hormonlar

Ön beyinin arka kısmında bir lob olan epifizin bezimsi görünümü, araştırıcıların uzun süre aklını karıştırmıştır. Aristo, bunun ruhun bulunduğu yer olması gerektiğini düşünmüştü; zira beyinin hep çift olarak bulunan diğer bölgelerinin (örneğin hipotalamusun sağ ve Yazının Devamı

Çok hücreli organizmaların organizasyonunda görülen en yaygın eğilimlerden biri, belirli hücrelerin ve hücre gruplarının özelleşmesidir. Böyle bir özelleşmenin evrimleşmesiyle ilgili iki nokta akılda tutulmaya değerdir. Birincisi birçok basit organizma; taşıma su dengesi, büyümenin kontrolü, vb., Yazının Devamı

Ön hipofiz ile diğer endokrin bezler arasındaki hassas dengeli geribildirim etkileşimi, düzenleyiciyi yönlendiren tek faktör değildir. Durum, zaman zaman değiştirilebilmelidir. Örneğin birçok hayvanda yıllık üreme döngüsü vardır ve yine bitkilerde olduğu gibi, gün uzunluğu genellikle Yazının Devamı

İnsanlardaki paratiroyid bezleri; yerfıstığı şeklinde, genellikle sayıca dört adet olup tiroidin yüzeyinde yerleşmişlerdir. Uzun süre, bunların tiroidin bir parçası oldukları ya da işlevsel olarak onunla bağlantılı oldukları düşünülmüştür. Şimdi artık biliyoruz ki tiroide yakınlıkları yanıltıcıdır Yazının Devamı

Dolaşım sistemi aynı anda, hepsi de birbiriyle her zaman uyumlu olmayan birçok şey yapmaktadır. Optimal bir kan basıncını korumaktaki güçlükleri bir düşünün. İlk olarak; bütün kılcal damarları aynı anda dolduracak kadar kan mevcut değildir. Bir Yazının Devamı

Memeli hormonlarının sayısı ve bunların işlevlerinin çeşitliliği çok büyüktür. Bu çeşitliliğe karşın, hücre içi iletişimde sadece çok sınırlı sayıda mekanizma rol oynar. Bu, somatik kontrol sağlayan bilgi iletişim stratejilerinden bazıları çok basittir, bazıları hücre zarıyla Yazının Devamı

Omurgalıların çoğu, boyunda yerleşmiş iki tiroit bezine sahiptir. İnsanda bu iki bez kaynaşarak tek bir bez oluşturmuştur. Omurgalı tiroitlerinin farinksin ön keselerinden evrimleştiğini gösteren deliller vardır. Bu keseler, muhtemelen başlangıçta, ağızdan girip solungaçlardan dışarı çıkan Yazının Devamı

Hipofiz, beynin hemen altında yer alan küçük bir bezdir. Adrenallerde olduğu gibi hipofiz de bir çift bezdir. Bir ön, bir de arka lobtan oluşur. Ön lob, embriyoda ağız tavanının bir çıkıntısı olarak gelişir. Arka lob Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :