Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Sağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?

0 309

Yetersiz beslenmeye zemin hazırlayan faktörleri ele alınmadan önce, iyi beslenmeye katkıda bulunan faktörleri bilinmesi gerekir. Bu faktörler, özellikle kaynakların etkilenen toplum veya aileler için yetersiz olduğu yerlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu faktörlerin çoğu, özellikle küçük ölçekli geçimlik tarımın uygulandığı gelişmekte olan ülkelerde iç içe geçmiştir. Bunlardan en önemlileri iyi tarım uygulamaları, iyi ve canlı ekonomi, sağlıklı kolaylaştırıcı ortam, sağlıklı sosyal ve aile hayatı, iyi doğum öncesi ve doğum öncesi bakım ve önlenebilir hastalıkların erken taranması ve kontrolüdür. Bu yazıda bu faktörler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

İyi Tarım uygulamaları

Ebeveynler ve hane reisleri, iyi tarım uygulamalarının sağlanması (özellikle çiftlik arazisinin doğru zamanda temizlenmesi, yeterli miktarda iyi mahsulün ekilmesi, gerektiğinde sulama ve gübre kullanılması, tarımsal yayım işçilerinden uygun tavsiye alınması, doğru zamanda hasat yapılması) sorumluluğunu üstlenmelidir. Zararlı böceklerden kaynaklanan kayıpları önlemek için gıdanın güvenli depolanması, tüm bölgelere yeterince iyi gıda almak için iyi bir nakliye ve dağıtım sistemi uygun şekilde yapılır.

Başarılı ve Canlı Ekonomi

Toplumların etkili liderliği ve yönetiminde olanlar, öncelik temelinde yerinde iyi bir ekonomi olmasını sağlamalıdır. Bu, diğer toplum ihtiyaçlarının yanı sıra yeterli gıda ve yakıt ,enerji, sağlık ve eğitim ve iyi eğitimi desteklemek için tahsis edilen yeterli kaynakları garanti etmesi demektir. Ne yazık ki, dünyanın pek çok yerinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu her zaman geçerli değildir.

Sağlıklı Ortam

Sağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?Her ülke içme, yemek pişirme, temizlik ve diğer kullanımlar için güvenli ve yeterli suyun eşit olarak temin edilmesini ve dağıtımını sağlamalıdır. Çevresel temizlik ve kanalizasyon arıtma ve yönetimi de uygun olmalıdır. Bu tür bir ortam yoksa, etkilenen toplum, ilgili beslenme sorunları da dahil olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı savunmasız olacaktır.

İyi Eğitim

Toplumlara iyi beslenme ve çocuk sağlığı konusunda uygun ve yeterli bilginin sağlanması çok önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bu, bu tür bilgileri okullara, ailelere ve diğer iletişim yöntemlerini büyük nüfusa yaymakla sorumlu olanlar tarafından etkili bir şekilde yapılabilir. İyi bir sağlık eğitimi yoluyla, en savunmasız gruplara (özellikle çocuklar ve anneler) iyi beslenmeyi teşvik eden doğru tutum ve uygulamalar garanti altına alınacaktır.

Sağlıklı Sosyal ve Aile Hayatı

Aile planlaması konularında yeterli bilginin doğru zamanda doğru kitleye yayılması önemlidir. Aile için doğru büyüklükte ve yeterli kaynakların mevcudiyeti ve bir ailede sağlıklı bir sosyal çevrenin varlığı çok önemlidir. Bu, yiyeceklerin yeterliliğini ve tüm aileye, özellikle de genellikle daha fazla bakıma ihtiyaç duyan daha küçük çocuklara dikkat edilmesini sağlayacaktır. Yiyecek, barınma ve diğer ihtiyaçlar için yeterli kaynakları sağlamaya yönelik düzenlemeler, ebeveynlerden biri veya her ikisi de çalışmak zorunda kalsa ve bir bakıcı yokluğunda çocuklara bakmak zorunda olsa bile sürdürülür. Çocukların yeterli ve uygun yiyecek almalarını sağlamak için iyi bir gözetim her zaman mevcut olmalıdır (evde, gündüz bakım merkezlerinde ve benzeri diğer yerlerde); aksi takdirde, bazı çocuklar yetersiz beslenebilir.

Doğum Öncesi ve Perinatal Bakım KalitesiSağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?

Gebe anneler, özellikle gebelik sırasında iyi beslenmeyi sağlamak, düşük doğum ağırlıklı bebekleri doğurmamak ve intrauterin büyüme geriliği ve prematüriteyi önlemek için iyi doğum öncesi bakıma ihtiyaç duyarlar.

Önlenebilir Hastalıklarda Erken Tanı

Doğru zamanda, doğru kişilere yapılan aşılar ve aşılar, hastalıkların erken teşhisini ve önlenmesini sağlayacaktır. Çocuğun yemesine veya yiyecek kullanımına müdahale eden (yarık dudak/damak, konjenital hipertrofik pilorik stenoz gibi) konjenital malformasyonların erken taranması, ilgili sağlık sorunlarını ve bunların yönetimini hafifletebilir.

Yetersiz Beslenmeye Yatkın Olan Faktörler

Küresel olarak yetersiz gıda alımı, yetersiz beslenmenin en yaygın nedenidir. Gelişmekte olan ülkelerde yetersiz gıda alımı, yoksulluk, yetersiz veya uygunsuz gıda tedariki veya erken sütten kesilme ve emzirmenin erken durdurulmasına bağlı olabilir. Dengeli bir diyete ihtiyaç duyulduğuna dair cehalet (ve uygun gıda ve her bir aile üyesinin ihtiyaç duyduğu doğru miktarlar hakkında yeterli bilgi eksikliği) ve emzirmenin önemi konusundaki bilgisizlik, özellikle bazı yerlerde, önemli katkı yapan faktör(ler) olabilir.
Doğru bilgiyi yayma sorumluluğuna sahip olanlar bunu uygun şekilde yapamazlar. Emziren annenin erken ölümü gibi psikososyal sorunlar, hangi nedenle olursa olsun kasıtlı anne yoksunluğu da çocuklukta yetersiz beslenmeye katkıda bulunabilir. Bekar anneler (bir eşin ölümü, ayrılık, veya boşanma) aynı zamanda, bu tür annelerin bir eşin yardımı olmadan aileye sürekli olarak yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak zorunda olmaları nedeniyle emzirmenin erken durdurulması zorluğuyla da karşı karşıya kalabilir.
Bu zorluk aynı zamanda annenin bebeğe yeterli yiyeceğinden yoksun bırakılmasına, özellikle bebek planlanmamış gebelikten doğmuşsa bebeğe yönelik hakların kötüye kullanılmasına da katkıda bulunabilir. Anne sütü bankalarının devreye girmesi bazı yerlerde bu sorunu hafifletmiştir, ancak bu yaklaşımın güvenliği ve rahatlığı için yeterli sağlık eğitimi henüz pek çok toplum tarafından kültürel olarak tam olarak benimsenmemiştir. Anne sütü yoluyla hastalık bulaşma korkusu, anneleri eksik olan veya yeterince anne sütü üretemeyen bebeklere anne sütü sağlamaya yönelik yeni yaklaşımların bir engelini oluşturuyor. Bazı alanlarda, kültürel ve dini yemek gelenekleri bir rol oynayabilir. Örneğin, dengeli beslenmeyi neyin oluşturduğuna dair bilgisizlik yetersiz beslenmeye katkıda bulunabilir.
Sonuç olarak, bazı aileler ürettikleri ve gerçekte ihtiyaç duydukları yiyecek kaynaklarını, aslında ihtiyaç duymadıkları daha büyük miktarlarda yiyecek satın almak için satabilirler. Zayıf aile planlaması, bazı kültürlerde, özellikle çok eşliliğin ve birçok çocuğu doğurmanın, aileleri desteklemek için mevcut sınırlı kaynaklara gerek kalmadan teşvik edildiği yerlerde büyük bir sorundur. Yetersiz sanitasyon nedeniyle kötü kişisel ve çevresel hijyen, gıda işleme, hazırlama ve tüketim sırasında gıda kontaminasyonunu teşvik ederek durumu kötüleştirebilir. Sonuç olarak, etkilenen bireyler, beslenme kayıplarını ve / veya değişen metabolik talepleri artıracak doğasında bulunan tehlikeli bulaşıcı hastalık risklerinden muzdarip olacaktır.
Altyapıda bakımlı kanalizasyon ve sanitasyon tesisleri yoksa veya yeterli temiz su kaynağı yoksa bu senaryonun tekrarlayan enfeksiyonlara yol açması muhtemeldir. Bağırsak ve kancalı kurtlar ve balık şeridi kurtları gibi diğer kurtlarla sürekli veya sık sık enfeksiyona, istilaya maruz kalma, diğerlerinin yanı sıra beslenmeyle ilgili demir eksikliği anemisine de yatkın hale getirecektir. Acınası sağlık koşullarında yaşayan birçok insan, gıda yoksunluğuna katkıda bulunan askariasis dahil olmak üzere birçok başka parazite de maruz kalacaktır. Sağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?
Kronik hastalık koşulları ve hastalıklar yetersiz beslenmenin önemli etiyolojik faktörleridir. Bu özellikle gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Kronik hastalıkları olan kişiler (özellikle çocuklar) nispeten daha yüksek beslenme sorunları riski altındadır. Katkıda bulunan faktörlerden bazıları şunları içerir: kronik hastalıklar sıklıkla iştahsızlık ve dolayısıyla yetersiz gıda alımı ile ilişkilidir. Bazı kronik hastalıklar da artan metabolik taleplerle ilişkilidir, dolayısıyla kalori ihtiyaçları artar. Karaciğeri, pankreası veya bağırsakları olumsuz etkileyen herhangi bir kronik hastalık, gıda sindirimini ve emilimini olumsuz şekilde bozma potansiyeline sahiptir.
Yetersiz beslenme ile ilişkili diğer kronik hastalıklar arasında cerrahi hastalıklar (yarık dudak veya damak, kronik hipertrofik pilorik stenoz), maligniteler, konjenital kalp hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, diğerleri arasında kronik bağırsak iltihaplı hastalıkları (ülseratif kolit gibi), nöromüsküler hastalıklar ve kistik fibroz bulunmaktadır. Ayrıca, beslenme yetersizliği riski, prematüre, neden ne olursa olsun gelişememe ve toksinlere maruz kalma nedeniyle olabilir.(rahimde örneğin, hamilelik sırasında alkol alımı).
Çoklu gıda alerjisi olan kişiler (özellikle çocuklar), diyet kısıtlamalarının zorlukları nedeniyle yetersiz beslenebilirler. Aktif alerjik semptomları olan kişilerde kalori ve protein ihtiyaçları artmış olabilir. Bunun nedeni kısmen, hastalık durumlarının, onları sağlıksızlık dönemlerinde iştahsızlığa yatkın hale getirmesi ve bu nedenle ekstra diyet takviyeleri olmadan yetersiz beslenebilmeleridir. Dahası, belirli yiyeceklere alerji, alerjik oldukları yiyeceklerde bulunan besinlerin yararını inkar eder. Uygun diyet ikamesi eksikliği varsa, etkilenen bireyler zamanla yetersiz beslenir.

Kaynakça:
https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2e-health-social-behaviour/social-behavioural-determinants
https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/the-determinants-of-food-choice

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.