Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Radyoaktif Kirlilik ve Atık Nedir? Yarattığı Tehlikeler Nelerdir ?

0 5.652

Radyoaktif Kirlilik ve Atık Nedir? Yarattığı Tehlikeler Nelerdir ?Radyoaktif kirlilik, (kontaminasyon) belirli bir çevrede herhangi bir radyoaktif maddenin kontrolsüz dağılımı ve yayılımıdır.

Kaynaklar
Çoğu durumda, radyoaktif kirlenme, radyoaktif maddenin kontrolündeki eksiklik yüzünden oluşur. Genellikle üretimde veya radyoizotopların (kimyasal element) kullanılması nedeniyle bu durum söz konusudur. Maddelerin yayılmasında kullanılan en yaygın yöntem, kişinin ayakları veya kıyafetleridir. Kullanıcılar dikkatli olmazsa, bazı sektörlerde sıklıkla fark edilebilir ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bazı işlemlerde, radyoaktif bulaşma, bir prosedürün sonuçlanan bir faktörü olduğu için önlenemez. Şu anda kullanılan kontrollü yaygın bir yöntem, radyoaktif maddeyi güvenli bir konsantrasyonda seyreltme işlemidir. Bir nükleer patlama kontrol edilemez ve çevreye radyasyon yayılır. Böyle bir olaydan sonra radyoaktif kontaminasyon dağılımına “Nükleer Düşme” adı verilir.

Tehlike
Nerede olursanız olun, yeryüzünde sıfır radyoaktivite yok. Hayvanlar, kendi bileşiminde radyoaktif olan çeşitli elementlere sahipler ancak mevcut seviyelerde olup zararlı değildir. İki düzey kontaminasyon halen uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır:

Düşük Seviyeli Kirlilik – Bir kişi düşük radyasyon kirliliği düzeylerine maruz kalırsa, risk altında değildir.
Yüksek Düzeyde Kirlenme – Böyle bir bulaşma türü, çevre ve herhangi bir hayvanda büyük tehditler oluşturmaktadır. Ölümcül radyasyon seviyelerine ulaşılabilir, ancak çoğu durumda radyoaktif materyali büyük miktarlarda içeren bir kazanın ardından sonuç belli olacaktır. Maruz kaldıktan sonra kişinin yaşam olasılığı, vücuduna ne kadar oranda radyoaktif madde girdiğine bağlıdır.

Kontaminasyon araçları
Radyoaktif kontaminasyon (bulaşma) bir kişinin vücuduna 4 yöntemle girebilir: teneffüs etme, yutma, absorpsiyon (emilim) ve enjeksiyon yolu ile. Bu nedenle tehlikeli maddelerle uğraşırken özel bir koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Dış kontaminasyon, (bulaşma) dahili kontaminasyonu (bulaşma)ortadan kaldırmak için neden olan kaynakları ortadan kaldırarak kolaylıkla halledilebilir.

Radyoaktif Kirlilik ve Atık Nedir? Yarattığı Tehlikeler Nelerdir ?Radyoaktif Atık
Belirli bir amaca sahip olmaksızın radyoaktif olan kimyasal elementleri içeren bir atık madde olarak tanımlanır. Çoğu durumda, bu, nükleer proseslerin bir ürünüdür.

Kaynaklar
Birkaç radyoaktif atık kaynağından söz edilebilir:

