Mitoz bölünmenin sonunda meydana gelen sitoplazma bölünmesine sitokinez denir. Çekirdek bölünmesinin ardından sıklıkla sitoplazma bölünür ve bunun geç anafazda başlayıp telofaz sırasında tamamlanır. Ancak, bu durum her Yazının Devamı

Prokaryotik hücrelerde, ökaryotik hücrelerde bulunan sitoplazmik organellerin çoğu bulunmaz. Çekirdek zarı yoktur. Bunlarda aynı zamanda, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozomlar, peroksizomlar, mitokondriler (mitokondri işlevlerinin çoğu plazma zarının Yazının Devamı

Çoğu organizmaların (bakteriler hariç) hücrelerinde en büyük ve belirgin kısımlardan biri zarla çevrili olan çekirdektir. Çekirdek, hücre çoğalmasında merkezi bir rol oynar. Bu olayda tek bir bir Yazının Devamı

Çok Hücrelilik Bir hücreli organizmalar dünyanın biyokütlesinin (dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların toplam ağırlığı) kabaca yarısını oluşturmalarına karşın, çok hücreli olmanın olağanüstü yararları vardır. Daha büyük bir Yazının Devamı

Mikroskop altında hücrelerle çalışan biyologlar, bitki hücrelerinin belirgin bir şekilde hücre duvarıyla örtülü olduğunu gördüler. Plazma zarının dışında yer alan bu duvar esas olarak karbohidratlardan oluşur. Uzun Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar