Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Orman Endüstrisi Mühendisi Nedir?

0 328

Orman endüstrisi mühendisliği bölümü orman ürünlerini işleyecek tesis ve fabrikaların kurulum ve planlamasını yaparak, bu işletmelerin amacına uygun bir şekilde çalışmasını sağlar.

Ormanlardan elde edilen odun ham maddesinin depoya indirilmesinden mamul ürün haline dönüşmesindeki tüm aşamalarda Orman Endüstrisi Mühendisi söz sahibidir.

Odun ham maddesinin levha ürünlerine, doğrama ve mobilyaya, keresteye, kağıda dönüşmesi aşamalarında ve daha birçok maddenin üretiminde Orman Endüstrisi Mühendisi bulunur, gerekli laboratuvar çalışmalarını yapar.

6329_tomruk-1

Bu ürünleri en kullanışlı şekilde üretmenin çarelerini ararken, aynı zamanda doğal bir zenginliğimiz olan odun ham maddesinin de en verimli şekilde kullanılması üzerine çalışmalar yapar.

Orman ürünlerini iş veren adına satın alır, üretilen ürünlerin kalitesini denetler, üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasını yapar, her türlü levha ürünlerinin üretilmesini koordine eder.

Bu işleri yaparken de ağaç işleme makineleri olmak üzere aynı zamanda iyi bir bilgisayar kullanıcısıdır. Projelendirme ve çizim amaçlı tüm aletlerin kullanımını bilir.

Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin; Bedence sağlam, üstün bir genel yeteneğe, üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine, bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip, ekonomi ve ticarete ilgi duyan, uzak görüşlü, yaratıcı ve yeniliklere açık, kapalı alanda özellikle fabrika içinde çalışmaktan hoşlanan, işbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen kimseler olmaları gerekir.
Orman endüstri mühendisleri, genelde fabrika ve atölyelerde çalıştıklarından görme, duyma, koku alma, renk körlüğü ve alerjik rahatsızlıkları bulunmamalıdır.

Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümü eğitimini veren üniversiteler : Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Düzce Orman Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Orman Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi(Isparta) Orman Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi olmak üzere sıralanabilir. Bu eğitimin süresi dört yıllıktır.

Bu bölümü okuyan öğrenciler için tek dezavantaj devlette bir iş imkanının olmamasıdır. Bölüm tamamiyle özel sektöre eleman yetiştirmektedir. Şu anda bu bölümü okumuş iyi yerlere gelmiş ve iyi kazançlar sağlayan insanların varlığı bir gerçektir. Ancak bölümün yeni mezunlarının pek çoğu özel sektörde çok cüz-i maaşlarla çalışmakta ve ya işsiz gezmektedir. Bölümün hitap edebileceği kendine mahsus bir meslek odası dahi bulunmamakta, bölüm mezunları Orman Mühendisleri odasına üye olmak zorunda kalmaktadır.

Bu karamsar tabloya rağmen bölüm gelecek vaadetmekte, bölümün eğitimini veren üniversiteler her yıl yüzlerce yeni mezun vermektedir.

Sadece odundan mamül ürünlerin işlenmesiyle iştigal eden Orman endüstrisi Mühendisleri olduğu gibi odun dışı orman ürünleri adı verilen ve Orman Endüstrisi Mühendislerinin keşfetmekte geç kaldıkları bakir bir alan onların el atmasını beklemektedir.

Bu bölümü okuyanların bir çoğu okumuş marangoz olurken, kendini geliştirmeyi başaran bir çok mezun değişik alanlarda iş imkanı bulmaktadır.

Kaynakça:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orman_end%C3%BCstrisi_m%C3%BChendisli%C4%9Fi

http://www.oremder.com/?pnum=31&pt=Orman+End%C3%BCstri+M%C3%BChendisli%C4%9Fi

Yazar:Yunus Yöntem

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.