Doğal olarak oluşan radyoaktif madde (NORM) – Bazı maddelerin doğal radyoaktiviteye tabi tutulmasıyla oluşur.
Kömür, bileşiminde, toryum ve uranyum gibi az miktarda radyoaktif nükleozitlere sahiptir. Düzgün yanma zorlukları nedeniyle uçucu küldeki radyoaktif konsantrasyon yükselir. Uçucu kül atmosferde kurtulduğundan ve insanlara nefes yolu ile ulaşabildiğinden sorunlar ortaya çıkar.
Maden işlemeleri
Gaz ve Petrol – Radyum, petrol ve gaz endüstrilerinden elde edilen bir çok yerde bulunur. Bir yağ işleme tesisindeki en kirli alan, propanın işlendiği yerdir.
Tıp – Radyoaktif tıbbi atıklar genellikle beta ışını veya gama ışını yayıcıları içerir.
Endüstriyel – Bu tür radyoaktif atıklar, gama, nötron, alfa ve beta emitörleri içerebilir.
Nükleer Silahların Üretimi – Çoğu durumda, bu işlemlerden gelen kalıntı sadece trityum içerecektir. Ayrıca alfa yayıcı varlığının kaydedilmesi olasılığı da yüksektir.

Atıkları, güvenli bir şekilde nakliye, saklama ve elden çıkarmaya uygun bir forma dönüştürmek için şartlandırma yapılır. Bu adım genellikle atığın konteynırlara sabitlenmesini içerir. Sıvı LLW ve ILW genellikle çimentoda katılaşır, buna karşın HLW kalsine edilir / kurutulur ve daha sonra bir cam matris içinde kontrol edilir. Hareketsiz atıklar, özelliklerine uygun bir kaba yerleştirilir.

Atıkların depolanması, yönetim süreci boyunca her aşamada yapılabilir. Depolama, atıkların, dış ortamdan izole edilmesini sağlarken geri alınabilecek bir şekilde muhafaza edilmesini içerir. Atık, yönetimin sonraki aşamasını kolaylaştıracak şekilde (örneğin, doğal radyoaktivitesinin bozulmasına izin vererek) saklanabilir. Depolama tesisleri santralde sıklıkla yerinde bulunur, fakat aynı zamanda üretildiği tesisden ayrı da olabilir.

Atıkların bertaraf edilmesi daha öngörülebilir bir kullanım olmadığında ve HLW durumunda radyoaktivite yaklaşık 40-50 yıl sonra nispeten düşük seviyelere dek düştüğünde gerçekleştirilir.

Radyoaktif Kirlilik ve Atık Nedir? Yarattığı Tehlikeler Nelerdir ?Kazalar
Radyoaktif atıklarla ilgili çeşitli olaylar görüldü. Onların arkasındaki asıl sebep, yanlış kullanım ve onları unutmaktı. Kaydedilen bir kötü olay da Goiânia kazası olarak bilinir. Sezyum klorürle doldurulmuş özel bir teleterapi cihazı, eski bir hastane de terk edildi. Hırsızlar ya da hurda satıcıları binaya baskın yaparak, açık konteynırları parçaladı. Parlayan madde etrafa yayılarak radyoaktif atık olduğu kanıtlandı ve birkaç ölüme ve radyoaktif zehirlenmeye neden oldu. Birçok yerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, radyasyona maruz kalmanın başlıca nedeni terk edilmiş tesislerin temizlenmemesidir. Sorumlu olan ana kişi radyoaktif maddenin sahipleri olarak kabul edilir. Ve bu sorumluluk doğrultusunda hareket etmelidirler.

Nükleer enerji, çok az miktarda yakıttan üretilen çok büyük miktarda enerji ile karakterize edilir ve bu işlem sırasında üretilen atık miktarı da nispeten azdır. Bununla birlikte, üretilen atıkların çoğunun radyoaktif olduğu ve bu nedenle dikkatli bir şekilde tehlikeli madde olarak yönetilmesi gerekir. Nükleer yakıt çevriminin tüm bölümleri bir miktar radyoaktif atık üretir ve bunun idaresi ve atılmasının maliyeti elektrik maliyetinin bir parçasıdır.

Nihai bertaraf için, on binlerce yıl içinde belirgin bir çevresel salınım olmamasını sağlamak için ‘çoklu bariyer’ jeolojik atık planlanmaktadır. Bu teknik, HLW ve uzun ömürlü ILW’daki radyoaktif elementleri hareketsiz hale getirecek ve onları biyosferden izole edecektir.

Yazar: Osman Uçar

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.