Süksesyonun Yapısı ve Nedenleri Süksesyon, kommünitelerin sıra ile birbirini izlemesi olayıdır. Zamanla, belirli bir alandaki, baskın türlerin diğer türlerle yer değiştirmesini kapsar. Eğer bir çiftçinin tarlası, nadasa Yazının Devamı

İnsan türü, yüksek zeka (en azından beyin hacmi) için kuvvetli seleksiyon baskısı altında, avcı ve toplayıcı gruplar olarak evrimleşmiştir. Modern avcı gruplar üzerindeki çalışmalar, ilk insanların ekolojisini Yazının Devamı

Belki, pek çok hayvan türünde —özellikle kuşlar ve memeliler— popülasyon büyüklüğü ve dağılımını düzenleyen en önemli faktör, sosyal organizasyondur. Davranış ekolojisi —çevresel baskılara tepki olarak davranışın nasıl Yazının Devamı

Canlı organizmaların populasyonları sınırsız bir şekilde büyümezler; bunların boyutlarını sınırlayan bir ya da daha fazla faktör mutlaka vardır. Populasyonların çoğu, onları en iyi karakterize eden büyüme eğrilerine Yazının Devamı

Eksponensiyel Büyüme Gerçek populasyonların dinamiklerini anlamanın bir yolu, ideal koşullarda populasyondan bekleneni bulmak ve daha sonra, o anki koşulların bu beklenen durumu nasıl değiştirdiğini belirlemeye çalışmaktır. Kararlı Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar