Biyolojik anlamdaki gelişme hiçbir zaman tamamen bitmez. Erişkin organizma durağan bir varlık değildir. Ölüm gelişme olaylarını sona erdirene dek, organizma değişmeye ve gelişmeye devam eder. "Yaşlanma" terimi, Yazının Devamı

Büyüme Embriyo sonrası gelişimde büyük morfolojik hareketler pek görülmemesine karşın, çok az bir hücre çoğalması ve hücre farklılaşması görülür. Fakat, hayvanların çoğunda hakim olan faktör, boyutça büyümedir. Yazının Devamı

Gelişmenin tam olarak anlaşılması için tüm biyolojik olaylar silsilesinin bilinmesi gerekmektedir. Gastrulasyon ve nörülasyon erken embriyo gelişimine şekil veren organizasyonu sağlar; geç embriyo bu ümit verici başlangıçtan, Yazının Devamı

Normal gelişmede zigot, döllenmenin gerçekleşmesinden hemen kısa bir zaman sonra, hızlı mitoz bölünme serilerine başlar. Çoğu hayvanda, bu erken bölünmeler sitoplazmik büyümeyle birlikte yürümez. Bölünen hücreler, oluştukları Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar