ekosistem

Kediler çelişkili yaratıklardır. 2017 yılında yapılan bir araştırma, “dünyadaki en yaygın ve çevreye zarar veren istilacı avcılardan biri” olarak kabul edilen kedigillerin, en az 63 küresel omurgalı türünün neslinin tükenmesine katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Yüzyıllar Yazının Devamı

Bir ekosistem, bir bölgede yaşayan tüm organizmalardan ve bunlar ile fiziksel çevre arasındaki etkileşimlerden oluşur. Tüm ekosistemler enerji aktarımını içerir. Enerji, genellikle güneş ışığı yoluyla ekosisteme akar. Işık enerjisi, bitki örtüsünün (flora) büyümesini sağlayan fotosentez Yazının Devamı

Ülkemizde son yıllarda yazılı ve görsel medyada çokça yer edinen bu ilginç canlı pek bilinmeyen oldukça faydalı ve rağbet gören bir deniz sakinidir. Halk arasında daha çok deniz hıyarı veya deniz patlıcanı isimleriyle bilinir. Canlı, Yazının Devamı

Okyanuslarda yaşayan bir bakteri türlerinin soluduğumuz oksijenin %10’unu ürettiğini biliyor muydunuz? Yeni bir çalışma plastik kirliliğinin okyanuslarda bakteriler tarafından üretilen oksijen seviyesini negatif yönde etkilediğini buldu. Avustralya’daki Macquarie Üniversitesi’nden araştırmacılar; plastiklerin, fotosentez yapan bir deniz Yazının Devamı

En değerli deniz yaşam alanlarından biri olan mercan resiflerinin, küresel ısınmanın artan tehditlerine dair mevcut senaryoda vurgulanması gerekir. Böylece sucul yaşamın ekolojik dengesini korumak için zamanında harekete geçilebilir. Doğa çekimlerini sık sık izleyenler, okyanusların ve Yazının Devamı

Ekosistem birbiriyle ilişkide olan bitki ve hayvan topluluklardır. Bir ekosistem bir okyanus kadar büyük veya bir su birikintisi kadar küçük olabilir, ancak her birinin hayatta kalması için aynı bileşenlere ihtiyacı vardır. Ekosistemlerin varlığını sürdürebilmesi için Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :