Maymunlarda Üreme ve Doğurganlık

Hayvanlar alemi bir çok insanın özelikle de hayvan sever yapılı olanların oldukça ilgisini çekmiştir. Doğurganlık halleri bir çok konu hayvanlar aleminin içinde yer alır ve bir çok bilimsel araştırma ve belgesellere konu olur. Maymunlarda üreme şekli de bunlardan birisidir.

Maymunlar her ne kadar bir evrim teorisine göre insanların ilk atası olarak kabul edilse de aslından insanlarda çok daha farklı bir yaşam çerçevesindedir. Cinsel yaşamları da buna dahildir. maymunlar bir çok duyguyu iç güdüsel olarak yaşar üreme şekilleri ise bunun en başında yer alır. Bir çok hayvan ya tek eşlidir ya da çok eşli olarak kabul edilir. Fakat maymunlar bu iki gruba da ayak uyduramazlar onlar eş seçimi ve üreme biraz daha farklıdır.

Maymunlarda üreme olmadan önce doğa gereği bir eş olması gerekir. Genellikle toplu gruplar halinde yaşayan maymunlarda, kabile reisi gibi güçlü erkek bir maymun vardır. Genel olarak ise dişi maymun erkek maymuna göre daha fazladır. Bu erkek maymunların bazen oldukça hoşlandığı bir durumdur. Maymunlarda üreme bu gruplarda yaşayan öncü erkek maymunun kendisine üreme için seçtiği dişi maymun ile gerçekleşir ve bu üreme bir defalık olur. Ancak erkek maymunun bu durumu tekrar tekrar yaşamak için aynı eşi defalarca veya sürekli olarak da seçtiği gözlemlenmiştir. Yani bu duruma dayanarak maymunlara tek eşli yada tek eşli değildir demek mümkün değildir. Bu tamamen erkek maymunun cinsel arzusuna göre yön alan bir durumdur. buradan çıkarılan sonuç ise maymunların da cinsel yaşamına önem verdikleridir. Bununla beraber maymunlarda üreme insanlarınkine oldukça benzediği gözlemlenmiştir. Hatta dişi maymunda oluşan gebelik halleri ve gebelik sayısı da insanlarınki ile oldukça benzeşmektedir. Hatta doğum sancısı olayı ve doğum şekli insanlarla hemen hemen aynı şekilde işler. bununla beraber maymunların üreme sırası ve hemen sonrasında kendilerine özgün ilginç halleri de bulunmaktadır.

Maymunlarda üreme halleri:
– Maymunlarda üreme sırasında mahremiyet duygusu yoktur.
– Üreme pozisyonları insanlarınki ile hemen hemen aynı şekildedir.
– Dişi maymunun davranışına göre erkek maymunun olayı tekrar etmesi.
– Üreme bittikten sonra erken maymunun tuhaf sesler çıkararak, zıplayarak, ağzını tüm dişler görünecek şekilde açarak güç ilan eder.
– Bazen dişi maymun üremeyi reddederek erkek maymunu yaralayıp kaçma eyleminde bulunabilir.
– Her iki maymunda bu durumdan haz almışsa olayı tek eşliliğe dönüştürerek kabile içinde küçük aile oluşturabilir.
– Üremeden hamilelik oluşmuşsa anne maymun insanlardaki gibi hassas olabilir.
– Üaymunlarda tekli doğum yaparlar ikiz üçüz gibi durumlar insanlar gibi nadir görülür.
– Erkek maymun aile oluşmuşsa anne maymuna yiyecek gibi yaşam imkanları sunar.
– Aile oluşmuşsa erkek maymun da anne maymun kadar küçük yavruya korumacı olur.

Maymunlarda üreme ve yaşam şekli yukarıda sıralandığı gibidir. İnsanlarınki ile özdeşleştirilse de maymunlar doğası gereği hayvan oldukları için bir çok duyguya sahip değildir. Biyolojik açıdan insanlara benzeyen gebelik, cinsellik ve doğum oluşsa da onları insanlardan ayrı tutan kocaman bir mahremiyet duygusu yoktur. Maymunlarda üreme ve doğurganlık konusu merak eden araştırmacı kaşifler için bundan ibarettir.

Yazar: Feride Akdoğan

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar