Dolaşım sistemi hayvanlarda kan aracılığıyla besin, oksijen, artık madde ve hormonların vücutta gerekli yerlere taşınmasını sağlar. Dolaşım sisteminin bağışıklığın sağlanması ve üretilen ısının vücuda dağılması gibi görevleri Yazının Devamı

 Aşağıdaki bir dizi deneyi izleyin; 1. Canlı bir kan damarından alınan; fakat damarın zedelenmiş bölgesine temas etmemesine özen gösterilen kan, yüzeyi hidrofobik plastikle kaplanmış bir kaba konur. Yazının Devamı

ERİTROSİT MEMBRANI İnsan kanındaki iki genel hücre tipi, lökositler ve eritrositler, çok farklı amaçlara hizmet ederler. Lökositler (beyaz kan hücreleri) vücudun toksinlere, enfeksiyonlara ve kanserlere karşı temel Yazının Devamı

Hemoglobin molekülü, birbirinden bağımsız dört polipeptit zincirinden oluşan bir globülin proteinidir. Bu dört zincirin her biri, merkezinde bir demir atomu bulunan ve “hem” adı verilen karmaşık bir Yazının Devamı

Kılcalların sayısı o kadar yüksektir ki, her dokunun tüm bölgelerine ulaşırlar. Hiçbir hücre en az bir kılcaldan uzakta değildir. Kas dokusunun bir santimetrekarelik kesitinde, 60.000 kadar kılcal Yazının Devamı

 Eğer kılcalları arteriyol ucundan terkeden suyun yaklaşık yüzde 99'u venül ucunda geri emiliyorsa, geri kalan yüzde 1 ne olmaktadır? Bu sıvı, kana, kan kılcallarına doğrudan geri emilme Yazının Devamı

Omurgalıların tümü, temel olarak bir kalp ve çok sayıda atar damar, kılcal ve toplar damardan oluşan kapalı bir dolaşım sistemine sahiptir. Arterler, yani atar damarlar, kanı kalpten Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar