ceza

Bir insan topluluğunun olduğu her yerde düzen, disiplin ve emre itaat daima üzerinde çokça durulan konuların başında gelmiştir. Nitekim büyük orduların ve imparatorlukların zafer yahut mağlubiyetleri de bu hususlardaki başarılarına bağlı olmuştur. Orduların savaşlarda düşmanlarına Yazının Devamı

1. Zodiac Katili Kimliği hala tam olarak bilinmeyen katil Bay Area gazetesine yolladığı alay mektuplarından dolayı bu isimle anılmıştır. Katil bu mektuplara çözülmesi için şifreler koymuş ve dört mektuptan yalnızca bir tanesinin şifresi tam olarak Yazının Devamı

İnsanoğlunun topluluk halinde yaşamının ilk günlerinden beri grup içindeki denge ve disiplini sağlamak için çok çeşitli cezalandırma metotları kullanılmıştır. Zaman içinde teknolojiye ve grubun medeniyet seviyesine göre bu cezalandırma da kullanılan alet ve usuller değişerek Yazının Devamı

Çocuk yetiştirmenin en zorlu dönemlerinden biri ergenlik yıllarıdır. Bu aşamada başarılı olmanın anahtarı, derin bir soluk almak, gevşemek ve gençlerin başka bir dünyadan gelmediklerini unutmamaktır. Onlar, çok sayıda fiziksel, duygusal ve sosyal değişimin hepsini birden Yazının Devamı

Ceza muhakemesi hukukunda bir takım dava şartları bulunmaktadır. Dava şartlarının gerçekleşmemesi halinde dava açılamayacaktır. Ön ödeme ve uzlaştırma kurumları da ceza davaları için birer dava şartıdır. Diğer dava şartları ; şikayet,dava süresi,izin,talep,yargı bulunmaması,açık dava bulunmaması Yazının Devamı

Ceza muhakemesi kuralları uygulanırken farklı hususlar göz önünde bulundurulur. Yer,zaman,kişi ve madde yönünden bakıldığında bu kuralların uygulanması konusunda farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. 1-Yer Bakımından Ceza Muhakemesi Kuralları :Yer bakımından incelendiğinde Türk hukukunda ceza muhakemesine hakim olan Yazının Devamı

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en köklü hukuk sistemine sahip devletlerinin başında gelir. Söz konusu bu ülke, Anglosakson hukukunu benimsemiş ve de bu doğrultuda federal bir çatı altında bütün hukuk mevzuatlarını buna uygun bir şekilde düzenlemiştir. Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :