ekoloji

Modern yaşamı var eden Sanayi Devrimi’nden bu yana en önemli güç fosil yakıtların gerek enerji üretim merkezlerinde gerekse de motorlu araçlarda kullanımı olmuştur. Fosil yakıtlar bu denli faydalı hayati bir rol üstlenirken aynı zamanda dünyamızın Yazının Devamı

 Yoğunluğa bağlı sınırlayıcı bir faktör olarak tür içi rekabet Rekabet, yoğunluğa bağlı sınırlayıcı faktörlerin en önemlilerinden biridir. Düşük rmax'lu organizmaların çoğu ile yüksek I-max organizmaların bazıları için sürekli ve sağlıklı yaşam, besin, su, alan ya Yazının Devamı

Süksesyonun Yapısı ve Nedenleri Süksesyon, kommünitelerin sıra ile birbirini izlemesi olayıdır. Zamanla, belirli bir alandaki, baskın türlerin diğer türlerle yer değiştirmesini kapsar. Eğer bir çiftçinin tarlası, nadasa bırakılırsa, ilk yıl, bir yıllık yabani otlar yetişecektir. Yazının Devamı

İnsan türü, yüksek zeka (en azından beyin hacmi) için kuvvetli seleksiyon baskısı altında, avcı ve toplayıcı gruplar olarak evrimleşmiştir. Modern avcı gruplar üzerindeki çalışmalar, ilk insanların ekolojisini kavramamıza yardım eder. Bu insanlar 10-20.000 yıl kadar Yazının Devamı

Belki, pek çok hayvan türünde —özellikle kuşlar ve memeliler— popülasyon büyüklüğü ve dağılımını düzenleyen en önemli faktör, sosyal organizasyondur. Davranış ekolojisi —çevresel baskılara tepki olarak davranışın nasıl evrimleştiğinin çalışılması— için en önemli sorun bazı türlerin Yazının Devamı

Canlı organizmaların populasyonları sınırsız bir şekilde büyümezler; bunların boyutlarını sınırlayan bir ya da daha fazla faktör mutlaka vardır. Populasyonların çoğu, onları en iyi karakterize eden büyüme eğrilerine göre adlandırılır. Örneğin, bu kavramsal skalanın bir ucunda Yazının Devamı

Eksponensiyel Büyüme Gerçek populasyonların dinamiklerini anlamanın bir yolu, ideal koşullarda populasyondan bekleneni bulmak ve daha sonra, o anki koşulların bu beklenen durumu nasıl değiştirdiğini belirlemeye çalışmaktır. Kararlı bir yaş dağılımına sahip, predasyon, parazitizm, rekabet, dış Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :