Kurtpençesi, kurtayağı veya kibrit otu adıyla bilinen bu bitki sağlamış olduğu faydalardan dolayı oldukça zengin bir kaynaktır. İçeriğindeki radyom nedeniyle vücuda pek çok fayda sağlayan bu bitkinin Yazının Devamı

Çiçeklenme rastgele bir işlem değildir. Bazı bitkiler ilkbahar başlangıcında, diğerleri yaz ortasında, kasımpatı gibi diğer bazıları ise sonbaharda çiçek açar. Bu basit gerçekler yüzyıllardan beri bilinmesine karşın; Yazının Devamı

   Organik Çözeltilerin Taşınması Bitkide başlıca iki çözelti grubu taşınır. Organik ve inorganik çözeltiler. Organik çözeltileri iki ana sınıfa ayırabiliriz: karbonhidratlar (genellikle sakkaroz olarak taşınırlar) ve azotlu Yazının Devamı

   Ksilem Hücreleri Ksilem, birkaç tip hücreden oluşan, iletim ve destek ödevi gören, gelişmiş bir dokudur. Bunlardan ikisi, yani trakeitler ve trakeler, su ve minerallerin taşınması açısından Yazının Devamı

Bitkilerin gövdeleri birçok işlev görür. Bazıları klorofil içerir ve fotosentez yapar. Ayrıca, büyük bir çoğunluğu öz bölgelerinde besin biriktirirler. Gerçekten bazı gövdeler depo organları olarak çok özelleşmişlerdir; Yazının Devamı

Bitkilerin hayvanlardan 15-20 kat daha fazla suya gereksinimleri olduğu bilinmektedir. Bu suyun bir kısmı büyüme için gereklidir. Su yeni oluşan sitoplazmanın ve fotosentezin bir ham maddesidir. Bununla Yazının Devamı

Japonlar, "sersem-fide hastalığı" olarak adlandırdıkları bir pirinç hastalığı ile çok uzun süre önce tanışmışlardır. Hastalanan bitkilerin boyları olağanüstü uzayarak kendi ağırlıklarını taşıyamaz hale gelmektedir. 1926'da, bir Japon Yazının Devamı

Kuşkusuz, yalnızca hücre bölünmesi ve hücre uzaması, gelişmesini tamamlamış bir bitkinin tüm önemli özelliklerini tek başına oluşturamaz. Apikal meristemler tarafından oluşturulan yeni hücrelerin tümü, esasen birbirine benzer. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar