistir. CV19 virusu nu yok eder. Zararli tum virus ve bakterileri yok eder. Viral ve Bakteriyel tum hastaliklari 1 veya en fazla 2-3 gunde iyilestirir.

  1. Fatma Arslan diyor

   Nerden alabilirim

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.