hücre

Apoptozun (programlı hücre ölümü), birçok farklı tetikleyicisi vardır. Bütün bu tetikleyiciler, kaspaz adı verilen parçalayıcı proteinleri aktifleştirir. Hücre içerisindeki yüzlerce farklı proteini, genomu, organelleri ve hücre iskeletini parçalamak; hücrenin küçülmesine, parçalara ayrılmasına ve ölmesine yol Yazının Devamı

Canlılığın 7 eşsiz özelliği vardır. Bir canlının başka bir canlıdan ayırt edilebilmesini sağlayan bu özellikler yaşamın temelini oluşturur. Bazı özellikler türlere has olsa da bu 7 karakteristik özellik bütün canlılarda ortaktır. Bu yazıda yeryüzündeki bütün Yazının Devamı

  Hedefe yönelik kanser terapisinde, kanser hücrelerinin çoğalmasına ve yayılmasına yönelik değişiklikler hedef alınır. Araştırmacılar, kansere neden olan hücresel değişiklikler hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukça, bu değişiklikleri hedef alıp, etkilerini baskılayacak umut verici tedavileri tasarlamak Yazının Devamı

Günümüzde tüketilen et çiftlikte yetiştirilen hayvanlardan elde ediliyor. Ama bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar giderek bunu değiştirmekte. Örneğin, sığırlar olmadan da laboratuvar ortamında "in vitro" hamburger yapılabiliyor. Artık tartışmalar nasıl yapılacağı değil, en iyi ve en Yazının Devamı

Günümüzden 30 yıl önce hücreler arasında hareket eden ve çeşitli molekülleri taşıyan cepleri (vesikülleri) tanımlamak için "ekzosom" terimi kullanıldı. Hücreler arası vesiküller, hücre zarından küçük küresel paketler halinde tomurcuklanarak ortaya çıkar ve hücreler arası alana Yazının Devamı

Yeni oluşmuş bir sinir hücresinin yaşamındaki ilk adım, gelişen bir organizmadaki diğer bir çok hücrelerdeki gibi, genellikle meydana geldiği yerden, bulunması beklenilen yere harekettir. Örneğin, retinayı oluşturacak hücreler, gelişmekte olan beyinden çıkarak gözlerin yerleşeceği yere Yazının Devamı

Bitkilerin Yaşam Döngüsünde Mayoz Mayoz, bitkilerde, genellikle, sporlar denen haployit üreme hücreleri meydana getirir ve bunlar sıkça mitotik biçimde bölünerek çok hücreli haployit bitki yapılarına dönüşürler. Bitki üreme biçimlerinden sıradışı olanlarından biri alg benzeri ilkel Yazının Devamı

Yaşam, kararlılık ve değişim arasındaki optimal bir denge üzerinden işlemektedir. Genetik mesaj güvenilir biçimde devam ettirilirken, aynı zamanda, özellikle rekabet, avlanma, habitat ve iklim bakımlarından önceden tahmin edilemeyen değişimler karşısında doğal seçilimin uygun genleri ortaya Yazının Devamı

1 2 5
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :