hücre

Mitoz bölünmenin sonunda meydana gelen sitoplazma bölünmesine sitokinez denir. Çekirdek bölünmesinin ardından sıklıkla sitoplazma bölünür ve bunun geç anafazda başlayıp telofaz sırasında tamamlanır. Ancak, bu durum her zaman geçerli değildir. Bazı alglerde ve mantarlarda mitoz Yazının Devamı

Protein; tüm canlılarda bulunan, vücudun yapıtaşı olarak ve enzim ve hormonların yapısına katılarak işlevsel olarak görev yapan oldukça karmaşık bir moleküldür. Proteinlerin yapısı; amino asitler adı verilen yapıtaşlarının kimyasal olarak birbirleriyle bağlanması ve zincir oluşturmasıyla Yazının Devamı

Prokaryotik hücrelerde, ökaryotik hücrelerde bulunan sitoplazmik organellerin çoğu bulunmaz. Çekirdek zarı yoktur. Bunlarda aynı zamanda, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozomlar, peroksizomlar, mitokondriler (mitokondri işlevlerinin çoğu plazma zarının iç yüzeyi ile gerçekleşir) gibi diğer membranöz yapılar Yazının Devamı

Çoğu organizmaların (bakteriler hariç) hücrelerinde en büyük ve belirgin kısımlardan biri zarla çevrili olan çekirdektir. Çekirdek, hücre çoğalmasında merkezi bir rol oynar. Bu olayda tek bir bir hücre bölünür ve iki yeni hücre meydana gelir. Yazının Devamı

Çok Hücrelilik Bir hücreli organizmalar dünyanın biyokütlesinin (dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların toplam ağırlığı) kabaca yarısını oluşturmalarına karşın, çok hücreli olmanın olağanüstü yararları vardır. Daha büyük bir boyut bir organizmaya büyük avantajlar sağlar; daha küçük Yazının Devamı

Mikroskop altında hücrelerle çalışan biyologlar, bitki hücrelerinin belirgin bir şekilde hücre duvarıyla örtülü olduğunu gördüler. Plazma zarının dışında yer alan bu duvar esas olarak karbohidratlardan oluşur. Uzun zamandan beri, mantar hücrelerinin ve pek çok bakterilerin Yazının Devamı

Hücre zarını yapan çift katman, kendiliğinden hücre tarafından imal edilen fosfolipitlerden oluşup, hücre içi ve dış ortam arasında esnek; fakat etkili bir engel teşkil eder. Dahası, çift katman zar proteinlerinin çeşitliliği için, gömülünebilecek bir yüzey Yazının Devamı

Araştırmacılar, onlarca yıl hücre zarının dikkat çekici işlevlerini ve yapısını araştırdılar. Zarın işlevlerini çözmek, zarın yapısını anlamak dolayısıyla çeşitli özelliklerini kavramakta yatmaktaydı. Örneğin, geçirgenlik çalışmaları gösterdi ki, yağlar ve yağda çözünebilen maddeler diğer maddelere kıyasla Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :