Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Makro ve Mikro Sosyoloji

0 6.032

Makro ve Mikro sosyoloji genellikle karşıt yaklaşımlar olarak çerçevelenmiş olsalar da, toplumu incelemek için birbirini tamamlayıcı yaklaşımlardır ve zorunlu olarak öyle olmak zorundadır. Makro sosyoloji, genel sosyal yapı, sistem ve nüfus içindeki büyük ölçekli kalıpları ve eğilimleri inceleyen sosyolojik yaklaşımları ve yöntemleri ifade etmektedir. Genellikle makro sosyoloji de doğası gereği teoriktir. Diğer yandan, mikro sosyoloji, genellikle topluluk düzeyinde insanların günlük yaşamları ve deneyimleri bağlamında daha küçük gruplara, kalıplara ve eğilimlere odaklanmaktadır.
Bu iki kavram birbirini tamamlayan yaklaşımlardır çünkü özünde sosyoloji, büyük ölçekli kalıpların, eğilimlerin grupların, bireylerin yaşamlarını ve deneyimlerini şekillendirme biçimini anlamakla ilgilidir ve bunun tersi de geçerlidir. Makro ve mikro sosyoloji arasında farklar vardır ve bu farkları belirleyen sorular şu şekildedir:
• Her seviyede hangi araştırma soruları ele alınabilir?
• Bu soruları takip etmek için hangi yöntemler kullanılabilir?
• Araştırma yapmak için pratik olarak konuşmak ne anlama gelmektedir?
• Her ikisiyle de ne tür sonuçlara varılabilir?

Makro ve Mikro Sosyolojinin Araştırma Sorular

Makro ve Mikro SosyolojiMakro sosyologlar, genellikle hem araştırma sonuçları hem de yeni teorilerle sonuçlanan büyük soruları sormaktadırlar, örneğin:
• Irk, ABD toplumunun karakterini, yapısını ve gelişimini hangi yönlerden şekillendirmiştir? Sosyolog Joe Feagin, Sistemik Irkçılık adlı kitabının başında bu soruyu sormaktadır.
• İnsanlar birçok şeye sahip olmalarına, uzun saatler çalışmalarına ve nakit sıkıntısı çekmesine rağmen neden hala sürekli alışveriş yapmak için güçlü bir dürtüye sahiptirler? Sosyolog Juliet SCHOR ekonomik ve onu klasik kitabında bu soruyu sormuş ve tüketici sosyoloji olarak incelemiştir.
Mikrososyologlar, daha küçük insan gruplarının yaşamlarını inceleyen daha yerel, odaklanmış sorular sorma eğilimindedir. Örneğin:
• Okullarda ve toplumlarda polisin varlığının, şehir içi mahallelerde büyüyen siyahi ve Latin erkek çocukların kişisel gelişimleri ve yaşam yolları üzerindeki etkisi nedir? Sosyolog Victor Rios ünlü kitabı Punished: Policing the Lives of Black and Latino Boys’da bu soruyu ele almaktdır.
• Lise bağlamında erkek çocuklar arasında kimlik gelişiminde cinsellik ve toplumsal cinsiyet nasıl kesişmektedir? Bu soru sosyolog CJ Pascoe’nin çok popüler kitabı olan you are fag isimli kitapta lisede erkeklik ve cinsellik konuları yer almaktadır.

Makro ve Mikro Sosyoloji Araştırma Yöntemleri

Makro ve Mikro SosyolojiMakro sosyologlar Feagin ve Schor, diğerleri arasında, sosyal sistemin ve içindeki ilişkilerin zaman içinde nasıl geliştiğini gösteren veri kümeleri oluşturmak için tarihsel ve arşiv araştırmasının uzun dönemlere yayılan istatistiklerin analizinin bir kombinasyonunu kullanmaktadırlar. Ek olarak Schor, tarihsel eğilimler, sosyal teori ve insanların günlük yaşamlarını deneyimleme biçimleri arasında akıllı bağlantılar kurmak için daha yaygın olarak mikrososyolojik araştırmalarda kullanılan görüşmeler ve odak grupları kullanılmaktadır.
Mikro sosyologlar (Rios ve Pascoe dahil) tipik olarak bire bir görüşmeler, etnografik gözlem, odak grupları, daha küçük ölçekli istatistiksel ve tarihsel analizler gibi araştırma katılımcılarıyla doğrudan etkileşimi içeren araştırma yöntemlerini kullanırlar. Hem Rios hem de Pascoe araştırma sorularını ele almak için, inceledikleri topluluklara gömülmüş ve katılımcılarının yaşamlarının bir parçası haline gelmiş, aralarında bir yıl veya daha fazla yaşayarak, hayatlarını ve başkalarıyla etkileşimlerini ilk elden görerek ve onlarla konuşarak, deneyimlemektedirler.

Makro ve Mikro Sosyoloji Araştırma Sonuçları

Makroososyolojiden doğan sonuçlar, genellikle toplumdaki farklı unsurlar veya fenomenler arasındaki korelasyonu veya nedenselliği göstermektedir. Örneğin, sistemik ırkçılık teorisini de üreten Feagin’in araştırması, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki beyazların, siyaset, hukuk gibi temel sosyal kurumların kontrolünü elinde tutarak yüzyıllar boyunca ırkçı bir sosyal sistemi nasıl inşa ettiklerini ve sürdürdüklerini göstermektedir. Bunu eğitim ve medya ve ekonomik kaynakları kontrol ederek ve beyaz olmayan insanlar arasındaki dağılımını sınırlayarak yapmaktadır.
Feagin, tüm bu şeylerin birlikte çalışarak bugün ABD’yi karakterize eden ırkçı sosyal sistemi ürettiği sonucuna varmaktadır. Mikro sosyolojik araştırma, daha küçük ölçeği nedeniyle, kesin olarak kanıtlamaktan ziyade, belirli şeyler arasında korelasyon veya nedensellik önerisi üretme olasılığı daha yüksektir. Verdiği ve oldukça etkili olan şey, sosyal sistemlerin içlerinde yaşayan insanların yaşamlarını ve deneyimlerini nasıl etkilediğinin kanıtıdır. Araştırması, belirli bir süre için tek bir yerde tek bir lise ile sınırlı olsa da, Pascoe’nun çalışması, kitle iletişim araçları, pornografi, ebeveynler, okul yöneticileri, öğretmenler ve akranlar dahil olmak üzere belirli sosyal güçlerin erkek çocuklara mesajlar üretmek için nasıl bir araya geldiğini etkileyici bir şekilde göstermektedir. (Erkeksi olmanın doğru yolunun güçlü, baskın ve zorunlu olarak heteroseksüel olmak olduğu gibi)
Sosyoloji, insanlara sağduyulu olmaları, arkadaşların ve ailenin nasıl anlaştığını, grupların nasıl çalıştığını ve bir toplumun küresel sisteme nerede uyduğunu, günlük yaşamlarını bilimsel olarak inceleyerek öğrenmelerine yardımcı olur. Sosyoloji okumak, kişinin kendisini ve sosyal hayatını daha derinlemesine incelemesine yardımcı olur. Tanımlar Makro-sosyoloji analizi, toplumun geniş ölçekli kalıplarının incelenmesi, toplumun geniş özelliklerine odaklanır. Çatışma teorisyenleri ve işlevselciler, bu yaklaşımı sosyal sınıfı ve grupların birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını analiz etmek için kullanırlar, sosyal sınıf sistemi ve sosyal statüye odaklanırlar. Mikro sosyoloji analizi, toplumun küçük ölçekli kalıplarının incelenmesi, sosyal etkileşime odaklanır Sembolik etkileşimciler bu yaklaşımı davranışları, iletişimi ve etkileşimi analiz etmek için kullanır.
Makro ve Mikro SosyolojiSonuç olarak, bu yaklaşımın avantajı, sosyolojik araştırma panoramasına insanları tanıtmasıdır. Bireylerin günlük yaşamlarındaki faaliyetlerine dikkat eder ve insanların toplumsal kuralların ve kurumsal normların emirlerini mekanik olarak yerine getiren robotlar değil, hayatını yaşayan ve düşünme yeteneğine sahip varlıklar olduğunu görür. Etkileşim yoluyla, durumu yorumlamalarına, belirli eylemlerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmelerine ve sonra bunlardan birini seçmelerine olanak tanıyan semboller ve anlamlar üzerinde çalışırlar. Bu nedenle, sembolik etkileşimciliğin temsilcileri, yapısal sınırlamaların dışsal zorunluluklarına pasif bir şekilde tepki vermek yerine, davranışını aktif olarak şekillendiren bir birey olarak bir insan imajını önermektedir.
Makro ve mikro sosyoloji toplumu, sosyal sorunları ve insanları incelemek için çok farklı yaklaşımlar benimsemelerine rağmen sosyal dünyanın, içinden geçen sorunları ve bunlara yönelik olası çözümleri anlama yeteneğine yardımcı olan çok değerli araştırma sonuçları vermektedir.

Kaynakça:
https://www.ukessays.com/essays/sociology/differences-between-macro-and-micro-sociology-sociology-essay.php
https://www.researchgate.net/publication/304188684_Macrosociology-Microsociology
https://www.thoughtco.com/macro-and-microsociology-3026393

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku