İran Etiket:

Pelesenk Ağacı Nedir? Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Keresteler özelliklerine göre değişmekle birlikte, başta mobilya olmak üzere, süs eşyası, ahşap işleme, tesbih, gemi inşası, dekorasyon gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Pelesenk ağacı da kereste elde edilen ağaçlardan biridir. Pelesenk ağacı ülkemize ilk olarak II. Abdülhamit zamanında İran’dan getirildiği düşünülmektedir. Ağaç gövdesi çizildiğinde reçine elde edilmektedir. İşte bu yapısından dolayı, bu ağaca, ...Devamı

İran Mitolojisine Genel Bir Bakış

İran mitolojisi ile ilgili en eski bilgiler IV. yüzyıla aittir. İran efsaneleri Aryaların İran topraklarına gelmeleriyle başlamıştır. İran mitolojisinin en önemli ismi hiç şüphesiz Ahura Mazda’dır. Ahura Mazda Zerdüşt’ün en büyük tanrısıdır. Her şeyi bilen Ahura Mazda iyilik tanrısıdır ve tek düşmanı kötü güçlerdir. Ehrimen Ahura Mazda’nın düşmanıdır ve kötü güçlerin efendisi ...Devamı

Sebk- i Hindi Akımı Nedir?

Dilin ve onunla bağlantılı olan, bir dil ve anlam sanatı olan şiirin tarihi aynı zamanda insanlığın varoluş tarihidir. Şiir sanatının üstadı olan şairler anlamda en yüce ve ince duyguları anlatmak için daima yeni akım ve anlayışlardan beslenmiş ve bu anlayışları geliştirmişlerdir. Bu çalışmamızda edebiyatımızın en köklü ve orijinal devirlerinden olan divan edebiyatında ...Devamı

Tahran Nasıl Bir Şehirdir?

Tahran, İran’ın başkenti ve aynı zamanda da en büyük şehridir. Şehrin belediye başkanlığını Mohammad Bagher Ghalibaf yapmaktadır. Şehrin merkezinde yaklaşık olarak 8.2 milyon insan yaşamakta iken şehrin sınırları dahilinde ise, 12.2 milyon insan yerleşik bir konumdadır. Bu anlamda şehir, İran’ın en kalabalık şehri konumundadır. Tahran, yeryüzünün en eski yerleşim yerlerinin başında gelmektedir. ...Devamı

Gazneli Mahmut Kimdir?

Gazne hükümdarna (970 – Gazne 1030) Mahmut “Gaznevi” de denir. Gazne Valisi Alp Tiginin önde gelen komutanlarından, Sebük Tiginin oğludur. ...Devamı

İran

Komşuları •    Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la komşudur. •    Türkiye’nin komşuları içerisinde yüzölçümü bakımından Türkiye’den büyük olan tek ülkedir. •    Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi yer alır. Yeryüzü Şekilleri •    İran, Alp-Himalaya dağ kuşağı içinde yer alır. •    İç kesimlerde platolar ve çöller geniş alan ...Devamı