bitki

Kurtpençesi, kurtayağı veya kibrit otu adıyla bilinen bu bitki sağlamış olduğu faydalardan dolayı oldukça zengin bir kaynaktır. İçeriğindeki radyom nedeniyle vücuda pek çok fayda sağlayan bu bitkinin düzenli olarak kullanımı olumlu sonuçlar almaya neden olacaktır. Yazının Devamı

Çiçeklenme rastgele bir işlem değildir. Bazı bitkiler ilkbahar başlangıcında, diğerleri yaz ortasında, kasımpatı gibi diğer bazıları ise sonbaharda çiçek açar. Bu basit gerçekler yüzyıllardan beri bilinmesine karşın; ancak 1920'den bu yana ilgili kontrol mekanizmaları hakkında Yazının Devamı

   Organik Çözeltilerin Taşınması Bitkide başlıca iki çözelti grubu taşınır. Organik ve inorganik çözeltiler. Organik çözeltileri iki ana sınıfa ayırabiliriz: karbonhidratlar (genellikle sakkaroz olarak taşınırlar) ve azotlu organik bileşikler. (Ayrıca, bitkisel hormonlar da taşınırlar). Çözelti Yazının Devamı

   Ksilem Hücreleri Ksilem, birkaç tip hücreden oluşan, iletim ve destek ödevi gören, gelişmiş bir dokudur. Bunlardan ikisi, yani trakeitler ve trakeler, su ve minerallerin taşınması açısından önem taşırlar. Trakeitler ve trakeler olgunlaştıklarında hücresel içerikleri, Yazının Devamı

Bitkilerin gövdeleri birçok işlev görür. Bazıları klorofil içerir ve fotosentez yapar. Ayrıca, büyük bir çoğunluğu öz bölgelerinde besin biriktirirler. Gerçekten bazı gövdeler depo organları olarak çok özelleşmişlerdir; patatesin yumru şeklindeki yer altı gövdeleri buna bir Yazının Devamı

Bitkilerin hayvanlardan 15-20 kat daha fazla suya gereksinimleri olduğu bilinmektedir. Bu suyun bir kısmı büyüme için gereklidir. Su yeni oluşan sitoplazmanın ve fotosentezin bir ham maddesidir. Bununla birlikte, ksilemde yükselen suyun % 90'dan fazlası yaprakların Yazının Devamı

Japonlar, "sersem-fide hastalığı" olarak adlandırdıkları bir pirinç hastalığı ile çok uzun süre önce tanışmışlardır. Hastalanan bitkilerin boyları olağanüstü uzayarak kendi ağırlıklarını taşıyamaz hale gelmektedir. 1926'da, bir Japon botanikçi, E. Kurosawa, Gibberella fujikuroi isimli bir mantar Yazının Devamı

Kuşkusuz, yalnızca hücre bölünmesi ve hücre uzaması, gelişmesini tamamlamış bir bitkinin tüm önemli özelliklerini tek başına oluşturamaz. Apikal meristemler tarafından oluşturulan yeni hücrelerin tümü, esasen birbirine benzer. Ancak sonuçta, bu hücrelerin bazıları kollenkima, bazısı ksilem, Yazının Devamı

1 2 10
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :