Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Şovenizm Nedir?

0 701

Şovenizm Nedir?Şovenizm vatanseverliğin aşırı boyutu ve ihtişamın üzerinden anlam kazanmıştır. Vatanseverlik kavramı ve milliyetçilik kavramı ılımlı olan bir durumu temsil ederken, şovenizm dolaysızdır. Kendi grubundan olan insanların üstün ve egemen olduklarına dair mantıksız olan bir inançtır. Şovenist bireyin kendi insanları özel ve benzersizken, geri kalan insanlar zayıf ya da alçak olarak görülür.

Şovenizm kavramı Nicolas Chauvin’in Napolyon’a olan bağlılığı üzerinden Chaüvinism’den türetilmiştir. Nicolas Chauvin Napolyon ordusunda savaşırken 17 kere yara aldı ve buna rağmen savaşmaya devam etti. Ülkesi uğruna kendisini feda etmekten geri kalmayan bu askeri temel alan saldırgan milliyetçilik için şovenizm kavramı türetildi. Bu akım 19. ve 20. yüzyıllarda çok fazla yayılım göstermiştir. Bu dönemde Fransız ve Alman savaşları şovenizmin yayılmasına sebep olmuştur. 1. Dünya Savaşı esnasında bu ülkelerin özgüven yitirmesine bağlı olarak aşağılık hislere kapılan insanlar bu akımın yayılmasında etken olmuştur. Siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduran milletler, bu düşünce akımını kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp propaganda unsuru haline getirmişlerdir. Bu propagandalar diğer milletlere karşı duyulan kin ve nefret olarak kendini göstermiştir. Şovenist düşünce yapısında bireyin kişisel isteklerin her zaman toplumun talep ve isteklerinden sonra gelir. Önemli olan sadece milletlerin ya da toplulukların istekleridir.

Şovenizm Nedir?Şovenizm kelimesi tarih boyunca farklı kullanım alanlarında kendini göstermiştir. 1970’li yıllarda erkek şovenizmi adı ile yeni bir kavram gündelik hayata girmiştir. Bu akımın temel mantığı erkeklerin cinsiyetlerinden ötürü kadınlara karşı üstünlük duygusu beslemeleridir. Buradaki kullanım temelde yerme kelimesi olarak da kullanılabilmektedir. Erkeklerin kadınlardan nefret etmesi şeklinde de lense edilmiştir. Kadın şovenizmi terimi ise feminizmin bazı türlerini eleştirmek için kullanılmıştır.
Diğer bir şovenizm formu ise dini şovenizmdir. Belirli bir din mensupları kendi dinlerine karşı fanatik bir bağlılık ya da diğer dinlere karşı yürüttükleri nefret duyguları bu akım ile belirtilmektedir.
Şovenizm düşünce akımı temelde burjuvazinin yürüttüğü bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrı düşünce yapısından olan insanların nefret ya da bağlılıkları kullanılarak bir çatışma ortamı yaratmaya çalışmaktır. Toplumlarda ki siyasi iktidarı yıkmak için kullanılır. Doğrudan ‘ulusal misyon’ fikrine dayandırılır ise ulusal konseptin bir ürünü olarak ortaya çıkar.

Kaynakça:
https://www.makaleler.com/sovenizm-nedir
http://www.filozof.net/Turkce/felsefe/felsefe-akimlari/48748-sovenizm-nedir-tanimi-ornekleri-hakkinda-bilgi.html?showall=&start=2

Yazar: Taner Tunç

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.