Dil psikolojisi "psikolinguistik" ya da psikodilbilim, insanların dili kazanmasını, kullanmasını ve anlamasını sağlayan psikolojik ve nörobiyolojik faktörleri inceler. İlk psikodilbilim çalışmaları, insan beyninin nasıl işlediğine ilişkin tutarlı Yazının Devamı

Ferdinand de Saussure ve Yapısalcılık 19. Yüzyılın başlarında Genel Dilbilim Dersleri isimli kitabıyla bu anlayışı başlatmıştır. Bugünkü dilbilimin temelini atmıştır. Dili bir yapı olarak görmüş, dilin belli Yazının Devamı

Dilbilimin inceleme alanı dildir. Dilbilim insan dili denilen olgunun özelliklerini araştırır ve onun niteliğini ve işleyiş düzenini ortaya çıkarmayı amaçlar. Betimlemeli dilbilim, dillerin kendilerine özgü birim ve Yazının Devamı

Dilimizde özellikle dilbilim (Fransızca linguistique) sözcüğü örnek alınarak üretilmiş olan göstergebilim (Fransızca semiotique ya da semiologie) teriminin kökleri Eski Yunanca'daki 'semeion' sözcüğüne dayanmaktadır. İlk bakışta 'göstergeleri inceleyen Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar