Solak Olmak Bir Farklılık mıdır?

Çevremize baktığımızda kullandığımız çoğu alet edavatın, toplumsal alanlarda kullandığımız çalışma masalarının, kısacası genel olarak çevremizde ki her unsur sağ elimizi kullandığımız varsayılarak dizayn edilmiştir.Y apılan araştırmalar da bizlere insanların 500.000 yıldan uzun bir süredir çoğunlukla sağ elini kullanmakta olduğunu gösterir.Yine de insanların yaklaşık %10 kadarı solaktır.Bilim insanları buna neyin sebep olduğundan emin olamasalar da, solakların diğerlerine göre bazı farklılıkları olduğunu düşünmektedir.

 

-Korku ve Stresten Daha Fazla Etkilenirler
Solaklarda, sağ elini kullananlara göre travma sonrası stres bozukluğu daha fazla görülür.Bunun sebebi beynin sol tarafının, sağ tarafa göre korku ve strese karşı daha fazla tepki veriyor olmasıdır.
-Solakların Psikoz Riski Daha Yüksek
Solakların oranının yaklaşık %10 olduğunu bilmekteyiz.Fakat ruhsal bozukluklara sahip insanların oranına baktığımızda, o popülasyonda solak bireylerin oranının daha fazla olduğu görülmektedir.Psikozlu bireylerin %20 sinin solak olma ihtimali olduğu görülmüştür, şizofreni gibi hastalıklardaysa bu oran%40’lara ulaşır.Bu duruma beyin lateralitesinin sebep olduğu düşünülmektedir.
-Politika da Daha Avantajlı Olabilirler
Araştırmacılar yaptıkları bir deneyde katılımcılara iyi ve kötü diye yan yana bir liste yapmalarını istediklerinde, sağ ellerini kullananların olumlu maddeleri sağ tarafa olumsuzları sol tarafa yazarken, solaklarda bu durum tam tersidir.Sağ ellerini kullananlar iyi ve olumluyu bilinçaltında sağ taraf olarak kodlarken, solaklar sol tarafını kodlamışlardır; yani baskın olan tarafımız bize iyiyi ve doğruyu çağrıştırır.
Televizyonda düzenlenen tartışmalarda, etkinliklerde sol elini kullanan politikacıların daha başarılı olduğu saptanmıştır.Bu kişiler baskın bir el hareketi yaptığında izleyenler bunu televizyonun sol köşesinde görür.Unutmayın ki sağ ellerini kullanan çoğunluk sağ tarafta gördüklerini iyi olarak yorumlamaya meyillidir.Bu durum solak politikacıların avantajı olarak görülmektedir.
-Solaklar Sanata Daha Yatkındır
Teknik konularda diğerlerinden daha geri kaldıkları görülse de sanatta sağ ellerini kullananlara göre daha başarılı oldukları görülmektedir.
Solakların sanatsal ve yenilikçi olmaları daha olasıdır; daha yaratıcı, farklı düşünmeye ve farklı türden yaratımlara daha yatkındırlar.Bu nedenle müzik vb. sanatsal alanlarda daha önde oldukları düşünülmektedir.
-Avantajlı Oldukları Sporlar Vardır
Rik Smits’in MSNBC incelemesine göre solaklar; tenis, boks, beyzbol gibi rakiplerin yüz yüze geldiği sporlarda daha fazla avantaj sağlayabilirler.Yapılan bu inceleme, sol elini kullanan sporcuların sağ ellerini kullananlara göre pozisyonlar sırasında çok daha fazla fırsat yakaladıklarını göstermektedir.
-Kendi Günleri Bulunmaktadır
13 Ağustos Uluslararası Solaklar Günü’dür.Solakların yaşam tarzı hakkında ki farkındalığı arttırmak için 1992 yılından beri kutlanan bu gün de ; solak olmanın avantajları ve dezavantajları, solakların gündelik yaşamlarında ki solaklığın etkileri konusunda kamu bilinci yaratmayı amaçlanmaktadır.

Yazar: Merve Karaca

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar