impuls

Kapılı Kanalların Rolü Bir sinir impulsunun ya da aksiyon potansiyelinin ilerlemesi temelde bir zar olayıdır. Başlangıçta zarın iki yüzeyi arasındaki bir elektrostatik gradiyente ve bunu izleyen, iyona özgü koordine geçirgenlik değişikliklerine bağlıdır. Bu geçirgenlik değişiklikleri Yazının Devamı

Bir impulsun bir sinir hücresinin aksonu boyunca nasıl iletildiğini anlamak, nöronların kendi aralarında nasıl haberleştiğini ve sonuçta sinirsel kontrolün nasıl başarıldığını anlamada ilk adımdır. Bir nöronun aksonu genelde diğer nöronların dendritleri ya da hücre gövdesiyle Yazının Devamı

Bir sinir yolunda, birbirini izleyen nöronlar arasındaki sinapslarda bir boşluk olduğu gibi bir aksonun son ucuyla bunun bağlantı yaptığı efektör arasında da bir boşluk vardır. Eğer efektör bir iskelet kasıysa bu boşluk özelleşmiş bir yapı Yazının Devamı

Nöronlar, çok çeşitli uyarılara karşı cevap verirler. Örneği, hafif bir elektrik şokuna, bir çimdikleme ya da pH'da ani bir değişikliğe karşı. Çeşitli tipte duyu nöronları ve duyu hücreleri; ışığa, kokulara, harekete vb. cevap vermek üzere Yazının Devamı

Bundan yüzyılı aşkın bir süre önce, sinir impulsunun elektriksel değişiklikler içerdiği keşfedilince bilim adamları impulsun, tıpkı tellerden akan diğer akımlar gibi bir nöron boyunca iletilen basit bir elektrik akımı olduğunu düşündüler. Daha sonra açığa çıktı Yazının Devamı

Omurgalıların derisinde birkaç çeşit duyu almacı vardır ve her biri omurgasızlardakine analog teşkil eder. Omurgalılardaki almaçlar, en azından beş farklı duyu ile ilgilidir: dokunma, basınç, sıcak, soğuk ve ağrı. Derideki almaçların bazıları, özellikle ağrı ile Yazının Devamı

E coli gibi basit prokaryotik canlılar bile, hücre zarları ile çevrede bulunan maddeler arasında gerçekleşen bir seri karmaşık kimyasal reaksiyonlar sayesinde ortam hakkında bilgi elde ederler ve bu bilgiyi işleyerek basit yoldan bir tepki meydana Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :