Adem-i merkeziyetçilik, yerel idarelere geniş yetkiler veren ve II. Meşrutiyet’im ilanından sonra Prens Sabahaddin’in Türk yönetim sisteminde uygulanmasını teklif ettiği, savunduğu prensiptir. Merkeziyetçi yönetim prensibinin zıttıdır. Buradaki Yazının Devamı

Yeniçeri Ocağı, savaşlardan alınan Hristiyan esirlerin bir kısmına çeşitli eğitimlerin verilmesinin ardından Osmanlı sultanını korunması amacıyla oluşturulmuş askeri birliktir. Osmanlıcada çeri asker anlamına gelmektedir. Yeni kurulan askeri Yazının Devamı

Türk ulusunun da tıpkı uluslar gibi gelenek ve görenekleri vardır. Bu gelenek ve görenekleri içinde bugün unutulmaya yüz tutmuş olsa da yıllarca çok önemli yer tutan objeler Yazının Devamı

Büyüklerimiz her yıl Ramazan ayı yaklaşırken "ah ah nerede eski ramazanlar" dediğini duymuşsunuzdur. Kuran-ı Kerim'in indiği bu ay müslümanların en çok değer verdiği zamanlardan biridir. Bu ayda Yazının Devamı

Üsküp, Güneydoğu Avrupa ülkelerinden Makedonya'nın sınırları dahilinde bulunan bir kent olup, bölge için son derece önemli bir yerleşim yeridir. Makedonya topraklarında yer alan en büyük şehir olan Yazının Devamı

Tripoli ya da biz Türklerin dediği gibi Trablusgarp, Kuzey Afrika kıtasında yer alan ve de bu bölgenin en önemli ülkelerinden biri olan Libya'nın sınırları dahilinde bulunan bir Yazının Devamı

İskenderiye, Kuzeydoğu Afrika ülkelerinden Mısır'da bulunan bir yerleşim yeridir. Yerleşim yerinin hukuki statüsü ele alınırsa, bu yer bir şehirdir. Mısır'ın en gözde şehirlerinden biri olan İskenderiye, yeryüzünde Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar